بیماریهای بیضه به ندرت پیش می آیند اما درصورتی که بروزکند خطرآفرین است.

خوشبختانه بیماریهای خطرناک بیضه به ندرت پیش می آیند. اگر هر درد یا تغییری مانند توده یا سفتی دربیضه احساس کردید بلافاصه با پزشک تماس بگیرید. حتی اگرخجالت می کشید! باید بدانید که به تأخیرانداختن مراجعه به پزشک ممکن است تهدیدی برای زندگی شما باشد.

سرطان: جدی ترین بیماری بیضه سرطان می باشد که شایعترین سرطان درمیان مردان 18 تا 35 ساله است و ا% سرطان آقایان را شامل می شود. این سرطانها قابل درمان می باشد.
عوامل خطرسازبرای سرطان بیضه عبارتند از:

  • سابقه قبلی سرطان بیضه
  • عدم نزول بیضه 
  • سایقه خانوادگی

اپیدیدیمیت: شایعترازسرطان بیضه بیماری اپیدیدیمیت است. لوله اپیدیدیم درکناربیضه قراردارد و اسپرم ها درآنجا بالغ می شوند. این بیماری التهاب لوله اپیدیدیم است و حدود 600 هزارمرد اغلب درسنین 19 تا 35 سالگی به این بیماری مبتلا می شوند. تعدد شریک جنسی و روابط جنسی بدون محافظت خطر عفونت اپیدیدیم را افزایش می دهد.

واریکوسل: بیماری واریس رگهای بیضه است که ازهر5 نفر، یک نفر به این بیماری مبتلا است. این بیماری معمولا خوش خیم می باشد.

هیدروسل:  بیماری افزایش مایعات دراطراف بیضه است که خطراتی را هم به همراه دارد.

پیچیدگی بیضه: دراین بیماری بیضه پیچ خورده و این امرباعث می شود که عروق خونی بیضه بسته شوند. پیچش بیضه بیماری نادرولی اورژانسی است که با دردناگهانی بیضه همراه است و اگردرمان بیماربلافاصله صورت نگیرد، بیضه ها ازبین می روند. پیچ خوردگی بیضه در دوران بلوغ بین سنین 10 تا 15 سالگی شایع است. 

بسیارمهم است که دراین مورد اطلاعات کافی به جوانان و نوجوانان داده شود تا بدون خجالت این موضوع را به والدین خود اطلاع دهند. 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران