اگرچه ریزش مو یک مشکل بزرگ برای مردان است اما بسیاری ازخانم ها نیزدچارمشکلاتی مانند نازک شدن موها و یا ریزش مو می شوند.  این اتفاق ممکن است درهرسنی برای یک خانم اتفاق بیفتد.

رشد مو درسه دوره اتفاق می افتد: آناژن، کاتاژن و تلوژن.  حدود 90 درصد از موها درفاز آناژن رشد می کنند که این مرحله حدود  2-8 سال طول می کشد.  مرحله کاتاژن و یا مرحله انتقال که حدود 2-3 هفته طول می کشد فولیکول موهای قدیمی موتحلیل می رود.  در طول دوره تلوژن، که حدود دو تا چهار ماه طول می کشد، موهیچگونه تحرکی ندارد. 

موی افراد در یکسال در حدود 15 سانتیمتررشد می کند.    
 

همه افراد روزانه حدود 50 تا 100 تارمو را ازدست می دهند.  اما این تعداد ممکن است به 250 هم برسد.  شستشوی موها به پیشگیری ازریزش مو مؤثرنیست.
 

برای اینکه بدانید موهایتان نازک شده یا ریزش دارد صبح پس ازبیدارشدن بالش خود را نگاه کنید .  معمولاً تعدادی مو روی بالش ریخته و هنگام شانه کشیدن نیزبه موها نیزدقت کنید که آیا موهایتان درحد طبیعی می ریزید یا ریزش شدید دارد.
 

روش دیگربرای پی بردن به ریزش مو نشانه های ظاهری است مثلاً درآقایان موهای شقیقه ها و یا جلوی سرمی ریزد و درخانم ها قسمت میانی سردچارریزش مو می شود.
بهتراست برای اطمینان ازعلت ریزش مو آزمایش خون انجام شود.  آزمایش خون برای بررسی عملکرد غده تیروئید و یا بیماری خود ایمنی انجام می شود.

 

علت ریزش موی ژنتیک
علت ریزش مو ممکن است ژنتیک باشد.  الگوی ریزش موی زنانه که آلوپسی آندروژنیک نامیده می شود با توجه به ضخامت مو تعیین می شود.  ریزش مو ممکن است دردوران نوجوانی نیزاتفاق بیفتد.

 

درشرایط عادی پس ازافتادن موی طبیعی یک موی دیگربا فولیکولی دراندازه فولیکوی موی ریخته شده رشد می کند.  اما درزنانی که دچارریزش موی ژنتیک هستند موهای جدید ظریف ترو نازکترهستند.  فولیکول های موابتدا تحلیل می روند و سپس رشد آنها متوقف می شود. 
 

ریزش مو به دلیل بیماری
اگرریزش مو ناگهانی باشد،  احتمال اینکه علت ریزش مو بجزوراثت  ناشی ازبیماری باشد، وجود دارد.  بیماری های بسیاری می نواند موجب ریزش مو بشوند که رایجترین آنها بارداری،  اختلالات تیروئید و کم خونی است.  

سایربیماری های خود ایمنی ، سندرم تخمدان پلی سیستیک و بیماری های پوستی مانند پسوریازیس و درماتیت سبورئیک نیزباعث ریزش مو می شوند.
همچنین ارتباطی میان ریزش موو یائسگی وجود دارد. 

 

سایرعلل ریزش مو عبارتند از استرس شدید،  ضربه های فیزیکی براثرجراحی و یا بیماری شدید.  
کاهش وزن سریع درکوتاه مدت و مصرف بیش ازحد ویتامین A ازعوامل ریزش موی زنان است.
گاهی دو هفته پس ازعمل جراحی ریزش موها شروع می شود و باعث نگرانی می شود.

 

دستکاری بیش ازحد موها ،  استفاده ازرنگ، درمان شیمیایی، استفاده ازبرس نامناسب،  استفاده ازسشوارو اتوی مومی تواند منجربه آسیب و شکستگی مو بشود.  برس زدن بیش ازحد موها و با خشونت خشک کردن موها با حوله نیزباعث ریزش مو می شود. 

خوشبختانه تمامی این مشکلات قابل بررسی و درمان است.  هرچه زودتر به پزشک متخصص مراجعه کنید شانس بهبودی بیشترمی شود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران