منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ایبوپروفن و فاموتیدین (خوراکی)

Ibuprofen and Famotidine

دارو شناسی

ترکیب ایبوپروفن و فاموتیدین برای تسکین علائم آرتریت روماتوئید و آرتروز استفاده می شود. این دارو برای بیمارانی استفاده می شود که در معرض خطر ابتلا به زخم معده می باشند و نیازمند مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) برای آرتریت هستند. 
ایبوپروفن یک داروی غیر استروئیدی ضد التهابی می باشد که برای درمان درد، التهاب، سفتی و درد مفاصل استفاده می شود. فاموتیدین یک هیستامین آنتاگونیست گیرنده H2 یا مسدود کننده H2 می باشد. این دارو با کاهش میزان اسید تولید شده در معده کار خود را انجام می دهد. 
داروی ایبوپروفن و فاموتیدین فقط با نسخه پزشک عرضه می شود و به شکل قرص موجود می باشد. 

پیش از مصرف

برای تصمیم گیری در مورد مصرف یک دارو، خطرات و مزایای مصرف آن با یکدیگر مقایسه می شوند. این تصمیمی است که بیمار و پزشک خواهند گرفت. برای این دارو موارد زیر باید در نظر گرفته شوند:
حساسیت
اگر تاکنون به این دارو یا هر داروی دیگری حساسیت نشان داده اید، با پزشک خود در میان بگذارید. به علاوه هر گونه حساسیت دیگری، مانند حساسیت های غذایی، حساسیت به رنگ و مواد نگهدارنده و حیوانات را نیز به پزشک خود اطلاع دهید. در مورد داروهایی بدون تجویز پزشک مصرف می کنید، حتما بسته بندی آن را مطالعه کنید. 
اطفال 
تاکنون مطالعه ای مربوط به ارتباط بین مصرف این دارو و سن و سال در کودکان انجام نشده است. ایمنی و اثر بخشی این دارو در اطفال تایید نشده است. 
سالمندان 
بررسی هایی که تاکنون در مورد این دارو انجام شده مشکلی در مورد مصرف این دارو در افراد مسن نشان نداده است. با این حال افراد مسن بیشتر در معرض مشکلات کلیوی هستند و لازم این دارو با احتیاط به این بیماران تزریق شود. 
دوران بارداری
در مورد مصرف این دارو ترکیبی در زنان باردار بررسی های کافی انجام نشده است. تحقیق بر روی نمونه های حیوانی دارای تاثیر معکوس بوده است. 
دوران شیردهی و مادران شیرده
در مورد مصرف داروی ایبوپروفن و فاموتیدین در دوران شیردهی و تاثیرات آن بر روی نوزاد تحقیقات کافی انجام نشده است. پیش از مصرف این دارو در دوران شیردهی بهتر است مزایای درمانی آن را با خطرات احتمالی ان مقایسه کرده و با پزشک مشورت کنید. 
تداخلات دارویی
گرچه برخی داروها به هیچ وجه نباید همزمان مصرف شوند، اما در برخی موارد علیرغم بروز برخی تداخلات، دو دارو باید با هم مصرف شوند. در این موارد پزشک میزان مصرف دارو را تغییر خواهد داد و یا اینکه اقدامات احتیاطی دیگری ارائه می دهد. در در زمان مصرف داروی ایبوپروفن و فاموتیدین اگر هریک از داروهای زیر را مصرف می کنید، حتما به پزشک خود اطلاع دهید. تداخلات دارویی زیر بر اساس ویزگی های بالقوه هر دارو رخ داده اند و لزوما رخ نمی دهند.
مصرف این دارو با هریک از داروهای زیر توصیه نمی شود. پزشک ممکن است تصمیم بگیرد شما را با این دارو درمان نکند و یا اینکه دیگر داروهای شما را تغییر دهد. 
•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Ketorolac
•    Mesoridazine
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

مصرف این دارو با داروهای زیر معمولا توصیه نمی شود، اما ممکن است در برخی مواقع لازم شود. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان مصرف داروها یا تعداد وعده های مصرف آن ها و یا هر دو را تغیرر خواهد داد.
•    Abciximab
•    Amineptine
•    Amiodarone
•    Amitriptyline
•    Amitriptylinoxide
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Argatroban
•    Aripiprazole
•    Arsenic Trioxide
•    Atazanavir
•    Beta Glucan
•    Bivalirudin
•    Bupropion
•    Buserelin
•    Certoparin
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clomipramine
•    Clopidogrel
•    Clozapine
•    Crizotinib
•    Cyclosporine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dabrafenib
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Dasatinib
•    Degarelix
•    Delamanid
•    Delavirdine
•    Desipramine
•    Desirudin
•    Deslorelin
•    Desvenlafaxine
•    Dibenzepin
•    Digoxin
•    Dipyridamole
•    Domperidone
•    Donepezil
•    Dothiepin
•    Doxepin
•    Duloxetine
•    Edoxaban
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Erlotinib
•    Escitalopram
•    Feverfew
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Fondaparinux
•    Gefitinib
•    Ginkgo
•    Gonadorelin
•    Goserelin
•    Gossypol
•    Heparin
•    Histrelin
•    Hydroxychloroquine
•    Imipramine
•    Ivabradine
•    Ketoconazole
•    Ledipasvir
•    Lepirudin
•    Leuprolide
•    Levofloxacin
•    Levomilnacipran
•    Lofepramine
•    Meadowsweet
•    Melitracen
•    Methotrexate
•    Metronidazole
•    Milnacipran
•    Moxifloxacin
•    Nadroparin
•    Nafarelin
•    Nefazodone
•    Nortriptyline
•    Ondansetron
•    Opipramol
•    Panobinostat
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pasireotide
•    Pazopanib
•    Pemetrexed
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Pentoxifylline
•    Pralatrexate
•    Prasugrel
•    Protein C
•    Protriptyline
•    Quetiapine
•    Reboxetine
•    Reviparin
•    Rilpivirine
•    Rivaroxaban
•    Sertraline
•    Sevoflurane
•    Sibutramine
•    Tacrolimus
•    Tianeptine
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Tizanidine
•    Tolazoline
•    Trimipramine
•    Triptorelin
•    Vandetanib
•    Vemurafenib
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vinflunine
•    Vismodegib
•    Vortioxetine

مصرف این دارو با هر یک از داروهای زیر عوارض جانبی خطرناکی در پی خواهد داشت، اما مصرف همزمان هر دو دارو ممکن است بهترین روش درمانی باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک میزان مصرف و تعداد دفعات مصرف داروها را تغییر خواهد داد. 
•    Acebutolol
•    Alacepril
•    Alprenolol
•    Amikacin
•    Amiloride
•    Arotinolol
•    Aspirin
•    Atenolol
•    Azosemide
•    Befunolol
•    Bemetizide
•    Benazepril
•    Bendroflumethiazide
•    Benzthiazide
•    Betaxolol
•    Bevantolol
•    Bisoprolol
•    Bopindolol
•    Bucindolol
•    Bumetanide
•    Bupranolol
•    Buthiazide
•    Canrenoate
•    Captopril
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Cefditoren Pivoxil
•    Cefpodoxime Proxetil
•    Celiprolol
•    Chlorothiazide
•    Chlorthalidone
•    Cilazapril
•    Clopamide
•    Cyclopenthiazide
•    Cyclosporine
•    Delapril
•    Dilevalol
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Esmolol
•    Ethacrynic Acid
•    Fosinopril
•    Furosemide
•    Hydrochlorothiazide
•    Hydroflumethiazide
•    Imidapril
•    Indapamide
•    Labetalol
•    Landiolol
•    Levobunolol
•    Lisinopril
•    Lithium
•    Mepindolol
•    Methyclothiazide
•    Metipranolol
•    Metolazone
•    Metoprolol
•    Moexipril
•    Nadolol
•    Nebivolol
•    Nipradilol
•    Oxprenolol
•    Penbutolol
•    Pentopril
•    Perindopril
•    Pindolol
•    Piretanide
•    Polythiazide
•    Propranolol
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Sotalol
•    Spirapril
•    Spironolactone
•    Talinolol
•    Temocapril
•    Tertatolol
•    Timolol
•    Torsemide
•    Trandolapril
•    Triamterene
•    Trichlormethiazide
•    Xipamide
•    Zofenopril

تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید در زمان خوردن غذا یا نزدیک به آن مصرف شوند یا ممکن است برخی داروها با برخی غذاها تداخل داشته باشند. مصرف الکل و تنباکو نیز با برخی داروها تداخل پیدا می کنند. تداخلات زیر براساس اهمیت آنها انتخاب شده اند و لزوما اتفاق نمی افتند. در این مورد با پزشک خود مشورت کنید.
یگر مشکلات پزشکی
وجود دیگر مشکلات پزشکی نیز بر روی مصرف این دارو تاثیر می گذارد. اگر دچار هریک از مشکلات زیر هستید، حتما به پزشک خود اطلاع دهید:
•    کم خونی
•    مشکلات خونریزی
•    نارسایی احتقانی قلب
•    بیماری کرون یا سابقه ابتلا به آن
•    ادم (احتباس مایعات)
•    حمله قلبی یا سابقه ابتلا به آن 
•    بیماری قلبی و عروقی
•    فشار خون بالا 
•    بیماری کبدی
•    زخم معده یا خونریزی معده یا سابقه ابتلا به آن 
•    سابقه سکته مغزی
•    لوپوس اریتماتوی سیستمیک (بیماری خود ایمنی)
•    کولیت اولسراتیو – در این شرایط با احتیاط دارو مصرف شود زیرا ممکن است شرایط بیماری را بدتر کند. 
•    حساسیت به آسپیرین 
•    سابقه حساسیت به آسپیرین 
•    بیماری های کلیوی شدید – این دارو در این افراد مصرف نمی شود. 
•    عمل جراحی قلب – به عنوان مثال بای پس عروق کرونر – این دارو نباید درست قبل و بعد از جراحی مصرف شود. 
•    بیماری کلیوی – با احتیاط مصرف شود. به دلیل حذف آهسته دارو از بدن، تاثیرات دارو تشدید می شوند. 

نحوه مصرف

این دارو را درست طبق دستورالعمل پزشک مصرف کنید. بیشتر از میزان توصیه شده مصرف نکنید و بیشتر از مدت توصیه شده نیز مصرف آن را ادامه ندهید. مصرف بیش از حد دارو احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش می دهد و مصرف خیلی کم از دارو نیز به بهبود شرایط کمکی نخواهد کرد. 
این دارو با یک راهنمای مصرف به بیمار ارائه می شود و خواندن و درک این اطلاعات بسیار مهم می باشد. در صورتی که نسبت به اطلاعات ارائه شده دچار ابهام شدید به پزشک مراجعه کنید. 
قرص باید به شکل کامل بلعیده شود. از شکستن، تقسیم کردن یا خراشیدن و یا جویدن آن خودداری کنید. این دارو حاوی ایبوپروفن می باشد، بنابراین آن را با محصولات دیگری که حاوی ایبوپروفن هستند مصرف نکنید. 
میزان مصرف 
میزان مصرف این دارو برای بیماران مختلف یکسان نیست. بنابراین بهتر است طبق دستورات پزشک یا راهنمایی های روی بسته بندی دارو را مصرف نمایید. اطلاعات زیر مربوط به میزان متوسط مصرف این دارو می شود. اگر میزان مصرف شما متفاوت است، بدون مشورت با پزشک آن را تغییر ندهید. 
میزان دارویی که مصرف می کنید به قدرت آن دارو بستگی دارد. به علاوه تعداد وعده های مصرف دارو در هر روز و فاصله زمانی بین هر وعده و طول دوره مصرف دارو بستگی به بیماری بروز کرده دارد. 
•    برای مصرف خوراکی دارو (قرص): 
o    برای آرتریت روماتوئید و آرتروز: 
    بزرگسالان – یک قرص سه بار در هر روز. 
    کودکان – مصرف دارو و میزان مصرف آن توسط پزشک تعیین می شود. 

در صورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگر مصرف یک وعده از این دارو را فراموش کردید، به محض به خاطر آوردن آن را مصرف کنید. اما اگر تقریبا نزدیک به وعده دیگر مصرف دارو هستید، وعده فراموش شده را نادیده بگیرید و به برنامه معمول خود ادامه دهید. هرگز دو وعده را همزمان مصرف نکنید. 
شیوه نگهداری دارو 
دارو باید در بسته بندی و در دمای اتاق و دور از گرما، رطوبت و نور مستقیم نگهداری شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. از نگهداری داروهای قدیمی و تاریخ گذشته خودداری کنید.

اقدامات احتیاطی

بسیار مهم است که پزشک طی معاینات منظم میزان تاثیر دارو و بهبود بیماری را بررسی کند. آزمایش های خون برای بررسی عوارض جانبی مورد نیاز می باشند. مراجعات خود را به پزشک به طور منظم انجام دهید. 
مصرف ایبوپروفن و فاموتیدین احتمال حمله ی قلبی و سکته ی مغزی را افزایش می دهد. این مسئله بیشتر در افرادی که دارای سابقه ی مشکلات قلبی هستند، دیده می شود. افرادی که به مدت طولانی از این دارو مصرف می کنند، بیشتر در معرض خطر هستند. 
این دارو باعث بروز خونریزی در معده یا روده ی فرد می شود. این مشکلات بدون هیچ هشداری اتفاق می افتند، اما اگر قبلا زخم معده داشته اید، یا سیگار می کشید، الکل مصرف می کنید، سن شما بیشتر از 60 سال است، شرایط جسمی مناسبی ندارید یا داروهای دیگری هم مصرف می کنید، احتمال بروز آن خیلی بیشتر است.
در صورت مشاهده هر یک از این علائم بلافاصله مصرف دارو را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید: خون در ادرار، تغییر در حجم ادرار و تعداد دفعات رفتن به دستشویی، مشکل در تنفس، خواب آلودگی، تشنگی زیاد، از دست دادن اشتها، تهوع یا استفراغ و یا التهاب پاها. 
این دارو ممکن است یک واکنش شدید حساسیتی به نام آنافیلاکسی، در پی داشته باشد. گرچه این واکنش حساسیتی خیلی نادر است، اما معمولا در بیمارانی بروز می کند که به آسپرین یا دیگر داروهای غیراستروئیدی ضدالتهابی حساسیت دارند. فرد مبتلا به آنافیلاکسی به رسیدگی های پزشکی فوری نیاز خواهد داشت. علائم جدی این واکنش عبارتند از تنفس سریع و نامنظم، نفس نفس زدن، خس خس، یا غش کردن. از دیگر علائم آن نیز تغییر رنگ پوست صورت، ضربان سریع یا نامنظم قلب، التهاب هایی مانند کهیر روی پوست و التهاب پلک ها و اطراف چشم ها می باشد. در صورت بروز هر یک از این علائم فورا به پزشک مراجعه کنید. 
در زمان مصرف این دارو مشکلات جدی پوستی نیز ممکن است اتفاق بیفتد. در صورتی که هر یک از این علائم را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: تاول، شل شدن پوست، لرز، سرفه، اسهال، تب، خارش، درد مفاصل و عضلات، ضایعات قرمز پوستی، گلودرد، زخم، لکه های سفید در دهان یا روی لب، خستیگ غیرمعمول یا ضعف.
مصرف ایبوپروفن و فاموتیدین در دوران بارداری ممکن است بر روی نوزاد تاثیر بدی داشته باشد. اگر در زمان مصرف این دارو باردار شدید، فورا به پزشک مراجعه کنید. 
در صورت مشاهده مشکلات کبدی، مانند ادرار تیره یا مدفوع کمرنگ، استفراغ، تهوع، از دست دادن اشها، درد در قسمت بالای شکم یا زرد شدن پوست و چشم ها، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. 
برخی افرادی که از این دارو مصرف کرده اند، علائم مننژیت نشان داده اند. اگر در زمان مصرف این دارو دچار تب، سردرد، تهوع و استفراغ و سفتی گردن و پشت می شوید، با پزشک خود در میان بگذارید.
در زمان مصرف داروی ایبوپروفن و فاموتیدین اگر دچار تاری دید، مشکل در خواندن و یا هر تغییر دیگری در بینایی خود شدید، به پزشک مراجعه کنید. پزشک ممکن است شما را به چشم پزشک معرفی کند. 
قبل از هرگونه جراحی یا آزمایشات پزشکی، به پزشک خود اطلاع دهید که در حال مصرف داروی ایبوپروفن هستید. ممکن است لازم شود آزمایش و یا جراحی را به تعویق بندازید یا اینکه داروی خود را تغییر دهید.
در زمان مصرف این دارو از هیچ داروی دیگری، از جمله مکمل ها و ویتامین ها و یا داروهای تجویز شده، استفاده نکنید و ابتدا با پزشک خود مشورت کنید. 

عوارض جانبی

در کنار تاثیرات مفید، هر دارو دارای عوارض جانبی نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت بروز هریک از آنها درمان های خاصی لازم است. در صورت مشاهده ی هر یک از علائم زیر فورا به پزشک مراجعه کنید:

عوارض کمتر مشاهده شده: 
•    سوزش، گرفتگی یا درد دل 
•    درد مثانه 
•    نفخ کردن یا التهاب صورت، دست ها و پاها
•    مدفوع خونی یا سیاه و قیری
•    تاری دید 
•    لرز
•    مدفوع به رنگ خاک رس
•    ادرار تیره و کدر
•    یبوست 
•    سرفه 
•    ادرار تیره رنگ 
•    اسهال 
•    درد یا سوزش در هنگام دفع ادرار
•    سرگیجه
•    تب
•    تکرر ادرار
•    احساس ناراحتی یا بیماری 
•    احساس خستگی و ضعف
•    سردرد
•    سوزش سر دل 
•    سوء هاضمه 
•    خارش
•    درد مفاصل
•    روشن شدن رنگ مدفوع 
•    از دست دادن اشتها 
•    کمر درد یا پهلو درد 
•    درد عضلات 
•    تهوع
•    عصبی شدن 
•    پوست رنگ پریده 
•    نبض در گوش 
•    افزایش سریع وزن 
•    بثورات پوستی 
•    آبریزش بینی 
•    دل درد شدید 
•    لرز
•    ضربان قلب سریع یا کند
•    گلو درد 
•    دل درد مداوم 
•    عرق کردن 
•    خارش دست ها و پاها 
•    مشکل در خوابیدن 
•    مشکل تنفسی در زمان فعالیت 
•    بوی بد دهان 
•    خونریزی یا کبودی غیر عادی 
•    خستگی یا ضعف غیر عادی
•    افزایش یا کاهش وزن غیر عادی 
•    استفراغ
•    استفراع خون یا ماده ای که شبیه به دانه های قهوه است. 
•    زرد شدن چشم ها یا پوست 
عوارض ناشناخته 
•    تاول زدن، پوسته پوسته شدن یا شل شدن پوست 
•    تغییر در میزان هوشیاری
•    سردرگمی نسبت به زمان، مکان یا شخص
•    ترک خوردگی پوست 
•    تیره شدن پوست 
•    خشکی دهان 
•    ضعف
•    توهم
•    حفظ باورهای غلط که با واقعیت هم قابل تغییر نیستند. 
•    از دست دادن هوشیاری
•    از دست دادن گرمای بدن 
•    کمر درد یا پهلو درد 
•    افسردگی 
•    درد در قفسه سینه، کشاله ران و پاها 
•    ضایعات پوستی قرمز که اغلب با مرکز بنفش همراه است. 
•    چشم قرمز و تحریک شده 
•    پوست قرمز و ملتهب
•    پوسته پوسته شدن پوست 
•    تشنج 
•    سردرد ناگهانی و شدید 
•    زخم و یا لکه های سفید در دهان یا روی لب ها 
•    سفتی گردن یا پشت 
•    از دست دادن ناگهانی تعادل
•    تنگی نفس ناگهانی و بی دلیل 
•    لکنت زبان 
•    تغییرات ناگهانی بینایی 
•    تشنگی 
•    بروز مشکل تنفسی در زمان فعالیت 
•    هیجان، عصبانیت و بیقراری ناگهانی

برخی عوارض جانبی نیاز به درمان نداشته و به خودی خود درمان می شوند. این عوارض در طول زمان و با مطابقت بدن به دارو برطرف می شوند. به علاوه پزشک نیز راهکارهایی برای پیشگیری ز بروز این عوارض و یا درمان آنها ارائه می دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر به طور مستمر مشاهده شدند و یا در مورد آنها سوالی داشتید، با پزشک خود مشورت کنید. 

عوارض کمتر مشاهده شده: 
•    اسید یا زخم معده 
•    کمر درد 
•    آروغ زدن 
•    بدن درد
•    سرفه همراه با خلط 
•    مشکل در دفع مدفوع و حرکت روده 
•    مشکل حرکتی 
•    گرفتگی گوش
•    از دست دادن صدا 
•    سفتی عضلات 
•    گرفتگی بینی 
•    درد یا حساسیت به لمس در اطراف چشم ها و گونه ها 
•    عطسه کردن 

عوارض دیگری که در اینجا لیست نشده اند هم ممکن است اتفاق بیفتد. به هرحال در صورت مشاهده هرگونه عوارض به پزشک مراجعه کنید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

ایبوپروفن و فاموتیدینتسکین علائم آرتریت روماتوئیدتسکین علائم آرتروزداروی ضدالتهابی غیر استروئیدی
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه