منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ونلافاكسين (خوراكي)

Venlafaxine

دارو شناسی

آنچه که باید درباره داروي خوراكي " ونلافاكسين "  بدانید!

ونلافاكسين در درمان افسردگي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دارو همچنين در درمان عمومي اختلال اضطراب، اختلال اضطراب اجتماعي و اختلال هراس كاربرد دارد. ونلافاكسين متعلق به رده داروهاي مهاركننده بازجذب سروتونين و نوراپينفرين (SNRI) ميباشد. عملكرد اين دارو از طريق افزايش فعاليت ماده اي شيميايي در مغز، بنام سروتونين است.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرا ميگيرد.
تجربه نشان داده است زمانيكه دارويي جهت بازاريابي تاييد ميگردد، در ساير مشكلات پزشكي نيز موثر واقع ميگردد. اگرچه در برچسب اين دارو قيد نشده است، اما ونلافاكسين در بيماران خاص مبتلا مشكلات زير نيز كاربرد دارد:
-    گر گرفتگي يا برافروختگي
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    كپسول دير رهش
-    قرص دير رهش
-    قرص

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مصرف اين دارو در كودكان بررسي نشده است و اطلاعات خاصي مبني بر ايمني و اثربخشي آن در كودكان در دسترس نميباشد. مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه در كودكان و نوجوانان امكان خودكشي حين مصرف اين دارو وجود دارد. بدليل سمي بودن اين دارو، مصرف آن در كودكان توصيه نميشود.

سالمندان
بر اساس مطالعات انجام شده، هيچ مشكل خاصي در خصوص مصرف اين دارو در سالمندان نشان داده نشده است. اما از آنجاييكه سالمندان بيشتر در معرض خطر ابتلا به ناراحتي هاي مختلف قرار دارند، اين دارو در اين افراد بايد با احتياط و طبق نظارت پزشك مصرف شود.


دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات يا زنان باردار صورت گرفته، بروز اختلالات جنيني نشان داده شده است. اين دارو نبايد در زنان باردار و زناني كه قصد بارداري دارند، مصرف گردد.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Amifampridine
-    Bepridil
-    Cisapride
-    Dronedarone
-    Furazolidone
-    Iproniazid
-    Isocarboxazid
-    Linezolid
-    Mesoridazine
-    Methylene Blue
-    Metoclopramide
-    Moclobemide
-    Nialamide
-    Pargyline
-    Phenelzine
-    Pimozide
-    Piperaquine
-    Procarbazine
-    Rasagiline
-    Safinamide
-    Saquinavir
-    Selegiline
-    Sparfloxacin
-    Terfenadine
-    Thioridazine
-    Toloxatone
-    Tranylcypromine
-    Trifluoperazine
-    Ziprasidone

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Aceclofenac
-    Acemetacin
-    Acenocoumarol
-    Almotriptan
-    Amiodarone
-    Amitriptyline
-    Amoxapine
-    Amoxicillin
-    Amtolmetin Guacil
-    Anagrelide
-    Ancrod
-    Anisindione
-    Antithrombin III Human
-    Apixaban
-    Argatroban
-    Aripiprazole
-    Arsenic Trioxide
-    Aspirin
-    Atazanavir
-    Bivalirudin
-    Bromfenac
-    Bufexamac
-    Bupropion
-    Buserelin
-    Celecoxib
-    Choline Salicylate
-    Cilostazol
-    Clarithromycin
-    Clomipramine
-    Clonixin
-    Clopidogrel
-    Crizotinib
-    Cyclobenzaprine
-    Dabigatran Etexilate
-    Dabrafenib
-    Dalteparin
-    Danaparoid
-    Darunavir
-    Defibrotide
-    Degarelix
-    Delamanid
-    Dermatan Sulfate
-    Desipramine
-    Desirudin
-    Deslorelin
-    Desvenlafaxine
-    Dexfenfluramine
-    Dexibuprofen
-    Dexketoprofen
-    Dextromethorphan
-    Dibenzepin
-    Diclofenac
-    Dicumarol
-    Diflunisal
-    Dipyridamole
-    Dipyrone
-    Dolasetron
-    Domperidone
-    Donepezil
-    Dothiepin
-    Doxepin
-    Droxicam
-    Duloxetine
-    Edoxaban
-    Eletriptan
-    Enoxaparin
-    Entacapone
-    Epoprostenol
-    Eptifibatide
-    Escitalopram
-    Etodolac
-    Etofenamate
-    Etoricoxib
-    Felbinac
-    Fenfluramine
-    Fenoprofen
-    Fentanyl
-    Fepradinol
-    Feprazone
-    Floctafenine
-    Flufenamic Acid
-    Fluoxetine
-    Flurbiprofen
-    Fondaparinux
-    Frovatriptan
-    Gonadorelin
-    Goserelin
-    Granisetron
-    Haloperidol
-    Heparin
-    Histrelin
-    Hydroxychloroquine
-    Ibuprofen
-    Iloprost
-    Imipramine
-    Indomethacin
-    Iobenguane I 123
-    Itraconazole
-    Ivabradine
-    Jujube
-    Ketoconazole
-    Ketoprofen
-    Ketorolac
-    Lamifiban
-    Lepirudin
-    Leuprolide
-    Levofloxacin
-    Levomilnacipran
-    Lexipafant
-    Lorcaserin
-    Lornoxicam
-    Loxoprofen
-    Lumiracoxib
-    Meclofenamate
-    Mefenamic Acid
-    Meloxicam
-    Meperidine
-    Metronidazole
-    Milnacipran
-    Mirtazapine
-    Morniflumate
-    Moxifloxacin
-    Nabumetone
-    Nafarelin
-    Naproxen
-    Naratriptan
-    Nefazodone
-    Nelfinavir
-    Nepafenac
-    Niflumic Acid
-    Nilotinib
-    Nimesulide
-    Nortriptyline
-    Ondansetron
-    Oxaprozin
-    Oxyphenbutazone
-    Palonosetron
-    Panobinostat
-    Parecoxib
-    Paroxetine
-    Pasireotide
-    Pazopanib
-    Pentosan Polysulfate Sodium
-    Phenindione
-    Phenprocoumon
-    Phenylbutazone
-    Piketoprofen
-    Piroxicam
-    Pranoprofen
-    Proglumetacin
-    Propyphenazone
-    Proquazone
-    Protein C
-    Protriptyline
-    Quetiapine
-    Ritonavir
-    Rivaroxaban
-    Rizatriptan
-    Rofecoxib
-    Salicylic Acid
-    Salsalate
-    Sertraline
-    Sevoflurane
-    Sibrafiban
-    Sibutramine
-    Sodium Salicylate
-    Sulfinpyrazone
-    Sulindac
-    Sulodexide
-    Sumatriptan
-    Tacrolimus
-    Tapentadol
-    Telithromycin
-    Tenoxicam
-    Tiaprofenic Acid
-    Ticlopidine
-    Tinzaparin
-    Tirofiban
-    Tolfenamic Acid
-    Tolmetin
-    Toremifene
-    Tramadol
-    Trazodone
-    Trimipramine
-    Triptorelin
-    Valdecoxib
-    Vandetanib
-    Vasopressin
-    Vemurafenib
-    Vilazodone
-    Vinflunine
-    Vortioxetine
-    Warfarin
-    Xemilofiban
-    Zolmitriptan

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Ginkgo
-    Metoprolol
-    St John's Wort
-    Zolpidem

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    اختلال دوقطبي
-    مشكلات خونريزي
-    آب سياه
-    كلسترول بالا
-    فشار خون بالا
-    كمبود سديم
-    بيخوابي
-    بيماري بينابيني ريه يا سابقه آن
-    مانيا يا سابقه آن
-    تشنج يا يابقه آن
-    تاكي كاردي
-    بيماري كليوي
-    بيماري كبد
 

نحوه مصرف

اين دارو را طبق دستور پزشك مصرف نماييد. هيچگاه بيش از مدت و ميزان تعيين شده، اين دارو را مصرف نكنيد.
اين دارو به همراه اطلاعات دارويي به بيمار ارائه ميگردد. دستورالعمل هاي مندرج در بسته را به دقت مطالعه و دنبال كنيد و در صورت بروز هرگونه ابهام، با پزشك مشورت نماييد.
قرص يا كپسول دير رهش را هر روز صبح يا شب و در زماني مشخص به همراه غذا ميل نماييد. چنانچه پزشك روش ديگير را توصيه نمود، طبق دستور پزشك عمل كنيد.
كل كپسول دير رهش را به همراه يك ليوان آب ببلعيد و از باز كردن، له كردن، شكست و جويدن آن خودداري بعمل آوريد.
 

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

بصورت قرص و كپسول دير رهش 
براي درمان افسردگي:
-    بزرگسالان – در ابتدا 75 ميلي گرم در روز، بصورت يك دوز واحد در صبح يا شب. پزشك ممكن است ميزان مصرف را افزايش دهد. با اين حال ميزان مصرف، معمولا از 225 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

براي درمان اختلال اضطراب:
-    بزرگسالان – در ابتدا 75 ميلي گرم در روز، بصورت يك دوز واحد در صبح يا شب. پزشك ممكن است ميزان مصرف را افزايش دهد. با اين حال ميزان مصرف، معمولا از 225 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

براي درمان اختلال هراس:
-    بزرگسالان – در ابتدا 37.5 ميلي گرم در روز، بصورت يك دوز واحد در صبح يا شب. پزشك ممكن است ميزان مصرف را افزايش دهد. با اين حال ميزان مصرف، معمولا از 225 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

براي درمان اختلال اضطراب اجتماعي:
-    بزرگسالان – در ابتدا 75 ميلي گرم در روز، بصورت يك دوز واحد در صبح يا شب. 
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

بصورت قرص خوراكي
براي درمان افسردگي:
-    بزرگسالان – در ابتدا، در مجموع 75 ميلي گرم، 2 يا 3 مرتبه در روز. پزشك ممكن است ميزان مصرف را افزايش دهد. با اين حال ميزان مصرف، معمولا از 225 ميلي گرم در روز تجاوز نميكند.
-    كودكان – مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاهدارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

چنانچه قرار است اين دارو را براي مدتي طولاني مصرف نماييد، بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند.
از مصرف همزمان اين دارو با مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) خودداري نماييد.
مصرف همزمان اين دارو با يكسري داروي ديگر ممكن است منجربه يك بيماري جدي بنام سندرم سروتونين شود. اين دارو را به همراه بوسپيرون، فنتانيل، لينزوليد، ليتيوم، متيلن، تريپتوفان، مخمر سنت جان و برخي دارو هاي مربوط به ميگرن استفاده نكنيد. پيش از اولين مصرف هر دارو همراه با ونلافاكسين، با پزشك خود مشورت نماييد.
هيچگاه بدون مشورت با پزشك اين دارو را مصرف ننماييد. اين امر منجربه افزايش احتمال عوارض جانبي مانند اضطراب، سردرگمي، سردرد، تحريك پذيري، بيحسي يا احساس سوزش، بيقراري، مشكلات خواب يا خواب آلودگي و ضعف را افزايش ميدهد.
اين دارو ممكن است سبب بروز هيپوناترمي (كمبود سديم در خون) شود. اين وضعيت در افراد سالمند، كسانيكه داروي ادرار آور مصرف ميكنند يا افراديكه مقداري از مايعات بدن را بدليل اسهال يا استفراغ شديد از دست داده اند، شايعتر است. در صورت بروز سردرد، مشكل در تمركز، مشكلات حافظه، گيجي، ضعف يا احساس ناپايداري در حالت ايستاده، به پزشك مراجعه كنيد.
اين دارو خطر ابتلا به مشكلات خونريزي را افزايش ميدهد. در صورت مصرف آسپيرين، مسكن يا داروهاي آرتريت مانند ديكلوفناك، ايبوپروفن، ناپروكسن، وارفارين و غيره، به پزشك اطلاع دهيد.
در صورت احساس ناراحتي در قفسه سينه يا مشكلات تنفسي حين مصرف اين دارو، مراتب را به پزشك گزارش دهيد. اينها ممكن است علائم يك مشكل جدي ريوي باشند.
اين دارو ممكن است منجربه بروز گيجي، تشنج، سرگيجه، خواب آلودگي يا مشكلاتي در كنترل حركات شود. حين مصرف اين دارو از انجام اموري چون رانندگي، استفاده از ماشين آلات و موارد خطرناك بپرهيزيد.
پيش از انجام هرگونه آزمايش، پزشك را در جريان مصرف اين دارو قرار دهيد. اين دارو بر نتايج برخي آزمايشات اثر ميگذارد.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر (داروهاي بدون نسخه، داروهاي تجويز شده، داروهاي گياهي، مكمل ها يا ويتامين ها) بپرهيزيد، مگر اينكه قبلا در اين مورد با پزشك مشورت شده باشد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    فشار خون بالا
-    از دست دادن قواي جسماني
-    سردرد شديد
-    تعريق

موارد كمتر شايع
-    تاري ديد
-    درد قفسه سينه
-    ضربان سريع يا نامنظم قلب
-    تغييرات رواني و خلق و خو
-    زنگ زدن يا وز وز گوش
-    فكر خودكشي

موارد نادر
-    رفتارهاي خارج از كنترل
-    تشنج
-    تب شديد
-    فشار خون بالا يا پايين
-    تحريك پذيري
-    خارش يا بثورات پوستي
-    سبكي سر يا غش حين برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته
-    تغييرات قاعدگي
-    خشم
-    مشكل در ادرار كردن يا نگه داشتن آن
-    انقباض شديد عضلاني
-    صحبت كردن، احساسات و اعمال پرهيجان خارج از كنترل
-    مشكلات تنفسي
-    رنگ پريدگي غيرمنتظره پوست

بروز ناشناخته
-    تحريك
-    مدفوع خوني، سياه، سفيد يا قيرگون
-    مدفوع يا ادرار خوني
-    گيجي
-    ادرار تيره
-    كاهش تعداد دفعات دفع ادرار
-    اسهال
-    خواب آلودگي
-    تب
-    احساس ضعف يا خستگي
-    سردرد
-    افزايش تشنگي
-    مدفوع روشن و بيرنگ
-    افزايش تشنگي
-    اسپاسم، درد، يا گرفتگي عضلات
-    تهوع يا استفراغ
-    خون دماغ
-    رفلكس بيش از حد
-    لكه هاي قرمز يا بنفش روي پوست
-    بيقراري
-    لرز
-    درد در قسمت فوقاني معده
-    تورم صورت، دست، پا يا انگشتان
-    ارزش يا پريدن اندام ها
-    كبودي غير معمول
-    استفراغ خوني يا موادي قهوه اي رنگ
-    زردي چشم يا پوست

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    اختلال خواب
-    لرز
-    يبوست
-    كاهش ميل يا توانايي جنسي
-    اسهال
-    خواب آلودگي
-    خشكي دهان
-    سوزش سردل
-    افزايش تعريق
-    از دست دادن اشتها
-    حالت تهوع
-    درد يا گاز معده
-    گرفتگي يا آبريزش بيني
-    لرزش يا پرش اندام ها
-    مشكل خواب
-    خستگي يا ضعف غيرعادي
-    استفراغ
-    كاهش وزن

موارد كمتر شايع
-    تغيير در طعم و مزه دهان
-    تنش عضلاني
-    خميازه كشيدن

بروز ناشناخته
-    تعريق شبانه

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

افسردگياختلال اضطراباختلال اضطراب اجتماعياختلال هراسگر گرفتگي برافروختگي