پس از بوسیدن همسر، در دهان و صورت چه اتفاقاتی رخ میده

عجیب است که بوسیدن با یک خمیدگی به سمت راست شروع می شود. 80 درصد افراد در هنگام بوسیدن سر خود را با زوایه ای به سمت راست نگه می دارند. در هنگام بوسیدن با فردی که می بوسید تماس برقرار می کنید. لب ها 200 برابر حساس تر از نوک انگشتان است.

به علاوه بینی شما به طرف بدن همسرتان متمایل می شود و به این ترتیب بوی وی را استشمام می کنید و این امر باعث تشدید انگیختگی می شود. در هنگام بوسیدن 24 عدد از عضلات صورت به همراه 100 عضله دیگر در بدن درگیر می شوند. به این ترتیب بدن کالری زیادی نیز می سوزاند.

غدد بزاقی نیز شروع به فعالیت می کنند و بزاق بیشتری تولید می شود. از طریق بوسیدن بزاق دهان شما و همسرتان ترکیب می شود که دارای باکتری های مختلف می باشند. تحقیقات نشان داده اند که 95 درصد این باکتری ها بی خطر هستند.

پس از بوسیدن همسر، در گردش خون چه اتفاقاتی رخ میده

اگر بوسیدن را با کمال میل و لذت انجام دهید، امواجی در بدن ارسال می شود که می تواند جریان خون را در بخش های خاصی از بدن افزایش دهد. در این هنگام نوک پستان ها سفت می شوند، حرکت معده بیشتر می شود، اندام تناسلی سوزن سوزن می شوند.

غدد آدرنال 

در هنگام بوسیدن، با شوک وارد شده به بدن غدد آدرنالین نیز شروع به کار می کنند. علائم فعالیت غدد آدرنالین از طریق طپش قلب، تنفس سنگین و یا عرق کردن مشخص می شود.

پس از بوسیدن همسر، در مغز چه اتفاقاتی رخ میده

هیجانات فیزیکی بی درنگ با تولید دوپامین در مغز همراه است. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی مرتبط با لذت می باشد. در این زمان بخش های دیگر مغز احساسات منفی را غیرفعال می کنند.

بوسیدن همسرتان و نزدیک لب هایتان به یکدیگر باعث آزاد شدن هورمون اکسی توسین می شود. اکسی توسین هورمون عشق است و به این ترتیب دلبستگی عاطفی شما و همسرتان بیشتر خواهد شد.

پس از بوسیدن همسر، در خلق و خو چه اتفاقاتی رخ میده

بوسیدن و هیجانات ناشی از آن می تواند هرگونه تنش را کاهش داده و باعث شادی روحی فرد می شود. افرادی که بیشتر یکدیگر را می بوسند، معمولا روابط عاطفی تر و شادتری خواهند داشت.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران