مصرف داروهای تجویزی شیوع خیلی زیادی پیدا کرده است و امروزه از این داروها به منظور درمان بیماری فیزیکی و روحی و حتی بی حسی استفاده می‌شود. البته هر دارویی علاوه بر اثرات مثبت ممکن است تعدادی عوارض جانبی هم بر جای گذارد. در این مقاله به داروهایی می‌پردازیم که در برابر پرتوها حساس بوده و مصرف همزمان آن‌ها در طی لیزر موهای زائد میتواند باعث بروز عوارض جانبی شود. همچنین روش‌ هایی را برای پیشگیری از بروز خطرت ناشی از مصرف داروها معرفی میکنیم.

داروهای حساس به نور

داروهای که در برابر پرتوهای ماورابنفش واکنش نشان میدهند، با نام حساس به نور شناخته می‌شوند. این داروها در محتوای خود عاملهایی دارند که در برابر نور واکنش نشان میدهند و اثر می پذیرند. میزان واکنش این داروها به نور و همچنین میزان واکنش طبیعی پوست هر فرد میتواند متفاوت باشند. بنا بر تحقیقات انجام شده مصرف این داروها در طی جلسات لیزر موهای زائد میتواند باعث بروز عوارض جانبی شود:

 • داروهای هورمونی
 • داروهای درمانی اکنه به صورت خوراکی یا موضعی
 • داروهای پیشگیری از بارداری
 • داروهای ضد التهاب

حتی تعدادی از آنتی هیستامین ها، داروهای ضد افسردگی و داروهای درمانی سرطان هم میتوانند میزان حساسیت به نور را افزایش دهند. در صورتی که از این داروها مصرف میکنید؛ ممکن است لیزر موهای زائد هنوز برای شما بی خطر باشد بنابراین ناامید نشوید و بخش بعدی را هم مطالعه کنید تا بتوانید با خطرات و عوارض جانبی این داروها آشنا شوید و احتمال مصرف این داروها در طی جلسات لیزر و یا عدم آن را بررسی کنید.
این احتمال نیز جود دارد که پوست های غیر حساس در برابر پرتوهای نور ،تاثیر ناشی از مصرف این داروها را در طی جلسات لیزر خنثی نمایند.

عوارض جانبی مصرف داروهای حساس به نو ر در طی لیزر موهای زائد

عوارض جانبی لیزر موهای زائد می‌توانند متعدد باشند ولی عوارضی که به دلیل مصرف این داروها در طی لیزر بروز میکنند، کاملا خاص هستند. ممکن است با توجه به نوع داروی مصرفی و نوع پوست فرد یکی از انواع عوارض زیر بروز کنند:

 • واکنش های سمی در برابر نور: لیزر موهای زائد همانند نوعی آفتاب سوختگی شدید عمل می کند و زمانی بروز میکند که لیزر مواد شیمیایی نهان در بدن بیمار را فعال میکند. ممکن است این حالت موقتی باشد ولی در صورتی که فرد میخواهد جلسات لیزر درمانی خود را ادامه دهد، باید مصرف داروی عامل را قطع نماید. در غیر این صورت آسیب بیشتری به پوست وارد خواهد شد.
 • واکنش آلرژیک به نور: این حالت میتواند عوارض جدی تر و طولانی مدتی را برای فرد ایجاد نماید. زمانی که این نوع از واکنش بروز میکند، انرژی ماورابنفش ساختار شیمیایی داروها در پوست را تغییر میدهد و باعث می‌شود تا سیستم ایمنی دارو را به عنوان یک مهاجم در نظر گرفته و به آن حمله کند. در نهایت پوست این ناحیه متورم شده و مشکلات بلند مدتی مانند اگزما و درماتیت را بوجود می آورد.

داروهای حساس به نور کدامند؟

در این بخش انواع داروهای حساس به نور و نوع واکنش آن‌ها در برابر پرتوهای ماورابنفش معرفی شده‌اند:

 • تتراسیکلین: واکنش سمی به نور
 • ایپوبروفن: واکنس سمی به نور
 • ناپروکسن: واکنش سمی به نور
 • ایزوترتینون (اکوتان ): واکنش سمی به نور
 • رتین آ: واکنش سمی به نور
 • داروهای خوراکی پیشگیری از بارداری: آلرژی به نور
 • هیدروکلروتیازید: واکنش سمی و آلرژیک به نور

حتماً پزشکتان و یا متخصص مربوطه باید داروهای مصرفی شما و فاکتورهای ریسک شخصی و حساسیت کلی به نور را پیش از لیزر موهای زائد بررسی نماید. حتما پیش از مراجعه برای لیزر لیستی از داروهای مصرفی تان را به پزشکتان ارائه دهید.

چگونه احتمال بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها در طی لیزر را کاهش دهیم؟

در صورتی که از داروهای تجویزی مصرف میکنید، بهترین روش‌های کاهش این خطر عبارتند از:

 • پیش از درمان در خصوص رویکرد لیزر موهای زائد به خوبی تحقیق کنید.
 • یش از آغاز جلسات در خصوص گزینه ها و فاکتور های ریسک لیزر موهای زائد با یک متخصص مشورت کنید.
 • دستورات پزشکتان در خصوص دوران قبل و بعد از لیزر درمانی را رعایت نمایید.
 • در صورتی که از داروهای تجویزی مصرف میکنید، حتما پیش از آغاز جلسات لیزر درمانی مصرف آن‌ها را قطع کنید. در صورت ابهام میتوانید با پزشکتان مشورت نمایید.
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران