محققان بتازگی کشف کرده اند که هرچه سطح ویتامین D بدن بالاترباشد احتمال ابتلا به سرطان های پوست نظیرسرطان غیرملانوم، کارسینوم سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی نیزافزایش می یابد.  اما این بدان معنی نیست که ویتامین D باعث بوجود آمدن سرطان می شود.
ازآنجا که قرارگرفتن درمعرض نورخورشید سطح ویتامین D بدن را بالا می برد و نورخورشید اشعه ماوراء بنفش UV دارد، ممکن است بیش ازحد قرارگرفتن درمقابل این اشعه احتمال خطرابتلا به سرطان غیرملانوم پوست را افزایش دهد،  
بطورکلی تحقیقاتی که تا کنون دراین مورد انجام شده متناقض است.  هنوزمشخص نیست که این بیماری به علت قرارگرفتن دربرابراشعه خورشید است و یا افزایش سطح ویتامین D. 
دریک تحقیق اززنان سفید پوستی که به علت پوکی استخوان یا کاهش تراکم استخوان به پزشک مراجعه کرده بودند مشخص شد که سطح ویتامین D بدن آنها پایین است اما درطی 10 سال بعدعده ای ازآنها به کارسینوم سلول سنگفرشی دچارشدند.
بعضی ازافرادی هم که سطح بالایی از ویتامین D دارند به سرطان پوست دربخشهایی مانند بازو یا پا دچارشده اند که کمتردرمعرض آفتاب قرارداشته است.  
درهرحال ارتباط سه گانه ای میان اشعه UV و ویتامین D و سرطان پوست وجود دارد و این عوامل دست دردست یکدیگردارند.
عواملی که احتمال ابتلا به سرطان پوست را افزایش می دهد عبارتند از:
•    طول مدتی که فرد درمعرض نورخورشید قرارگرفته
•    سابقه خانوادگی
•    ورزش
•    سیگارکشیدن
•    مصرف مکمل ویتامین D
•    سایرعوامل
البته مشکل دراینجا است که مدت زمانی که هرفرد درمقابل اشعه  UV  خورشید قرارمی گیرد قابل اندازه گیری نیست. 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران