درشب 13 نوامبر2015 یکسری حملات هماهنگ تروریستی شامل کشتار دسته جمعی،  بمب گذاری،  گروگان گیری و خود کشی انتحاری درپاریس صورت گرفت  که ازمرگبارترین حملات پس ازجنگ جهانی دوم درپاریس و بمب گذاری برعلیه اتحادیه اروپا درقطارمادرید درسال 2004 بود.

دولت اسلامی عراق  و شام (داعش) مسئولیت این حملات تروریستی را برعهده گرفت.  فرانسوا اولاند رئیس جمهورفرانسه دراین باره اظهارداشت که این حملات درواقع جنگی است که داعش  برعلیه فرانسه شروع کرده است. 

آغازاین حملات درساعت  21:20 دقیقه به وقت اروپای مرکزی بود.  سه بمب گذاری انتحاری بیرون از"استید دو فرانس" در" سنت دنیس"،  همراه با به رگباربستن مردم در چهارنقطه دیگرپاریس صورت گرفت.  درنتیجه این حملات 130 نفرکشته شدند.  ازاین عده 89 نفر درتئاتر" باتاکلان "  پیش از درگیری سه ساعته بین مهاجمان و پلیس کشته شده و 368 نفرزخمی شدند.  بیش از 80 نفرازاین زخمی ها آسیبهای جدی دیدند. 7 تن ازمهاجمان هم مردند اما مقامات فرانسه جستجو برای یافتن همدستان آنها را همچنان ادامه می دهند.

شاهدان عینی نقل کرده اند که بعضی ازاین مهاجمان درطول محاصره رفتاری نظیرزامبی ها داشته اند.  سرنگهای پیدا شده درهتل محل اقامت این تروریستها این شبهه را درمیان پلیس فرانسه بوجود آورده که مهاجمان پیش ازآغازحملات ازداروهای روانگردان استفاده کرده و تحت تأثیراین مواد، عملیات تروریستی را آغازکرده اند.
درحال حاضرپلیس فرانسه مشغول انجام تحقیقتی است تا بداند که آیا داعش تحت تأثیرداروهای روانگردان دست به ارتکاب این عملیات زده یا خیر.  

طی سالهای اخیرتولید و استفاده از قرص CCT درمناطقی که داعش فعالیت دارد، افزایش بسیاری یافته است. 
با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان جهانی گمرک میزان "کاپتاگون"  توقیف شده توسط گمرک از 4 تن درسال 2012 به بیش از11 تن درسال 2013 افزایش یافته است.  کاپتاگون نام تجاری داروی "فنتیلین"  است.  این دارو اولین باردرسال 1961 توسط شرکت داروسازی "دگزا "  تولید شد. ازآمفتامین و تئوفیلین به عنوان پیش ساز برای سایرداروها استفاده می شود.  

یکی ازمزایای مهم این دارواین است که برخلاف سایرآمفتامین ها،  باعث بالا رفتن فشارخون نمی شود و درنتیجه می تواند مورد استفاده بیماران قلبی – عروقی قراربگیرد.  ازاین دارو بصورت خوراکی و درصورت لزوم بصورت وریدی استفاده می شود که درمورد بمب گزاران درحملات تروریستی پاریس مهاجمان ازروش آخرو تزریق وریدی استفاده کرده اند.

 توضیحات مترجم:  آمفتامین ها نوعی ازداروهای محرک هستند که اثراتی شبیه به کوکائین دارند و با تأثیرگذاری برروی پیام رسانهای عصبی مغز،  سرعت ارتباط بین مغز و بدن را افزایش می دهند.  ماندگاری آمفتامین تزریقی تا 6 ساعت پس ازمصرف است و موجب بروز عوارضی ماند احساس قدرت و برتری بردیگران،  تحریک پذیری و خصومت و پرخاشگری،  افزایش قدرت و اعتماد بنفس ،  پارانویا و توهم و .... می شود.    
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران