بطور معمول، يكي از شايعترين مشكلات و شكايات گزارش شده در زنان باردار، حالت تهوع ميباشد. حدود 70% درصد زنان باردار، تهوع را تجربه ميكنند. حالت تهوع نه تنها يكي از علائم اوليه بارداري بشمار ميرود، بلكه يكي از نشانه هايي است كه در سرتاسر سه ماهه اول بارداري و گاهي فراتر از آن نيز دائما بروز ميابد.

با وجوديكه تهوع، سبب بروز احساس ناخوشايندي ميشود، اما خوشبختانه براي شما و كودكتان بيخطر بوده و عموما نشانه يك بارداري سالم بشمار ميرود. اين حالت يكي از شايعترين دغدغه هاي صبحگاهي محسوب ميشود.

 

علل حالت تهوع در دوران بارداري

هنوز علت اصلي تهوع در دوران بارداري به درستي كشف نشده است. با اين حال، به نظر ميرسد اين مشكل با ترشح هورمون گنادوتروپين جفتي انسان (HCG) در ارتباط باشد. اين هورمون كه بعنوان هورمون بارداري تلقي ميشود، هورموني است كه به محض چسبيدن تخمك بارور به جداره رحم، بدن شروع به ترشح آن ميكند. اما اينكه چه ارتباطي با حالت تهوع دارد، باز هم ناشناخته است.

فرضيه هايي وجود دارد كه به علت بروز تهوع در دوران بارداري اشاره دارند. برخي از اين موارد عبارتند از:

-    استروژن، هورمون ديگري است كه در دوران  بارداري به اوج خود ميرسد و ميتواند سبب بروز تهوع شود.

-    داشتن معده حساس نيز يكي از عوامليست كه حين انطباق با تغييرات دوران بارداري ميتواند بدتر شده و سبب بروز تهوع شود.

-    استرس يا خستگي بيش از حد منجربه ايجاد واكنش هاي فيزيكي در بدن شده و سبب بروز تهوع و استفراغ ميگردد.

 

در چه مواقعي از دوران بارداري حالت تهوع بروز ميابد؟

معمولا تهوع در عرض 4 الي 8 هفته باروري آغاز ميشود و طي هفته هاي 13 يا 14 ام بارداري كاهش ميابد. با اين حال، ممكن است ديرتر يا زودتر از اين زمان نيز بروز يابد. همچنين، همه زنان اين حالت را در سه ماهه اول خود تجربه نميكنند. در برخي ممكن است اين حالت به مدت چندين هفته در ماه هاي ابتدايي بارداري اتفاق بيافتد. در برخي ديگر حالت تهوع، صبح ها و در ساعات اوليه روز رخ ميدهد.

 

ادامه مطلب...


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران