منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فیبریلاسیون دهلیزی

atrial fibrillation

  فیبریلاسیون دهلیزی ممکن است باعث ایجاد لخته خونی درقلب شود. ممکن است لخته تشکیل شده ازآنجا  به اندامهای دیگررفته و جریان خون را مسدود کند (ایسکمی) .

شرح بیماری

فیبریلاسیون دهلیزی عبارت است از ضربان نامنظم و اغلب سریع قلب که معمولا باعث جریان ضعیف خون دربدن می شود.
دراین بیماری، در دوحفره فوقانی قلب (دهلیزها) ضربان نامنظم و بدون  هماهنگی با دوحفره پایینی قلب (بطن ها)  است.  علائم فیبریلاسیون دهلیزی عبارتند از:
لرزش قلب، تنگی نفس و ضعف

 

نشانه های فیبریلاسیون دهلیزی همیشگی نیست اما گاهی ممکن است این نشانه ها شدت پیداکرده و نیازبه درمان داشته باشد. فیبریلاسیون دهلیزی به تنهایی خطرناک نیست اما یک بیماری جدی پزشکی است که گاهی نیازبه درمان های اورژانسی دارد و مشکلاتی را بوجود می آورد.

 فیبریلاسیون دهلیزی ممکن است باعث ایجاد لخته خونی درقلب شود. ممکن است لخته تشکیل شده ازآنجا  به اندامهای دیگررفته و جریان خون را مسدود کند (ایسکمی) .
 

درمان فیبریلاسیون دهلیزی شامل درمان دارویی و روشهای دیگری برای تغییرسیستم الکتریکی قلب است.
 

نشانه ها

دربیماری فیبریلاسیون دهلیزی ضربان قلب به اندازه کافی منظم نیست و ممکن است باعث شود که قلب نتواند با هربارپمپاژ خون کافی به بدن برساند.
 

بعضی ازافراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هیچگونه علامتی ندارند و ازبیماری خود بی خبرهستند اما درطول معاینه فیزیکی بیماری آنها شناسایی می شود افرادی که نشانه های این بیماری را تجربه کرده اند علائمی مانند موارد زیر را دارند:
•    احساس لرزش درقفسه سینه
•    ضعف
•    کاهش توانایی انجام فعالیت
•    خستگی 
•    سبکی سر
•    گیجی
•    تنگی نفس
•    درد قفسه سینه

 

فیبریلاسیون دهلیزی ممکن است منجربه مشکلات زیربشود:
•    حاد    دراین موارد این بیماری به نام  "پاراوکسیزمال"  شناخته می شود. ممکن است بیمارعلائمی داشته باشد که ناپایدارهستند و ازچند دقیقه تا چند ساعت طول بکشند و سپس به خودی خود متوقف شوند.
•    مزمن      درصورتی که به فیبریلاسیون دهلیزی مبتلا هستید، قلب قادرنیست ضربان را به حالت اولیه و عادی بازگرداند و به درمانهایی مانند شوک الکتریکی و یا دارو برای برگرداندن ریتم عادی قلب نیازدارید.
•    دائمی    دراین وضعیت ضربان به حالت اولیه برنمی گردد و دراغلب موارد برای کنترل ضربان قلب نیازبه مصرف دارد وجود دارد. اغلب افراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی به منظورجلوگیری ازلخته شدن خون ،  بطوردایم از رقیق کننده های خون استفاده می کنند .

 

زمان مناسب مراجعه به پزشک


درصورتی که متوجه علائم فیبریلاسیون دهلیزی شدید به پزشک خود مراجه کنید.  پزشک برای تشخیص بیماری فیبریلاسیون دهلیزی و یا سایربیماریهای مربوط به ریتم قلب  ممکن است دستورگرفتن نوارقلب را بدهد.
 

اگردرقفسه سینه احساس درد دارید، بلافاصله به مراکزاورژانس مراجعه کنید. این درد ممکن است نشانه ای ازحمله قلبی باشد.
 

علل بیماری فیبریلاسیون دهلیزی ضربان نامنظم و اغلب سریع قلب است که زمانی اتفاق می افتد که دهلیزهای قلب سیگنال های الکتریکی بی نظمی را دریافت می کنند.
 

قلب ازچهارحفره تشکیل شده است . دو حفره بالایی دهلیزها و حفره های پایینی بطن ها هستند. دردرون دهلیزراست گروهی سلول به نام گره سینوسی وجود دارند ک ضربانسازطبیعی قلب است و پیامهای الکتریکی ایجاد می کند. گره سینوسی تولید کننده ضرباتی است که با هرضربان قلب شروع می شود. 
 

درحالت عادی، ضربه ها ابتدا ازدهلیزگذشته و ازمسیراتصال قسمت بالایی و پایینی حفره های قلب به نام گره اتریوونتریکولار(  AV) عبورمی کند.  پس ازعبورسیگنال گره سینوسی و گذشتن ازدهلیز، دهلیزمنقبض شده و خون را به درون بطن پمپاژ می کند سپس این سیگنال از گره AV عبورکرده وارد بطن می شود و ازآنجا با انقباض بطن به درون بدن پمپاژ می شود.
 

درفیبریلاسیون دهلیزی ، حفره های فوقانی قلب سیگنال های نامنظم الکتریکی را دریافت می کنند و درنتیجه باعث ارتعاش می شوند و فشارزیادی به گره AV که بین دهلیز و بطن اتصال الکتریکی برقرارمی کند، توسط ضرباتی که برای رسیدن به بطن درتلاش هستند ، وارد می آید. سرعت ضربان بطن هم بالا می رود اما به سرعت ضربان دهلیزنمی رسد و یه همین علت همه ضربات نمی توانند عبورکنند.
 

نتیجه این وضعیت ضربان سریع و نامنظم است.  ضربان قلب درفیبریلاسیون دهلیزی امکان دارد از 100 تا 175 ضربه دردقیقه متغیرباشد. سطح نرمال ضربان قلب بین   60 تا 100 ضربه دردقیقه می باشد.
 

علل احتمالی فیبریلاسیون دهلیزی 
شایعترین علل فیبریلاسیون دهلیزی اختلالات و یا صدمات وارد آمده به ساختارقلب است که عبارتند از:
•    فشار خون بالا
•     حمله قلبی
•    بیماری عروق کرونر
•    دریچه های غیرطبیعی قلب
•    نقص قلبی مادرزادی
•    پرکاری غده تیروئید و یا عدم تعادل سوخت و سازبدن
•    قرارگرفتن درمعرض محرک ها مانند داروها، کافئین، تنباکو و یا الکل
•    سندرم سینوس بیمار که عملکرد معیوب ضربانسازطبیعی قلب است.
•    بیماریهای ریوی
•    عمل جراحی قلب قبلی
•    عفونت های ویروسی
•    استرس ناشی ازپنومونی
•    جراحی و یا سایربیماریها
•    آپنه خواب

 

درافرادی که دچارنقص قلبی و یا آسیب قلبی نیستند این بیماری به نام "فیبریلاسیون دهلیزی تنها " خوانده می شود.  علت بیماری  فیبریلاسیون دهلیزی تنها نامشخص است و عوارض جدی به دنبال ندارد.
 

فلوتر دهلیزی
فلوتردهلیزی بسیارشبیه به فیبریلاسیون دهلیزی است با این تفاوت که بی نظمی ضربان درفلوتر دهلیزی نسبت به فیبریلاسیون دهلیزی کمترمی باشد.  گاهی ممکن است که فلوتردهلیزی به بیماری فیبریلاسیون دهلیزی تبدیل شود و یا بالعکس.

 

عوامل خطرآفرین و علائم و علل فلوتردهلیزی بسیارشبیه به فیبریلاسیون دهلیزی است. یکی ازاین خطرات و نگرانیهای مربوط به بیماری فلوتردهلیزی، سکته مغزی است اما درصورتیکه فلوتردهلیزی و فیبریلاسیون دهلیزی درمان شوند،  پس ازدرمان خطرآفرین نیستند.
 

علل

 
 دریک ضربان عادی، سیگنال های الکتریکی ازدهلیزعبورکرده و به قسمت تحتانی قلب (بطن) وارد می شوند. دربیماری فیبریلاسیون دهلیزی ، سیگنال های الکتریکی  ازقسمتهای مختلف پرتاب شده و باعث بی نظمی ضربان می شوند. 

 

گره AV که ضربانسازطبیعی قلب است قادر به کنترل تمامی این سیگنال های بی نظم که وارد بطن می شوند، نمی باشد. فشاروارده به بطن سبب می شود که ضربان ازحد معمول بالاتربرود.
 

عوامل تشدید

  
عوامل خاصی ممکن است خطرابتلا به  فیبریلاسیون دهلیزی را افزایش دهند که شامل:

 

•    سن     عواملی مانند بیماری قلبی قبلی، مشکلات دریچه قلب، بیماریهای مادرزادی قلبی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری عروق کرونری، سابقه حمله قلبی و یا عمل جراحی قلب خطرابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی را افزایش می دهد.
•    فشارخون بالا    فشارخون بالا بخصوص اگربخوبی توسط دارو و یا تغییرسبک زندگی کنترل نشود، خطرابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی را افزایش می دهد.
•    سایربیماریهای مزمن    برخی ازبیماریها مانند مشکلات تیروئید، آپنه خواب، سندرم متابولیک، دیابت، بیماریهای مزمن کلیوی، و یا بیماریهای ریوی درمعرض خطرابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هستند.
•    نوشیدن الکل     نوشیدن الکل دربرخی افراد سرآغازی برای بیماری فیبریلاسیون دهلیزی است و خطرابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی را افزایش می دهد.
•    چاقی     افراد چاق بیشتردرمعرض خطرابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هستند.
•    سابقه خانوادگی    خطرابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی دربعضی ازخانواده ها بیشتراست

پیامدهای مورد نظر


•    سکته مغزی    بی نضمی ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی باعث جمع شدن خون در دهلیز شده و احتمال تشکیل لخته خونی را بالا می برد. اگراین لخته خونی تشکیل شده ازقلب خارج شده و به مغزبرسد، احتمال مسدود شدن جریان خون و سکته مغزی وجود دارد.
خطرسکته مغزی در فیبریلاسیون دهلیزی بستگی به سن ، فشارخون بالا، سابقه نارسایی قلبی یا سکته مغزی قبلی و عوامل دیگری دارد. بعضی ازداروها مانند رقیق کننده های خون، تا حد زیادی احتمال خطرسکته مغزی و یا آسیبهای ناشی ازلخته شدن خون را کاهش می دهند.

 

•    نارسایی قلبی     اگر فیبریلاسیون دهلیزی  کنترل نشود ممکن است به ضعیف شدن قلب و نارسایی قلبی منجرشود.  دراین وضعیت قلب قادر به جریان انداختن خون کافی برای رسیدن به اندامها یبدن نیست.

آمادگی برای ملاقات پزشک


اگراحتمال می دهید که دچار فیبریلاسیون دهلیزی  هستید با دکترخانوادگی تماس بگیرید. هرچه زودترمتوجه بیماری خود شوید، درمان آسانترو مؤثرترخواهد بود. شاید لازم باشد به متخصص قلب و عروق مراجعه کنید.

آنچه شما میتوانید انجام دهید:
•    نوشتن نشانه های بیماری که تجربه کرده اید ازجمله هرچه که بنظر می رسد ربطی به فیبریلاسیون دهلیزی  داشته باشد.
•    نوشتن سوابق بیماریهای خانوادگی مانند سکته قلبی، فشارخون بالا، دیابت واسترس و یا تغییراتی که اخیراٌ درزندگیتان صورت گرفته است.
•    لیستی ازداروهایی که استفاده می کنید مانند مکمل ها و ویتامینها تهیه کنید. 
•    یکی ازافراد خانواده یا دوستان خود را همراه ببرید تا اگرچیزی را فراموش کردید به شما یادآوری کند.
•    اطلاع پیدا کردن از کارهایی که باید انجام دهید. مثلا دنبال کردن رژِیم غذایی خاص و یا

انجام آزمایش خون قبل ازمراجعه به پزشک
چون زمان ملاقات با پزشک محدود می باشد قبلا سؤالات خود را یادداشت کنید. بعضی ازسؤالاتی که درمورد بیماری فیبریلاسیون دهلیزی  ممکن است داشته باشید عبارتند از:
•    چه عواملی باعث بیماری من شده است ؟
•    علل و علائم احتمالی بیماری من چیست؟
•    چه غذاهایی را باید مصرف کنم و ازچه غذاهایی پرهیزکنم؟
•    چه نوع فعالیتهای ففیزیکی را می توانم انجام بدهم؟
•    چه آزمایشاتی باید انجام بدهم؟
•    چند وقت یکبارباید برای معاینه به شما مراجعه کنم؟
•    آیا این بیماری طولانی است یا موقت؟
•    چه درمانهایی وجود دارد و شما چه درمانی را پیشنهاد می کنید؟
•    درمانهای جانشینی هم وجود دارند؟
•    اگربیماری دیگری هم داشته باشم چگونه می توان همزمان آنها را کنترل کرد؟
•    آیا بجزدرمان دارویی روش های دیگری هم برای درمان وجود دارد؟

قبل از مراجعه به متخصص پاسخ سؤالهای زیر را آماده کنید:
ممکن است پزشک چنین سؤالاتی ازشما بپرسد:
•    چه موقع متوجه چنین مشکلی شدید؟
•    آیا بیماری شما شدت و ضعف دارد؟
•    آیا سابقه خانوادگی دراین زمینه دارید؟
•    درچه حالتهایی نشانه های بیماری بدترمی شود؟
•    چه چیزهایی علائم شما را بهترمی کند؟
•    چه چیزهایی علائم شما را بدترمی کند؟

آزمایشات و تشخیص بیماری


برای تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی  پزشک باید سوابق خانوادگی را بررسی کرده و معاینات بالینی انجام دهد. همچنین برای تشخیص وضعیت شما نیازبه انجام آزمایشات قلبی وجود دارد که شامل:
•    نوارقلب  (ECG)    دراین روش الکترودهای کوچکی به قفسه سینه، دستها و پاها متصل کرده و به ثبت سیگنال های الکتریکی ارسالی ازقلب اقدام می کنند. این یک روش اولیه برای  تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی  است.   
•    مانیتورهولتر  این دستگاه قابل حمل است و می توانید آن را درون جیب خود قراردهید. کاراین دستگاه ثبت فعالیتهای قلب درطول 24 ساعت است تا پزشک شما با دیدن آن ریتم قلب شما را بررسی کند .
•    دستگاه ثبت اتفاقات    این وسیله یک دستگاه ECG  قابل حمل است که فعالیتهای قلب شما را درطول چند هفته تا چند ماه زیرنظرمی گیرد. این وسیله را خود شما درزمانی که ضربان قلبتا ن بالا می رود، با فشاریک دکمه فعال می کنید و دراین حال دستگاه به ثبت فعالیتهای قلب شما می پردازد. پزشک شما با دیدن آن ریتم قلب شما را بررسی کند.
•    اکوکاردیوگرام    دراین روش با استفاده ازامواج صوتی یک تصویرویدئویی ازقلب شما گرفته می شود. 
•    تست استرس

 

درمان و دارو

درمان فیبریلاسیون دهلیزی بستگی به مدت ابتلا به این بیماری و شدت علائم بروز این بیماری است.

اهداف درمان بیماری فیبریلاسیون دهلیزی عبارتند از:
•    تنظیم مجدد ریتم و کنترل ضربان
•    جلوگیری ازلخته شدن خون

 

روشی که شما و پزشکتان انتخاب می کنید به عوامل بسیاری بستگی دارد ازجمله اینکه آیا مشکلات قلبی دیگری دارید و آیا می توانید ازداروهای کنترل کننده ضربان قلب استفاده کنید. درموارد خاص روشهای تهاجمی ترمانند جراحی و یا استفاده ازکاتتراعمال می شود.
 

دربرخی افراد بیماریهای زمینه ای مانند بیماریهای تیروئید، ممکن است باعث شروع فیبریلاسیون دهلیزی شود. درمان بیماریهایی که علت بوجود آمدن  فیبریلاسیون دهلیزی شده اند به رفع مشکلات قلب شما کمک می کند. اگرعلائم بیماری شما را اذیت می کنند پزشک معالج شما کمک خواهد کرد تا مجدداٌ ضربان شما تنظیم شود.
 

تنظیم مجدد ضربان قلب
بهترین حالت برای درمان فیبریلاسیون دهلیزی این است که ضربان و ریتم قلب به وضعیت عادی برگردند. برای انجام این کارپزشکان ممکن است برای تنظیم مجدد ریتم منظم (ریتم سینوسی) ازروشی به نام  "کاردیوورژن" استفاده کنند.  استفاده ازاین روش بستگی به علل زمینه ای و مدت ابتلا به بیماری دارد.

 

"کاردیوورژن" به دو روش انجام می شود:
•    درمان با برق    دراین روش بطورخلاصه یک شوک الکتریکی ازطریق پدهای قرارداده شده برروی سینه به قلب داده می شود. شوک الکتریکی برای لحطه ای فعالیت قلب را متوقف می کند. با انجام این روش امکان دارد زمانی که قلب دوباره کارخود را آغازکند، ریتم طبیعی آن ازسرگرفته شود. این روش پس از مصرف داروی آرامبخش توسط بیمارانجام می شود و بیمارشوک الکتریکی را احساس نمی کند.
•    درمان با دارو     دراین روش ازداروهای ضد بی نظمی ضربان قلب استفاده می شود تا  به بازگرداندن ریتم طبیعی سینوس کمک کند. بسته به شرایط قلب شما ، دکترتوصیه های لازم را درمورد مصرف داروهای وریدی و خوراکی جهت بازگشت ریتم طبیعی قلب انجام خواهد داد.
 این کاردربیمارستان انجام می شود و درآنجا ضربان قلب بیمارمرتباٌ کنترل خواهد شد. اگرریتم قلب به حالت عادی خود بازگشت، پزشک معمولا یک داروی ضد اریتمی و یا مشابه آن برای جلوگیری از پیشرفت بیماری فیبریلاسیون دهلیزی تجویزمی کند.

 

قبل ازانجام کاردیوورژن ، ممکن است یک داروی رقیق کننده خون مانند وارفارین (کمادین )  به منظورکاهش خطر لخته شدن خون و سکته مغزی به مدت چند هفته برای شما تجویزشود. بجزدرمواردی که فیبریلاسیون دهلیزی کمتراز48 ساعت طول کشیده باشد و پس ازانجام کاردیوورژن نیزحداقل به مدت 4 هفته مصرف وارفارین برای جلوگیری از لخته شدن خون لازم است حتی درصورتیکه قلب ریتم طبیعی خود را بازیافته باشد.
 

البته بجای مصرف داروهای رقیق کننده خون می توانید ازروش اکوکاردیوگرافی ازطریق مری استفاده کنید تا پزشک وجود لخته خونی را بررسی کند.
حفظ ریتم طبیعی قلب

 

پس ازانجام کاردیوورژن الکتریکی ، پزشک شما ممکن است به منظورجلوگیری از پیشرفت فیبریلاسیون دهلیزی ازداروهای ضد اریتمی برای بیماراستفاده کند. دارو ها ممکن است شامل:
•    Dofetilide (Tikosyn) دوفتیلید
•    فلکاینید
•    پروپافنون  (Rythmol)
•    آمیودارون  Pacerone)،  (Cordarone 

 

اگرچه ممکن است مصرف این داروها به حفظ ریتم طبیعی قلب کمک کند اما آنها می توانند عوارض جانبی داشته باشند. مانند:
•    تهوع
•    سرگیجه
•    خستگی
و بندرت ممکن است باعث اریتمی بطنی بشود. این دارو ها ممکن است استفاده نامحدود داشته باشند . حتی با مصرف این دارو ها بازهم احتمال ابتلای قسمتهای  دیگربه فیبریلاسیون دهلیزی بالا است.

 

کنترل ضربان قلب
ممکن است برای شما داروهایی برای کنترل ضربان قلب و بازگرداندن آن به حد نرمال تجویزشود.

داروهای متعددی برای کنترل ضربان قلب موجود است:
•    داروی دیگوکسین   (Lanoxin) این دارو ضربان قلب را درزمان استراحت کنترل می کند اما درطول فعالیت به خوبی عمل نمی کند. اکثربیماران مایلند ازداروهای جایگزین مانند مسدود کننده های بتا یا کانال کلسیم استفاده کنند.
•    مسدود کننده های بتا ممکن است عوارض جانبی مانند تشدید نارسایی قلبی و فشارخون پایین (هیپوتنشن) ایجاد کند. مسدود کننده های کانال کلسیم نیز می تواند عوارض جانبی ایجاد کنند و درصورتیکه بیمارمبتلا به بیماری قلبی و یا هیپوتنشن باشد، ممکن است ازتجویزآن خودداری شود.

 

روش کاتتر و جراحی
گاهی اوقات ممکن است دارو ها و یا روش کاردیوورژن برای کنترل فیبریلاسیون دهلیزی مژثرواقع نشوند. دراین موارد پزشک ازگزینه های  دیگری برای ازبین بردن بافت قلب که باعث ارسال سیگنال های الکتریکی نامنظم میشود، استفاده می کند. این گزینه ها عبارتند از:

 

•    برداشتن با کاتتر: درافراد بسیاری که به بیماری  فیبریلاسیون دهلیزی مبتلا هستند اما قلب آنها نرمال است، علت فیبریلاسیون دهلیزی تخلیه سریع مناطق خطرناک است. این نقاط مانند سلولهای ضربانسازغیرطبیعی هستند که به سرعت ازحفره های بالایی قلب پرتاب می شوند بجای آنکه ضربان مؤثری داشته باشند.       

درروش سوزاندن با کاتتر، پزشک لوله های بلند و نازکی (کاتتر) را به کشاله ران فرو کرده و ازطریق رگهای خونی آن را به قلب می رساند. اکترود موجود درسرکاتتر می تواند با استفاده ازانرژی فرکانس رادیویی، سرمای شدید (سرمادرمانی) و یا گرما برای ازبین بردن نقاط درگیربافت که سیگنال های نامنظم می فرستند، اقدام کند. دراین روش نیازی به قراردادن وسیله یا مصرف دارو نیست.
 

•    درمان فیبریلاسیون دهلیزی به روش جراحی  maze procedure   این روش درطول عمل جراحی قلب بازانجام پذیراست. پزشکان با استفاده از یک چاقوی کوچک جراحی چند برش دقیق درحفره های بالایی قلب ایجاد میکنند تا به بافت اسکاربرسند. ازآنجا که بافت اسکارقادربه تحمل الکتریسته نمی باشد، با تکانه های سرگردان که عامل بوجود آمدن هستند تداخل پیدا می کند.  همچنین از فرکانس رادیویی و سرما درمانی یرای ایجاد اسکار استفاده می شود برای انجام جراحی  maze procedure روشهای مختلقی وجود دارد.
 

میزان موفقیت دراین روش بالا است اما امکان برگشت فیبریلاسیون دهلیزی وجود دارد. اگر فیبریلاسیون دهلیزی تکرارشود ممکن است نیاز به استفاده ازروش سوزاندن با کاتتر یا درمانهای دیگر باشد.
 

چون روش  maze procedure  درطول عمل جراحی قلب بازانجام پذیراست،  فقط زمانی ازاین روش استفاده می شود که افراد به درمانهای دیگرجواب نداده باشند و یا می توان این جراحی را همزمان با جراحی های دیگرقلب مانند جراحی بای پس عروق کرونری و یا ترمیم دریچه قلب انجام داد.
 

•    برداشتن گره دهلیزی- بطنی   درصورتی که مصرف دارو و یا روشهای دیگرمؤثرواقع نشد، و یا اگر عوارض جانبی شدید داشتید ، ازبین بردن گره AV گزینه دیگری است که می تواند بکارگرفته شود. دراین روش با استفاده ازانرژی فرکانس رادیویی  مسیراتصال حفره های بالایی (دهلیز) و پایینی (بطن) قلب را در یک منطقه کوچک ازبافت توسط کاتتر ازبین میبرند.
این روش مانع ازارسال پالس های الکتریکی ازدهلیز به بطن می شود اما دهلیز به کارخود ادامه می دهد. سپس به منظور حفظ ضربان بطن اقدام به کاشت ضربانسازمی کنند. پس از برداشتن گره AV مصرف داروهای رقیق کننده خون به منظور کاهش احتمال خطر سکته مغزی ضروری می باشد زیرا ریتم قلب هنوز فیبریلاسیون دهلیزی می باشد.

 

جلوگیری ازلخته شدن خون

 بسیاری ازافراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی و یا افرادی که تحت درمان خاص این بیماری قراردارند درمعرض خطر بالای لخته شدن خون قراردارند که می تواند به سکته مغزی منجرشود.  اگربیمار همزمان دچاربیماری قلبی دیگری نیزباشد احتمال خطر بیشترمی شود. 
       

 داروهای ضد انعقاد خون عبارتند از:
 

•    وارفارین (کومادین)      وارفارین برای جلوگیری ازتشکیل لخته خون تجویزمی شود. اگردرحال مصرف وارفارین هستید با دقت به دستورالعمل های پزشک خود عمل کنید. وارفارین دارویی بسیارقوی است که ممکن است باعث خونریزی های خطرناک شود. هنگام مصرف وارفارین انجام آزمایش خون منظم برای کنترل عوارض و تنظیم دوزدارو لازم است. 
•    داروهای ضد انعقاد جدیدتر   چندین داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) جدید دردسترس می باشند. مدت زمان اثراین داروها کوتاهترازوارفارین است و نیازی به کنترل ندارند اما بسیار مهم است که میزان مصرف دارو دقیقا طبق تجویزپزشک باشد. درصورتیکه دریچه قلب شما مصنوعی است،  نیازی به مصرف داروهای ضد انعقاد خون ندارید.
•    داروی گابیتاگران (Pradaxa)   یک داروی ضد انعقاد خون است که درجلوگیری ازلخته شدن خون بخوبی وارفارین عمل کرده و مانع بروز سکته مغزی می شود. برای اطمینان ازمناسب بودن دوز تجویزشده انجام آزمایش خون ضروری می باشد. 
•    داروی ریواروکسابان   (Xarelto)یکی دیگرازداروهای ضد انعقادی است که همانند وارفارین در پیشگیری از سکته مغزی مؤثراست.
•    اپیکسابان  (Eliquis) یکی دیگرازداروهای ضد انعقادی است که همانند وارفارین به پیشگیری از سکته مغزی مؤثراست. دوز مصرفی این دارو یکباردرروز می باشد.
اگرنگران سکته مغزی هستید، درمورد مصرف داروی ضد انعقادی به عنوان جایگزین وارفارین با پزشک خود مشورت کنید واز دستورالعمل پزشک با دقت پیروی کنید. بدون مشورت پزشک دارو را قطع نکنید.

 

بسیاری ازافراد مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هستند اما خودشان ازاین موضوع اطلاع ندارند.

 درصورتیکه به این بیماری مبتلا هستید ممکن است لازم باشد  حتی پس ازاینکه ریتم قلب شما به حالت عادی برگشت، بطورمداوم ازداروهای ضد انعقاد خون استفاده کنید

سبک زندگی و مراقبت در خانه


شما با تغییرسبک زندگی می توانید قلب خود را تاجای ممکن سالم نگه دارید، بخصوص درمورد جلوگیری و یا درمان بیماریهایی مانند فشارخون بالاو بیماریهای قلبی. پزشک شما ممکن است ازشما بخواهد تغییراتی در شیوه زندگیتان بدهید.
 

دراین مورد باید اقدامات زیر را انجام داد:

•      استــفاده از‌غذای سالم:   استفاده از رژیم غذایی سالم و کم‌ چرب سرشار از میوه، سبزی و غلات‌ کامل 
•    انجام ورزش منظم:  هرروز ورزش کنید و فعالیت بدنی خود را افزایش دهید.
•   ترک کردن سیگار:   اگرسیگارمی کشید و بتنهایی نمی توانید آن را ترک کنید ازپزشک خود بخواهید تا برای ترک این عادت برنامه ریزی کند.
•    حفظ وزن سالم    داشتن اضافه‌ وزن سبب افزایش احتمال بروز بیماری قلب می‌شود.
•   کنترل فشارخون و میزان کلسترل   شیوه ‌‌زندگی خود را تغییر دهید و برای اصلاح فشارخون بالا و میزان کلسترل باید داروها را طبق دستـور داده شده، مصرف کرد.
•   مصرف الکل درحد اعتدال:   برای افراد بزرگسال و سالم مردان زیر65 سال و زنان درهمه سنین روزانه یک بار. 
•     برنامه‌ریزی معاینات:   باید به طور منظم برای انجام معاینه‌ بالینی به پزشک مراجعه کرد ونشانه‌ها را به پزشک گزارش کرد.

 

داروهای جایگزین

دراین مورد با پزشک معالج خود مشورت کنید.

پیشگیری


برای پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی سبک زندگی سالم را با رعایت نکات زیرانتخاب کنید:
•    رژیم غذایی سالم برای قلب
•    افزایش فعالیت بدنی
•    نکشیدن سیگار
•    داشتن وزن مناسب
•    محدود کردن کافئین و الکل
•    کاهش استرس و خشم
استفاده بیش ازحد ازداروهای سرماخوردگی و سرفه ممکن است باعث ضربان سریع قلب بشود.

همراهی و حمایت

دراین مورد با پزشک معالج خود مشورت کنید.

برای پرسیدن سوالات پزشکی خود، می توانید به ربات تلگرام هوشمند سبزوسالم مراجعه کرده و سوالات خود را از پزشکان متخصص بپرسید.
آدرس ربات تلگرام سبزوسالم:

https://t.me/askq_bot
لخته خونتشکیل لختهایسکمیضربان نامنظمجریان ضعیف خونتنگی نفسلرزش قلبضربان قلبپمپاژ خونضعفدرد قفسه سینهگره سینوسیضربانسازطبیعی قلبپیامهای الکتریکیسیگنال های الکتریکی قلبدهلیز و بطنسیگنال های نامنظم الکتریکیضربان سریع و نامنظم افشار
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه