منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

زولپیدم ( اورومیوکوزال،زیرزبانی )

zolpidem

دارو شناسی

از این دارو   به منظور درمان بی‌خوابی  و یا اختلالات خواب  استفاده میشود و به گروه دارو های ارام بخش سیستم عصبی مرکزی تعلق دارد .این دارو ها سیستم عصبی را ارام میکنند .زولپیدم به شما کمک میکند تا راحت تر بخوابید و در طی شب هم به وقفه های بی خوابی مبتلا نشوید. در بیشتر موارد از این دارو در مدتهای زمانی کوتاه استفاده میشود مثلا 1 تا 2 روز و به طور بیشینه کمتر از 1 تا 2 هفته.
این دارو فقط با تجویز پزشک مصرف میگردد و به شکلهای زیر موجود است :
 ·    اسپری 
 ·    قرص 

پیش از مصرف

به هنگام استعمال دارو به موارد زیر توجه کنید :
آلرژی  و حساسیت
اگر  به هر ماده غذایی و یا نگه دارنده و یا حیوانات  حساسیت دارید حتما پیش از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید  .برای دارو هایی که با تجویز پزشک مصرف نمیشوند ,حتما برچسب دارو را مطالعه نمایید .
اطفال
مطالعاتی در خصوص ارتباط بین  این دارو اطفال وجود ندارد .ایمنی و اثر بخشی آن مشخص نمیباشد .
سالمندان
بنا  بر تحقیقات انجام گرفته مصرف این دارو  برای سالمندان منعی ندارد ولی به علت انکه این افراد بیشتر در معرض گیجی،خواب الودگی و یا افتادن هستند و ممکن است در برابر عوارض این دارو حساس تر باشند.
دوران بارداری
اطلاعات کافی در این زمنیه وجود ندارد .
دوران شیردهی و مادران شیرده 

مطالعات انجام شده نشان میدهند که مصرف این دارو میتواند کمی برای کودکان مادران شیرده خطرناک باشد 
تداخلات دارویی
مصرف همزمان  چند دارو با هم توصیه نمیشود و این در حالی است که گاهی اوقات چند دارو با هم مصرف میگردند .در چنین مواردی احتمالا پزشک دوز مصرفی دارو را تغییر میدهد و یا از روش های دیگر استفاده میکند .قبل از مصرف این دارو حتما به پزشک خود در خصوص دارو های مصرفی اطلاع دهید .موارد زیر با توجه به اهمیت شان انتخاب شده اند و تمام موارد را شامل نمیشوند
مصرف همزمان زولپیدم با دارو ی زیر توصیه نمیشود و ممکن است پزشک شما دوز مصرفی و یا تناوب مصرف یکی از انها را تغییر دهد .
 ·    Sodium Oxybate 
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر توصیه نمیشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد 
·    Alprazolam 
·    Bromazepam 
·    Buprenorphine 
·    Buspirone 
·    Butabarbital 
·    Carbamazepine 
·    Carbinoxamine 
·    Ceritinib 
·    Chlordiazepoxide 
·    Chlorpromazine 
·    Clarithromycin 
·    Clonazepam 
·    Clorazepate 
·    Cobicistat 
·    Crizotinib 
·    Dabrafenib 
·    Dexmedetomidine 
·    Diazepam 
·    Diphenhydramine 
·    Doxylamine 
·    Estazolam 
·    Eszopiclone 
·    Ethchlorvynol 
·    Fentanyl 
·    Flibanserin 
·    Flumazenil 
·    Flurazepam 
·    Fospropofol 
·    Halazepam 
·    Hydrocodone 
·    Hydromorphone 
·    Hydroxyzine 
·    Idelalisib 
·    Lorazepam 
·    Meclizine 
·    Meprobamate 
·    Methadone 
·    Midazolam 
·    Morphine 
·    Morphine Sulfate Liposome 
·    Nilotinib 
·    Oxazepam 
·    Oxycodone 
·    Oxymorphone 
·    Pentobarbital 
·    Phenobarbital 
·    Piperaquine 
·    Prazepam 
·    Promethazine 
·    Propofol 
·    Quazepam 
·    Ramelteon 
·    Secobarbital 
·    Suvorexant 
·    Tapentadol 
·    Temazepam 
·    Thioridazine 
·    Triazolam 
·    Zaleplon 
مصرف همزمان این دارو با دارو های دیگر باعث افزایش احتمال بروز عوارض جانبی شده  و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد 
·    Bupropion 
·    Ciprofloxacin 
·    Desipramine 
·    Fluvoxamine 
·    Ketoconazole 
·    Rifampin 
·    Sertraline 
·    St John's Wort 
·    Telaprevir 
·    Venlafaxine 

تداخلات دارویی دیگر
مصرف همزمان دخانیات و الکل به همراه تعدادی از دارو ها باعث بروز عوارض جانبی میشود و بهتر است در این خصوص با پزشک خود مشورت نمایید .
مصرف همزمان این دارو با موارد زیر  توصیه نمیشود و در صورت استفاده همزمان ,پزشکتان دوز یکی از انها و یا تناوب مصرفی  را تغییر میدهد  و یا دستوراتی در خصوص نحوه مصرف مواد غذایی،دخانیات و یا الکل میدهد 
·    Ethanol 
·    food 


سایر مشکلات پزشکی
بروز بیماری های دیگر تاثیر این دارو را کاهش میدهد .در صورتی که به هر یک از این بیماری ها مبتلا میباشید ,حتما پیش از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید :
 ·    سو مصرف الکل  و یا سابقه ان 
 ·    سو مصرف مواد و یا سابقه ان –امکان وابستگی به زولپیدم وجود دارد.
 ·    افسردگی و یا سابقه ان 
 ·    بیماری‌های ریوی و یا سایر بیماری‌های تنفسی 
 ·    بیماری های ذهنی و یا سابقه ان 
 ·    میاستسیا گراویس (بیماری عضلانی)
 ·    آپنه خواب یا مشکلات تنفسی در هنگام خواب  – افراد مبتلا به این بیماری باید با احتیاط زولپیدم را مصرف کنند  زیرا میتواند باعث وخامت اوضاع شود.
 ·    مشکلات کلیوی –باید با احتیاط مصرف گردد.افزایش میزان جریان خون به دلیل مصرف زولپیدم میتواند باعث افزایش امکان بروز عوارض جانبی شود.

نحوه مصرف

این دارو باید مطابق با تجویز پزشک مصرف گردد و دوز مصرفی و تناوب مصرفی ان را تغییر ندهید .مصرف زیاد این دارو میتواند امکان بروز وابستگی ذهنی و فیزیکی  را افزایش دهد .
این قرص دارای یک راهنمای مصرفی است و حتما پیش از مصرف ان را بخوانید و در صورتی که مشکلی داشتید،به پزشکتان مراجعه نمایید.از این دارو قبل از خواب استفاده کنید زیرا بلافاصله  شما را خوب الود میکند.
در صورتی که نمیتوانید شب ها به مدت 7 تا 8 ساعت بخوابید و باید زود تر بیدار شوید ،از این دارو مصرف نکنیدزیرا باعث بروز خواب الودگی و مشکلات حافظه ای میشود.از مصرف این دارو به همراه غذاو یا پس از غذا بپرهیزید . مصرف این دارو با شکم خالی باعث افزایش میزان تاثیر دارو میشود.اگر پزشکتات توصیه خاصی در باره نحوه مصرف این دارو دارد ،ان را رعایت کنید 
در صورتی که برای اولین بار از اسپری خوراکی مصرف میکنید ،باید آن را 5 بار به نحوه ای صحیح  و دور از صورتتان  و سایر افراد اسپری کنید .اگر اسپری خوراکی بیش از 14 روز مورد استفاده قرار نگرفته باشد ،باید آن را یک بار در هوا بزنید .
به منظور استفاده از اسپری خوراکی :
•    درپوشی که برای عدم دسترسی کودکان وجود دارد را بکنید تا از بخش اصلی جدا شود 
•    درپوش شفاف  و محافظت کننده را از قسمت پمپ مانند بکنید 
•    ظرف را به صورت برعکس نگاه دارید و دریچه ی مشکی اسپری را در دهانتان قرار دهید 
•    پمپ را به صورت کامل فشار دهید تا دوز کاملی به اندازه 5 میلی رم در دهان شما و روی زبانتان اسپری شود .در صورتی که پزشکتان 10 میلی گرم تجویز کرده باشد ،باید دو بار اسپری کنید 
•    درپوش شفاف را پس از هر بار مصرف  بروی پمپ قرار دهید 
به منظور استفاده از قرص های زیرزبانی :
•    فقط زمانی محفظه قرص را باز کنید که می‌خواهید قرص را مصرف کنید و نه قبل از آن .اگر این پوشش پاره شده است از دارو مصرف نکنید 
•    بالای فویل را به سمت مخالف فشار دهید و قرص را از داخل آن خارج کنید 
•    قرص را زیر زبانتان بگذارید .باید به سرعت حل شود .از جویدن و خرد کردن  و بلعیدن آن بپرهیزید .پس از مصرف این دارو پیزی نخورید و نیاشامید 
•    در صورتی که از Intermezzo®  مصرف میکنید ،پیش از مصرف دارو زمان را به خاطر بسپارید زیرا این دارو باید حداقل 4 ساعت پیش از بیداری در صبح مصرف شود 

میزان مصرف
دوز مصرفی این دارو به نسبت افراد با هم متفاوت است و در این مورد به توصیه های پزشک خود و یا دستورات همراه دارو استفاده کنید .اطلاعات ذیل میزان متوسط مصرف دارو برای هر گروه سنی را نشان میدهند و در صورتی که دوز مصرفی شما متفاوت میباشد ان را تغییر ندهید مگر با مشورت با پزشکتان .
دوز مصرفی دارو به شدت تاثیر دارو بستگی دارد .همچنین تعداد دفعات مصرف دارو ,مدت زمان ان ,زمان بین مصرف و موارد مشابه به شدت بیماری شما وابسته است .
-به منظور درمان بی خوابی (اسپری خوراکی ) 
 ·    بزرگسالان-10 میلی گرم یا 2 اسپری در دهان پیش از  خواب 
 ·    سالمندان -5 میلی گرم و یا یک اسپری پیش از  خواب 
 ·    اطفال -دوز مصرفی اطفال توسط پزشک تعیین می‌شود .
زولپیدم(نوع خوراکی و زیر زبانی )
 ·    Edluar® 5 :میلی گرم برای خانمها  و 5 تا 10 میلی گرم که پیش ار خواب زیر زبان قرار میگیرد 
 ·     Intermezzo® : 1.75 میلی گرم .برای خانمها و آقایان که پیش از خواب زیر زبان قرار داده می‌شود .
 ·    اطفال -دوز مصرفی اطفال توسط پزشک تعیین می‌شود 


در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
صورتی که مصرف دارو را فراموش کردید ,برنامه منظم مصرفی خود را ادامه دهید  و دوز مصرفی را دوبرابر نکنید ..فقط در صورتی از این دارو استفاده  کنید که نمیتوانید بخوابید.نیازی نیست که برنامه خاصی را برای مصرف این دارو رعایت کنید.
باشد.
شیوه  نگهداری از دارو
دارو را در محلی سر پوشیده به دور از گرما و رطوبت و نور مستقیم قرار دهید .داروهایی که تاریخ مصرفشان گذشته است را دور بریزید .دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید
پس از 60 بار مصرف نوع اسپری خوراکی ،ان را دور بیندازید .از انجماد دارو خودداری کنید .

اقدامات احتیاطی

پزشکتان باید در زمانهای معینی میزان تاثیر دارو بر شمارا مورد بررسی قرار دهد و ممکن است با ابن روش عوارض جانبی را بررسی نماید . این دارو میتواند باعث بروز واکنشهای حساسیتی همانند انافلیکسی شود که یک وضعیت خطرناک است. در صورتی که علائمی همانند کهیر،حساسیت پوستی،خارش ،مشکلات تنفسی،اختلال در بلع ،تورم دست و پا و صورت و دهان و یا گلو داشتید ،حتما به پزشکتان مراجعه نمایید.
در صورتی که باید بیش از 7 تا 10 روز از این دارو مصرف کنید حتما به پزشکتان اطلاع دهید زیرا بی خوابی بیش از این مدت میتواند نشان دهنده ی مشکلات دیگر باشد.زولپیدم میزان تاثیر  الکل و دارو های ارام بخش  مانند انتی هیستامین و یا دارو های درمانی تب،الرژی ،سرماخوردگی،ارام بخش ها،دارو های درمانی بیخوابی و حمله،ارام کننده های عضلانی،دارو های بی حس کننده مانند بی حس کننده دندان ،دارو های مشتق از باربیتوریک اسید و موا مخدر را افزایش میدهد .پیش از مصرف هر یک از موارد یاد شده با زولپیدم با پزشکتان مشورت نمایید.
این دارو میتواند برای عده‌ای به‌خصوص سالمندان عوارضی مانند سرگیجه  و گیجی و سبکی سر  و حالت عدم ثبات و کاهش هشیاری را بوجود آورد .حتی اگر این دارو پیش از خواب مصرف شود ،باعث خواب آلودگی و کاهش هشیاری  فرد در صبح روز بعد خواهد شد .این دارو میتواند دوبینی  و یا سایر مشکلات دیداری را بوجود آورد .حتما پیش از کار با وسایل خطرناک  و رانندگی از واکنش خود نسبت به این دارو مطمئن شوید و این در حالی است که به کاهش هشیاری  و سرگیجه مبتلا هستید .
در صورتی که توهمات و افکار های غیر معمول داشتید حتما به پزشکتان اطلاع دهید .تاثیرات این دارو میتواند همانند تاثیرات ناشی از مصرف الکل باشد و بروز تغییرات دیگر خیلی نادر است مانند گیجی،وخامت افسردگی،توهم،افکار خود کشی و بروز هیجان های شدید،اضطراب  و یا کج خلقی.
ممکن است فرد با مصرف این دارو کار هایی را به هنگام شب انجام دهد که فردا ان ها را یاد نیاورد مانند غذا خوردن،رابطه جنسی،تماس گرفتن،رانندگی کردن و موارد دیگر.در صورت بروز این موارد حتما به پزشکتان مراجعه نمایید.
در صورتی که به مدتی طولانی از این دارو مصرف میکنید ،از قطع ناگهانی آن  یا تغییر دوز مصرفی ان بپرهیزید زیرا باعث بروز عوارض جانبی میشود.در این خصوص با پزشکتان مشورت نمایید تا به ارامی دوز مصرفی شما را کاهش دهد . 
ممکن است تا چندین شب پس از قطع مصرف این دارو به بی خوابی و یا بی خوابی ریباند دچار شوید .
در صورتی که بیمار میزان زیادی از این دارو مصرف کند باید حتما به اورژانس مراجعه نماید و مصرف همزمان زولپیدم و الکل و یا دارو های ارام بهخش عصبی میتواند باعث بروز اختلالات تنفسی و یا کاهش هشیاری شود .تعدادی از علائم مصرف بیش از اندازه عبارتند از :خواب الودگی،تهوع و یا استفراغ شدید،مشکلات تنفسی و گیجی.و تلو تلو خوردن 
پیش از مصرف دارو های دیگر از جمله مکمل ها و دارو های گیاهی و ویتامین ها  با زولپیدم حتما با پزشکتان مشورت نمایید .

عوارض جانبی

ر دارویی علاوه بر تاثیرات مثبت ,ممکن است تعدادی عوارض هم بر جای گذارد  و در صورت بروز هر یک از علائم  زیر حتما به پزشک خود اطلاع دهید 
موارد غیر معمول 
 ·    کندی و بی ثباتی 
 ·    گیجی 
 ·    افسردگی 
موارد نادر
 ·    دشواری در تنفس 
 ·    سرگیجه   سبکی سر  و غش 
 ·    افتادن 
 ·    ضربان قلب سریع 
 ·    توهمات دیداری و شینداری  و حسی 
 ·    بثورات پوستی 
 ·    تورم صورت 
 ·    دشواری در خواب 
 ·    هیجان و اضطراب و کج خلقی غیر معمول 
 ·    خس خس سینه 

تعدادی از علائم به مرور زمان و یا تطبیق بدن با انها از بین میروند و حتی میتوانید با پزشک خود در خصوص نحوه کاهش این عوارض مشورت نمایید .در صورتی که هر یک از علائم یاد شده  از بین نرفتند و پایدار بودند حتما به پزشک خود مراجعه نمایید.
موارد معمول
 ·    خواب آلودگی و یا خواب آلودگی غیر معمول 

موارد نامعمول 
 ·    درد شکم و معده 
 ·    کاهش حس لامسه  و یا حالت غیر نرمال آن 
 ·    حس حرکتهای عجیب 
 ·    اختلالات اشتها و تعادل 
 ·    درد مثانه 
 ·    ابری شدن و یا خونی شدن ادرار 
 ·    تاری دید 
 ·    سوزش و خارش و بی حسی و سوزن سوزن شدن  و مور مور 
 ·    تغییرات شنیداری 
 ·    ناراحتی در قفسه سینه 
 ·    لرز 
 ·    اشتباه گرفتن هویت و مکان و زمان 
 ·    یبوست 
 ·    زنگ زدن و وزوز و سایر صداهای غیر معمول در گوش 
 ·    پرخوری 
 ·    خواب آلودگی در طی روز 
 ·    اسهال 
 ·    توهم مصرف دارو 
 ·    دشواری و سوزش و درد در دفع ادرار 
 ·    دشواری در حرکت 
 ·    دشواری در بلع 
 ·    ناامیدی 
 ·    دوبینی 
 ·    خشکی دهان 
 ·    گوش درد 
 ·    قرمزی چشمان 
 ·    سرحالی و شادابی غیر معمول 
 ·    توهم 
 ·    حس پوچی و ناراحتی 
 ·    اجابت مزاج مکرر 
 ·    گرایش مکرر به دفع ادرار 
 ·    سردرد 
 ·    ناشنوایی
 ·    سوزش سر دل 
 ·    کهیر یا تاول 
 ·    خارش گوش 
 ·    درد مفصل 
 ·    عدم اشتها 
 ·    عدم احساس
 ·    کمبود و یا فقدان کنترل شخصی 
 ·    کمبود و یا فقدان توانایی 
 ·    قاعدگی های طولانی و شدید 
 ·    عدم تعادل 
 ·    عدم علاقه و لذت 
 ·    اختلالات حافظه 
 ·    تغییرات روحی 
 ·    درد و کرمپو گرفتگی عضلانی 
 ·    قرمزی پوست 
 ·    تهوع 
 ·    قرمزی و ناراحتی گلو 
 ·    حس جدایی از خود  و یا از بدن 
 ·    کاهش سرعت فعالیت‌های فیزیکی  و ذهنی 
 ·    عطسه 
 ·    گرفتگی و یا ابریزش بینی 
 ·    تورم مفاصل 
 ·    خستگی 
 ·    دشواری در تمرکز 
 ·    تغییرات دیداری 
 ·    استفراغ 

 

ممکن است تعدادی از بیماران علائم دیگر داشته باشند که در این صورت حتما باید به پزشک مراجعه نمایند .

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

زولپیدمدرمان بی خوابیقرص بی خوابیقرص خواب اوراسپری زولپیدمقرص زیرزبانی زولپیدمدوز مصرفی زولپیدم
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه