اغلب زبان به عنوان یکی از "قوی ترین ماهیچه در بدن،" محسوب می شود. زبان از گروهی ماهیچه تشکیل شده است که به ما اجازه میدهد بچشیم ، بخوریم و صحبت کنیم .

مواردی که منجر به درد یا برآمدگی دردناک شود عبارتند از:

 

  • تروما: 

گاز گرفتن زبان به طور تصادفی و یا سوزاندن زبان با خوردن غذاهای داغ ممکن است باعث تروما شود . سائیدن دندانها به هم و دندان قروچه نیز می تواند باعث تحریک دو طرف زبان شده و باعث درد شود.

 

  • استعمال دخانیات:

کشیدن سیگار بیش از حد می تواند زبان را تحریک کرده و باعث درد شود.

 

  • زخم های دهانی: 

در بسیاری از افراد این زخم های دهانی می تواند بر روی زبان نیز گسترش یابد و باعث درد و ناراحتی شود .علت این امر ناشناخته است، اگر چه آنها می توانند در طول دوره های استرس زا افزایش  یافته و بدتر شوند.

 

  • سندرم سوزش زبان:

برخی از زنان پس از یائسگی دچار این سندرم  می شوند  که باعث احساس سوزش فراوان در زبان می شود .

 

  • بزرگ شدن پاپیلا: 

اگر یکی یا چندین پرزهای چشایی ملتهب یا تحریک شوند ، میتواند باعث برآمدگی های دردناک و تورم شوند.

 

  • شرایط پزشکی خاص:

شرایط پزشکی، از جمله دیابت و کم خونی، می تواند باعث زخم زبان شود.

 

  • سرطان دهان:

اگر چه بیشتردردها زبانی نگران کننده نیست ، اما اگر متوجه توده یا دردی در زبانتان شدید که طی یک یا دو هفته برطرف نشد ، به دکتر مراجعه نمایید. سرطان های دهان در مراحل اولیه درد ندارند ، و به همین علت موجب می شود که این بیماری زیاد جدی گرفته نشود.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران