منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سوکرالفیت

Sucralfate

دارو شناسی

ازداروی سوکرالفیت برای درمان و جلوگیری از زخم اثنی عشر استفاده می شود.   ممکن است از این داروطبق نظرپزشک  برای درمان بیماریهای دیگرنیز استفاده  شود.   
سوکرالفیت برای زخم اثنی عشرمانند یک پوشش عمل کرده واززخم درمقابل اسید معده محافظت می کند تا زمانی که زخم التیام پیدا کند. سوکرالفیت حاوی نمک آلومینیوم است. 
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
سوکرالفیت دربیماران خاص با بیماریهای زیراستفاده می شود:
•     زخم معده
•    بیماری ریفلاکس معده  
•    زخم معده یا روده ناشی از استرس یا ضربه و یا از آسیب ناشی از داروهایی که برای درمان آرتریت روماتوئید استفاده می شود

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•    سوسپانسیون

اسامی تجاری
 Carafate
1.    Sulcrate Suspension Plus

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
این دارو در عده محدودی از کودکان تست شده است.   در دوز موثر، عوارض جانبی مختلف و یا مشکلات ناشی از آن درکودکان همانند بزرگسالان است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال در افراد مسن رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:
•    مKetoconazole
 
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Ciprofloxacin
•    Digoxin
•    Dolutegravir
•    Fleroxacin
•    Gemifloxacin
•    Grepafloxacin
•    Moxifloxacin
•    Norfloxacin
•    Ofloxacin
•    Sparfloxacin
•    Trovafloxacin Mesylate
•    Warfarin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری انسداد دستگاه گوارش  سوکرالفیت ممکن است درترکیب با سایر غذاها و داروها موجب انسداد دستگاه گوارش بشود.
•    بیماری کلیه  استفاده ازاین دارو درافراد مبتلا به بیماری کلیوی ممکن است به افزایش سمی آلومینیوم سطح خون  منجربشود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
این دارو را تا پایان دوره مصرف کنید حتی اگرپس ازمصرف چند دوزاحساس بهبودی کردید.  اگرمصرف دارو را قبل ازتکمیل دوره مصرف قطع کنید ممکن است مداوا نشوید.
دارو را با معده خالی 1 ساعت قبل ازغذا و هنگام خواب مصرف کنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی سوسپانسیون برای درمان زخم اثنی عشر
•    بزرگسالان و نوجوانان 1 گرم  4 باردرروزیکساعت قبل ازهروعده غذایی و قبل ازخواب.  دربعضی ازافراد 2 گرم 2 باردرروزصبح و شب قبل ازخواب با معده خالی  
•      کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی قرص برای درمان زخم اثنی عشر
•    بزرگسالان و نوجوانان 1 گرم  4 باردرروزیکساعت قبل ازهرعده غذایی و قبل ازخواب.   
•      کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی قرص برای پیشگیری از زخم اثنی عشر
•    بزرگسالان و نوجوانان 1 گرم  2 باردرروزبا معده خالی       
•      کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است .
اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.
درصورت استفاده ازآنتی اسید برای تسکین درد معده،  این دارو را نیم ساعت قبل یا بعد ازاستفاده ازسوکرالفیت مصرف کنید.

 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

زخم اثنی عشرزخم معدهاسید معدهجلوگیری از زخم اثنی عشردرمان زخم اثنی عشربیماری ریفلاکس معدهزخم رودهپیشگیری از زخم اثنی عشردرد معدهآنتی اسیدتسکین درد معدهمعدهاثنی عشررودهالتیام زخم معده
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه