به تازگی لیزر به گزینه ایده‌آل برای رفع موهای زائد انواع پوست ها تبدیل شده است ولی بعضی از انواع پوستی گزینه مطلوبی برای لیزر موهای زائد نیستند. افراد آسیایی تبار نیز با توجه به نوع پوست و موی خود ممکن است گزینه ای ایده‌آل و یا نامطلوب برای لیزر موهای زائد باشند.
افراد آسیایی تبار پوست های متفاوتی داشته و به سختی میتواند امکان اثر بخشی لیزر برای تمام این افراد را بدون مشورت با یک متخصص تعیین نمود. اثر بخشی لیزر موهای زائد به توانایی پوست در حذب پرتوهای لیزر بستگی دارد. افرادی با پوست روشن و موهای تیره بهترین کاندیدا برای رفع موهای زائد با لیزر میباشند زیرا رنگدانه های کم پوست باعث می‌شوند تا رفع موها به سهولت بیشتری انجام گیرد. پوست های تیره رنگدانه های بیشتری داشته و به میزان بیشتری هم پرتوهای لیزر را جذب میکنند و این حالت خود امکان بروز عوارض جدی مانند تغییر رنگ پوست، سوختگی و تاول های پوستی را افزایش میدهد. همچنین لیزر راحتتر میتواند موهای تیره رنگ و ضخیم را از بین ببرد تا موهای رنگ روشن.
بعضی از انواع لیزرها مانند آن دی یاگ توانایی بالایی در رفع موهای زائد افرادی با پوست های تیره دارند مانند افراد ساکن خاور میانه، اسپانیا و افراد آفریقایی آمریکایی تبار و آسیایی تبار.

مطالعات انجام گرفته بروی افراد آسیایی تبار

مطالعات اخیر در خصوص نتایج لیزر موهای زائد بروی افراد آسیایی تبار به خوبی توانست این موضوع را روشن کند. بنا بر نتایج بدست آمده لیزر موهای زائد افراد آسیایی تبار به نسبت افراد سفید پوست با پیامدهای بیشتری همراه است.
در این مطالعه 144 فرد آسیایی تبار شرکت کردند که رنگ پوست متفاوتی از روشن تا تیره داشتند. مراجعینی که سه جلسه درمانی را گذراندند، شاهد رشد 55 درصدی موهای زائد خود بودند و این مقدار در افرادی که جلسات درمانی کمتری داشتند، به مراتب کمتر بود.
این مطالعات نشان میدهند که افراد آسیایی تبار کاندیدای خوبی برای لیزر موهای زائد میباشند و هرچه تعداد جلسات بیشتری بگذرانند، نتایج نهایی بهتر خواهد شد.
افراد آسیایی تبار ممکن است تن پوستی کاملاً متفاوتی داشته باشند و این در حالی است که افراد ساکن خاور میانه پوست روشنی دارند و افراد ساکن جنوب آسیا پوست تیره ای دارند. رنگ موهای این افراد هم متفاوت بوده و نمی توان نتیجه‌ای کلی در این زمینه گرفت.

مشورت با یک متخصص در زمینه لیزر موهای زائد

همانطور که گفته شد افراد آسیایی تبار پوست و موی متفاوتی دارند و بهترین روش برای تعیین تناسب لیزر برای شما، مشورت با متخصصی است که در زمینه لیزر موهای زائد افراد آسیایی تبار تجربه کافی دارد. این فرد میتواند نوع پوست شما را ارزیابی کند و اثر بخشی لیزر موهای زائد را برای شما تعیین نماید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران