منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

وراپاميل (وريدي)

Verapamil

دارو شناسی

آنچه که باید درباره آمپول وريدي " وراپاميل "  بدانید!

وراپاميل جهت كنترل ضربان يا ريتم غير طبيعي قلب مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دارو متعلق به رده داروهاي مسدود كننده كانال كلسيم ميباشد. وراپاميل بر پيشروي كلسيم به داخل سلول هاي قلب و عروق خوني تاثير ميگذارد. در نتيجه، ضربان قلب آهسته تر و عروق خوني شل تر ميشوند، و بدين ترتيب، ميزان عرضه خون و اكسيژن به قلب افزايش و حجم كار آن كاهش ميابد.
اين دارو تنها با تجويز پزشك در دسترس قرار دارد.
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    محلول


 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مطالعات خاصي در خصوص وجود رابطه ميان عوارض اين دارو و اين گروه سني كودكان صورت نگرفته است. ايمني و اثربخشي اين دارو در كودكان تاييد نشده است.

سالمندان
سالمندان در مصرف اين دارو، عوارض ناخواسته از خود نشان داده اند. مصرف اين دارو در اين گروه سني، احتمال بروز مشكلات و آسيب هاي كليوي را افزايش ميدهد. بنابراين، مصرف اين دارو در اين گروه سني، مستلزم رعايت احتياط است.


دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي حيوانات صورت گرفته، اثرات سوء نشان داده شده است و هيچ مطالعات دقيقي بر روي زنان باردار صورت نگرفته است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد.
معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Colchicine
-    Dofetilide
-    Flibanserin
-    Lomitapide

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Acebutolol
-    Adenosine
-    Afatinib
-    Alprenolol
-    Amiodarone
-    Apixaban
-    Aprepitant
-    Atazanavir
-    Atenolol
-    Atorvastatin
-    Betaxolol
-    Bevantolol
-    Bisoprolol
-    Bosutinib
-    Brexpiprazole
-    Bucindolol
-    Bupivacaine
-    Bupivacaine Liposome
-    Carbamazepine
-    Carteolol
-    Carvedilol
-    Celiprolol
-    Ceritinib
-    Cilostazol
-    Clarithromycin
-    Clonidine
-    Clopidogrel
-    Clozapine
-    Cobimetinib
-    Crizotinib
-    Cyclobenzaprine
-    Dabigatran Etexilate
-    Dabrafenib
-    Dantrolene
-    Digoxin
-    Dilevalol
-    Domperidone
-    Donepezil
-    Doxorubicin
-    Doxorubicin Hydrochloride Liposome
-    Dronedarone
-    Eliglustat
-    Eplerenone
-    Erlotinib
-    Erythromycin
-    Esmolol
-    Everolimus
-    Fentanyl
-    Fingolimod
-    Hydrocodone
-    Ibrutinib
-    Idelalisib
-    Ifosfamide
-    Ivabradine
-    Ivacaftor
-    Ketoconazole
-    Labetalol
-    Lacosamide
-    Levobunolol
-    Lovastatin
-    Lurasidone
-    Mepindolol
-    Mepivacaine
-    Metipranolol
-    Metoprolol
-    Morphine
-    Morphine Sulfate Liposome
-    Nadolol
-    Naloxegol
-    Nebivolol
-    Nilotinib
-    Nintedanib
-    Olaparib
-    Oxprenolol
-    Penbutolol
-    Pindolol
-    Piperaquine
-    Pixantrone
-    Propranolol
-    Ranolazine
-    Simeprevir
-    Simvastatin
-    Sonidegib
-    Sotalol
-    Tacrolimus
-    Talinolol
-    Tertatolol
-    Timolol
-    Tizanidine
-    Tolvaptan
-    Topotecan
-    Vincristine
-    Vincristine Sulfate Liposome

مصرف اين دارو با هريك از داروهاي زير خطر بروز برخي عوارض جانبي را افزايش ميدهد، اما ممكن است اين بهترين راه درمان باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Buspirone
-    Cyclosporine
-    Dalfopristin
-    Digitoxin
-    Dutasteride
-    Flecainide
-    Fosphenytoin
-    Indinavir
-    Lithium
-    Midazolam
-    Nevirapine
-    Oxcarbazepine
-    Pancuronium
-    Phenobarbital
-    Phenytoin
-    Quinidine
-    Quinupristin
-    Ritonavir
-    Sirolimus
-    St John's Wort
-    Tedisamil
-    Telithromycin
-    Tubocurarine
-    Vecuronium

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    فيبريلاسيون دهليزي (نوعي آريتمي قلبي)
-    شوك كارديوژنيك (شوك ناشي از حمله قلبي)
-    نارسايي حاد احتقاني قلب 
-    بلوك قلبي (نوعي آريتمي قلبي)
-    سندرم لون گانونگ لوين (نوعي آريتمي قلبي)
-    افت فشار خون
-    سندرم سينوس بيمار (نوعي آريتمي قلبي)
-    تاكيكاردي بطني (نوعي آريتمي قلبي)
-    سندرم ولف پاركينسون وايت (نوعي آريتمي قلبي)
-    بيماري كليوي
-    بيماري كبد
 

نحوه مصرف

اين آمپول را يك پزشك يا يك فرد آموزش ديده، به صورت وريدي به بيمار ارائه خواهد داد.

میزان مصرف
در اين خصوص با پزشك خود مشورت نماييد.

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، جهت دريافت دستورالعمل با داروساز يا پزشكتان تماس حاصل نماييد.

درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.

درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.
 

اقدامات احتیاطی

پزشك تنها چند دوز از اين دارو را براي شما تجويز ميكند تا بهبودي حاصل گردد و پس از آن برايتان داروي خوراكي تجويز خواهد نمود. در صورت هرگونه ابهام و نگراني با پزشك خود مشورت نماييد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد كمتر شايع
-    تاري ديد
-    درد قفسه سينه
-    گيجي
-    سرگيجه، غش يا سبكي سر حين برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته
-    تپش يا ضربان قلب تند، كند يا نامنظم
-    سبكي سر، سرگيجه يا غش
-    تنگي نفس
-    تعريق
-    خستگي يا ضعف غير معمول
-    سرفه
-    مشكل تنفسي
-    خس خس
-    تنگي قفسه سينه

بروز ناشناخته
-    تشنج
-    از دست دادن كنترل مثانه
-    اسپاسم عضلاني يا پرش اندام ها
-    از دست دادن هوشياري

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد كمتر شايع
-    سردرد

موارد نادر
-    كهير يا تاول
-    خارش
-    حالت تهوع
-    قرمزي پوست
-    بثورات جلدي
-    معده درد 

بروز ناشناخته
-    نااميدي
-    احساس چرخش محيط اطراف به دور سر
-    احساس غم يا پوچي
-    افزايش تعريق
-    تحريك پذيري
-    نداشتن اشتها
-    از دست دادن علاقه و انگيزه
-    احساس چرخش
-    خواب آلودگي
-    خستگي
-    مشكل در تمركز
-    مشكل خواب
-    حركات كنترل نشده چشم

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

ضربانريتمقلبآريتمي
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه