آیا تاکنون به غذاهایی که می خورید فکر کرده اید؟ با توجه به قوانین حمایت از حیوانات تا کنون با خود فکر کرده اید که چرا ما بدون هیچ ناراحتی گوشت گوسفند و گاو را می خوریم، اما در مورد سگ و گربه اینطور فکر نمی کنیم و از آنها در خانه مراقبت می کنیم و حتی گاهی ارتباط عاطفی با آنها برقرار می کنیم؟ تاکنون به گیاه خواری فکر کرده اید؟
پاسخ به این سوالات با علم روانشناسی ارتباط برقرار می کند. 
در حقیقت سیستمی وجود دارد که خوردن برخی حیوانات را طبیعی جلوه می دهد، این سیستم بر خلاف گیاهخواری عمل می کند و سیستم کارنیزم (Carnism) نامیده می شود که قابل مشاهده نیست. قابل مشاهده نبودن آن از این بابت است که افراد گیاهخوار اعتقادات خود را صریح بیان می کنند و آن را روی میز غذا نیز به دیگران نشان می دهند، اما خوردن گوشت حیوانات به شکل یک امر کاملا طبیعی و پذیرفته شده در آمده و هرگز مورد سوال قرار نگرفته است. 
به علاوه خوردن گوشت حیوانات جزو ملزومات بقا محسوب نمی شود، مانند آب که نبود آن مرگ و نابودی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین خوردن گوشت نوعی انتخاب بوده و انتخاب هم همیشه ریشه در اعتقاد دارد. امروزه بسیاری از مردم سراسر دنیا گوشت حیوانات را می خورند به این دلیل که به این کار اعتقاد دارند. در حقیقت این اعتقاد به گونه ای است که اگر کسی گوشت مصرف نکند، غیر طبیعی و عجیب به نظر می رسد. 
یکی دیگر از دلایل طبیعی شدن مصرف گوشت برخی حیوانات این است که ما ارتباط بین گوشت و حیوان را فراموش کرده ایم. به ندرت پیش می آید که به این مسئله فکر کنیم که گوشت مصرفی ما از کجا آمده، طی چه فرایندی تولید شده و اکنون روی میز غذاخوری ما قرار گرفته است. در نتیجه چگونگی زندگی حیوان مورد نظر را فراموش می کنیم. 
فراموش کردن یا نادیده گرفتن چرخه تولید گوشت باعث می شود که گوشت تولید شده را از حیوان مورد نظر مجزا بدانیم، بنابراین آن را بدون فکر کردن به هیچ چیز دیگری می خوریم. 
اما همیشه فراموش کردن منبع و فرایند تولید گوشت امکان پذیر نیست. بسیاری از رستوران ها از تصاویر گاوها استفاده می کنند تا محصول خود یا ویژگی های خاص آن را تبلیغ کنند. حتی با وجود این تصاویر با رسیدن گوشت به میز آن را با اشتهای هرچه بیشتر می خوریم. 
در این شرایط اتفاقی که می افتد این است که خصوصیات روحی حیوانات را نادیده می گیریم و ذهن آنها را انکار می کنیم. ما انسان ها وقتی برای موجودی ویژگی ها و ارزش های عاطفی و ذهنی قائل می شویم، شروع به همدردی و حمایت از آن موجود می کنیم. 
انکار این ویژگی ها در مورد برخی حیوانات منجر به نوعی ناهماهنگی در شناخت شده و مصرف گوشت آنها را برایمان راحت تر می کند. بسیاری از ما خوشحال خواهیم شد که با خواص ژنتیکی گاو آشنا شویم چرا که خودمان و خانواده مان در حال مصرف گوشت این حیوان هستیم، اما علاقه ای به شناخت استعدادهای ژنتیکی این حیوان نداریم، اینکه بدانیم این حیوان نیز درد را تجربه می کند و همچنین دارای حافظه است. 
به هرحال ما انسانها نسبت به آنچه می خوریم خیلی حساس هستیم. در حالیکه از خوردن گوشت لذت می بریم، تمایلی به خوردن عقل و خرد نداریم. بالا بردن آگاهی مردم از درد و رنج حیوانات برای مصرف گوشت آنها می تواند مبارزه ای برای جلوگیری از میزان کشتار آنها باشد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران