گاندی می گوید: بهترین راه برای یافتن خویش گم شدن در خدمت دیگران است. 
طی یک تحقیق در سال 2010، تعداد 4500 فرد بزرگسال دواطلبانه در انجام کارهای خیر شرکت کردند. در بین این افراد 68 درصد اعلام کردند که از لحاظ جسمی احساس بهتری دارند؛ 89 درصد بیان کردند که احساس شادی بیشتری می کنند و 73 درصد نیز گفتند که سطح اضطراب آنها کاهش یافته است. 
چگونه بخشش باعث شادی ما می شود؟ 
در یک تحقیقات جدید، محققان سعی کردند این مسئله را بررسی کنند که چگونه ارتباطات اجتماعی کمک می کنند تا بخشندگی در فرد بخشنده به احساسات مثبت و شادی تبدیل می شود؟ 
یکی از اساتید دانشگاه سایمون فریزر در دانشگاه برنابی به این مسئله پرداخت که چه زمانی عواطف مثبت ناشی از بخشش آشکار می شوند. وی طی تحقیقاتی که انجام شد به این نتیجه رسید که بخشش و کمک های مالی زمانی بیشترین شادی را به دنبال خواهند داشت که باعث ترویج ارتباطات اجتماعی شوند. 
نتیجه گیری کلی این تحقیق این است که فرد زمانی بیشترین شادی را از بخشیدن به دست می آورد که هدیه ای را به یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود ببخشد تا اینکه به عنوان یک فرد ناشناس به دیگران کمک های خیر انجام دهد. با این نتیجه گیری در موسسه های خیریه نیز به منظور بالا بردن کمک ها، بهبود روابط اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. بهبود روابط اجتماعی به نفع فرد کمک کننده نیز خواهد بود. 
یافته های این تحقیقات علت شادی و تاثیرات مثبت کمک کردن در تحقیقات اولیه را نیز توضیح داد. بهترین نتیجه ای که از این تحقیقات حاصل شد این است که انجام اعمال مثبت، احساسات مثبت نیز در پی خواهد داشت. 
کمک کردن به دیگران اهمیت بالایی دارد و عمل انسانی بسیار بزرگی است. اما به یاد داشته باشید که هدیه دادن به دوستان و عزیزان شادی بسیار زیادی برای خودتان در پی خواهد داشت. 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران