در اغلب موارد، زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) دوره هاي قاعدگي نامنظمي دارند و اين معمولا بدان معناست كه قادر به تخمك گذاري ماهانه نميباشند؛ بنابراين ممكن است جهت باردار شدن نيز با مشكل مواجه شوند. درمان هاي هورموني مانند قرص هاي پيشگيري از بارداري ميتوانند به تنظيم دوره هاي قاعدگي كمك كنند اما مانع از بارداري در زنان ميشوند.

داروهاي باروري نيز در منظم شدن تخمك گذاري به زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك كمك ميكند و شانس باردار شدنشان را افزايش ميدهد. اين داروها شامل كلوميفن سيترات، مهاركننده هاي آروماتاز و متفورمين ميباشد.

زمانيكه هيچيك از اين داروها موثر واقع نشوند، پزشك انجام يك عمل جراحي، بنام حفاري تخمدان را توصيه خواهد كرد.

 

حفاري تخمدان چه تاثيري دارد؟

معمولا تخمدان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك داراي لايه بيروني ضخيم تري ميباشد. تخمدان ها مسئول توليد تستوسترون هستند. ميزان زياد تستوسترون منجربه بي نظمي قاعدگي، آكنه و رشد موي زائد بدن ميشود.

در حفاري تخمدان، سطح بيروني و ضخيم باز ميشود و اين امر منجربه كاهش ميزان توليد تستوسترون توسط تخمدان ها ميگردد. سپس پزشك توسط يك سوزن كوچك تخمدان را سوراخ ميكند تا به منظور از بين بردن بخشي از تخمدان، جريان الكتريكي از آن عبور كند.

حفاري تخمدان، تخمدان ها را قادر ميسازد تا ماهانه به تخمك گذاري بپردازند و دوره هاي قاعدگي، منظم شوند. از اينرو بارور شدن نيز آسانتر اتفاق مي افتد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران