شایعترین علت شکایت ازمشکلات ادراری درمردان سالمند سوزش ادراری و انسداد می باشد.  
مشکلات ادراری بیش از50%  ازمردان بالای 70 سال به پروستات مربوط است.  عفونت ادراری دراین افراد به دلیل مشکلات ناشی ازانسداد و گرفتگی بوجود می آید.

همچنین ممکن است این مشکل درنتیجه التهاب مخاط  مجرای ادرارایجاد شود.  به مرورزمان انسداد مزمن ناشی ازبزرگ شدن خوش خیم غده پروستات منجربه هایپرپلازی مثانه شده و درنتیجه مکانیسم های دفاعی را ازبین می برد.

علت بروزهیپرپلازی خوش خیم پروستات می تواند ناشی ازمسدود شدن مجرای خروج پروستات به مثانه باشد که درنتیجه مانع ازتبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون می شود و استفاده ازیک آلفا- 5 مانند فیناستراید  به کوچک شدن این غده کمک خواهد کرد.

 انسداد ادراری همچنین ممکن است درنتیجه تنگی پس ازعمل جراحی برروی مجرای ادراربوجود بیاید.

گاهی سوزش ادرارممکن است اولین نشانه ازتغییرات تحریکی ناشی ازسرطان مثانه باشد. سرطان مجرای ادراربسیارنادراست و سایربیماریهای بدخیم مانند سرطان سلول کلیوی با تحریک یوروتلیوم موجب سوزش ادراری میشود.

یکی دیگرازعوامل انسداد و یا سوزش ادرارعبورسنگ ازکلیه  و وارد شدن آن به مثانه است که با آسیب زدن به یوروتلیوم موجب والتهاب و سوزش ادراری می شود.  

عواملی مانند کم شدن آب بدن با تأثیرگذاشتن برسوخت و سازبدن باعث بروزمشکلات زیرو درنتیجه  بوجود آمدن سنگ می شود :
 

•    هیپراگزالوری (بالا بودن اگزالات)

•    هیپراوریسمی (بالا بودن اوره )

•    هیپرکلسیوری (بالا بودن آهک )


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران