تمرینات استقامتی و مقاومتی مانند وزنه برداری سطح تستوسترون را افزایش می دهند.
وزنه برداری یا انجام سایرتمرینات قدرتی تأثیرزیادی برروی افزایش هورمون تستوسترون دارد.   
•    استفاده بیشترازعضلات درطول تمرینات ورزشی هرچه عضلات بیشتری بکارگرفته شوند بیشتربرروی میزان تستوسترون تأثیرخواهد گذاشت.
•    بلند کردن وزنه سنگین بیشترازبرداشتن وزنه های سبک بطورمداوم تدثیردارد.
•    استراحت کوتاه درحین انجام تمرینات مدت مؤثرتراست. 
برنامه ورزشی که به سلامت کلی بدن کمک می کند باید شامل تمرینات ورزشی قلبی و انعطاف پذیری باشد.  
افراط درانجام تمرینات ورزشی نتیجه معکوس می دهد.  سطح تستوسترون ورزشکاران حرفه ای و آماتورکه با انجام تمرینات سخت به بدن خود آسیب می رسانند،  پایین می آید و کورتیزول (هورمون استرس) بالا می رود.  افزایش کورتیزول با کاهش تستوسترون درارتباط می باشد.
علائم بیش ازحد ورزش کردن عبارتند از:
•    درد بیش از حد
•    بهبودی سخت پس از تمرینات
•    مشکل خواب
•    کاهش عملکرد و قدرت
بین تمرینات استراحت کافی بکنید و برنامه غذایی سالمی را رعایت کنید تا هرچه سریعترسلامت خود را بدست آورید.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران