منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلوتیکازون و ویلانترول (استنشاقی)

Fluticasone And Vilanterol (Inhalation Route)

دارو شناسی


ازترکیب دو داروی فلوتیکازون و ویلانترول برای کمک به کنترل علائم آسم و بهبود تنفس استفاده می شود.  ازاین داروی ترکیبی برای درمان برونشیت مزمن و آمفیزم  (COPD)، بیماری انسدادی مزمن ریوی نیزاستفاده می شود.

فلوتیکازون استنشاقی  به گروه دارویی کورتیکواستروئیدها یا استروئیدها (داروهایی مانند کورتیزون) تعلق دارد.  کاراین دارو جلوگیری ازانتشارموادی است که از سلول های خاصی در ریه ها و معابر تنفسی آزاد می شوند و موجب بیماری آسم  (COPD)می شوند.

ویلانترول استنشاقی یک برونکودیلاتور طولانی اثر است.  گشاد کننده های برونش داروهایی هستند که از طریق دهان مصرف می شوند و کارآنها باز کردن لوله های برونش (راه های هوایی) در ریه ها می باشد.  

این دارو با افزایش جریان هوا از طریق لوله های برونش  سرفه، خس خس سینه، تنگی نفس  و تنفس مشکل را تسکین می دهد .

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

داروی فلوتیکازون و ویلانترول به اشکال زیرموجود می باشد: 
•    پودر

اسامی تجاری
1.    Breo Ellipta

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  
برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مصرف داروی فلوتیکازون و ویلانترول برای  کودکان  توصیه نمی شود 

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از داروی فلوتیکازون و ویلانترول محدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.   

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  

درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:  
•    Amifampridine
•    Bepridil
•    Cisapride
•    Dronedarone
•    Fluconazole
•    Ketoconazole
•    Mesoridazine
•    Nelfinavir
•    Pimozide
•    Piperaquine
•    Posaconazole
•    Saquinavir
•    Sparfloxacin
•    Terfenadine
•    Thioridazine
•    Ziprasidone

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•  Amineptine
•  Amitriptyline
•  Amitriptylinoxide
•  Amoxapine
•  Anagrelide
•  Aprepitant
•  Aripiprazole
•  Atazanavir
•  Boceprevir
•  Bupropion
•  Buserelin
•  Butriptyline
•  Ceritinib
•  Clarithromycin
•  Clomipramine
•  Cobicistat
•  Conivaptan
•  Crizotinib
•  Dabrafenib
•  Darunavir
•  Dasabuvir
•  Degarelix
•  Delamanid
•  Desipramine
•  Deslorelin
•  Dibenzepin
•  Donepezil
•  Dothiepin
•  Doxepin
•  Escitalopram
•  Fosaprepitant
•  Gonadorelin
•  Goserelin
•  Histrelin
•  Hydroxychloroquine
•  Idelalisib
•  Imatinib
•  Imipramine
•  Indinavir
•  Iprindole
•  Itraconazole
•  Ivabradine
•  Ketoconazole
•  Leuprolide
•  Levofloxacin
•  Lofepramine
•  Lopinavir
•  Lumacaftor
•  Melitracen
•  Metronidazole
•  Nafarelin
•  Nefazodone
•  Nelfinavir
•  Nilotinib
•  Nortriptyline
•  Opipramol
•  Panobinostat
•  Pasireotide
•  Piperaquine
•  Pixantrone
•  Posaconazole
•  Propizepine
•  Protriptyline
•  Ritonavir
•  Saquinavir
•  Tacrolimus
•  Telaprevir
•  Telithromycin
•  Tianeptine
•  Tipranavir
•  Trimipramine
•  Triptorelin
•  Troleandomycin
•  Vemurafenib
•  Vinflunine
•  Voriconazole

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. 
استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف آب گریپ فروت خودداری کنید.
 
سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    حمله حاد آسم 
•    برونکواسپاسم (دشواری در تنفس) حاد  
•    COPD   و یا عصبانیت
•    آلرژی شدید به شیر. محدودیت استفاده درافراد مبتلا به آلرژی شیر  
•    بیماری رگ های خونی مانند سندرم چرگ اشتراوس 
•    مشکلات استخوانی مانند پوکی استخوان 
•    آب مروارید  
•    دیابت  
•    گلوکوم  
•    بیماری های قلبی مانند نارسایی عروق کرونر
•    مشکلات ریتم قلب مانند آریتمی 
•    فشار خون بالا  
•    پرکاری تیروئید  
•    هیپوکالمی (پایین بودن سطح پتاسیم خون)  
•    کتواسیدوز (بالا بودن سطح کتون درخون)  
•    تشنج یا سابقه آن  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    آبله مرغان  یا قرار
•    گرفتن درمعرض آن
•    هرپس سیمپلکس (ویروس) عفونت چشم  
•    عفونت براثرویروس ها، باکتری و یا قارچ   
•    سرخک  
•    سل  فعال و یا سابقه آن   فلوتیکازون استنشاقی توانایی بدن برای مبارزه با این عفونت را کاهش می دهد.
•    عفونت  
•    استرس  
•    عمل جراحی  
•    کورتیکواستروییدهای خوراکی تروما  درمورد مصرف این دارو با پزشک مشورت شود.
•    بیماری کبد    با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.

نحوه مصرف


ازترکیب دو داروی فلوتیکازون و ویلانترول برای جلوگیری ازحملات آسم ودرمان بیماری انسدادی ریه  استفاده می شود.   این دارو از حمله آسم  پیشگیری نمی کند.   
برای درمان حمله فعلی آسم باید از دارو دیگری استفاده کنید.

دو داروی فلوتیکازون و ویلانترول فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید. 
قبل ازاستفاده از دو داروی فلوتیکازون و ویلانترول مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

بدون مشورت با پزشک مصرف این دارو یا سایرداروهای آسم را قطع نکنید زیرا احتمال عوارض جانبی را افزایش می دهد.

به منظور کمک به جلوگیری از حملات آسم  از این دارو طبق تجویزپزشک و در فواصل منظم استفاده کنید.

نحوه  آماده کردن اسپری  :
•    اگربرای اولین بارازاین اسپری استفاده می کنید آن را در کف دستتان نگه دارید، انگشت شست دست دیگرتان را برروی قسمت گیره  بگذارید و تا زمان شنیدن صدای کلیک آن را فشار دهید.
•    ابتدا 4 پاف درهوا و دورازصورتتان بزنید  پس از5 ثانیه اسپری آماده استفاده کردن است.
•    نفس خود را بیرون بدهید   
•    با فاصله از اسپری نفس بکشید.
•    دهانه آن را به آرامی داخل دهانتان قرار دهید و لب هایتان را  ببندید.
•    نفس عمیق  بکشید و 3 تا 4 ثانیه نفس خود را نگه دارید.
•    به این ترتیب دارو وارد راه های هوایی و ریه شما می شود.
•    شستشوی دهان با آب پس از هر دوز به جلوگیری ازخشونت صدا، سوزش گلو و عفونت  دهان کمک می کند.     پس از شستشوی دهان  آب را قورت ندهید. 

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  
اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
 

دوزدارو
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد
برای اشکال استنشاقی پودر برای جلوگیری از حمله آسم و COPD :
•    بزرگسالان یک استنشاق یکباردرروز
•    کودکان استفاده ازاین دارو توصیه نمی شود

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟ 
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.   
دوزدارو بیش ازیک پاف درروزنیست.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارو را بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید. 
اگردارو بازشده پس از6 هفته آن را دوربیندازید.  اگرشمارنده دارو روی عدد 0 است آن را دوربیندازید.
 

اقدامات احتیاطی


کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  اگرپس ازچند روز ازمصرف دارو بیماری تشدید شد یا بهترنشدید به پزشک معالج خود مراجعه کنید. 

اگر شما یا فرزندتان از داروهای دیگری برای  COPD  استفاده می کنید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  ممکن است پزشک این دارو را قطع کند و مصرف دارو را فقط درهنگام حمله شدید  COPD تجویزکند.  
دارو را طبق دستورپزشک مصرف کنید. 

مصرف این دارو ممکن است احتمال حمله آسم شدید را افزایش دهد.  در مورد خطرات مصرف این دارو با پزشک مشورت کنید.
شما باید درهنگام شروع حمله آسم این دارو استفاده کنید.  برای درمان حملات حاد آسم پزشک داروهای دیگری مانند یک داروی استنشاقی کوتاه اثرتجویز خواهد کرد.  

درصورت بروزمشکلات زیربا مرکزمراقبت های پزشکی تماس بگیرید:
•    اگرنشانه های بیماری شما و یا فرزندتان  پس از استفاده از این دارو به مدت 1 هفته بهترنشد و یا بدترشد.   
•    اگراثرداروی استنشاقی کوتاه اثربخوبی قبل نیست و یا نیازبه بیش از4 پاف برای بیش از2 روزداشته باشید.  
•    اگرپزشک هنگام اندازه گیری با اوج جریان سنج متوجه کاهش زیاد جریان بازدم شما یا فرزندتان  شد.   
 
بدون اطلاع پزشک ازهیچ داروی دیگری برای مشکلات تنفسی استفاده نکنید.  این دارو نباید با اسپری های دیگر که حاوی بودزونید و فورموترول ترکیبی زیرهستند، استفاده  شود.

•    (Symbicort®)
•    فورموترول (Foradil® Aerolizer®)  
•    ( Perforomist ™) 
•     arformoterol (Brovona ™)

این دارو ممکن است باعث عفونت قارچی دهان یا گلو (برفک) شود.   اگر متوجه لکه های سفید در دهان یا گلو شدید و یا هنگام خوردن و یا بلع غذا  درد داشتید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 

این دارو ممکن است سیستم ایمنی بدن شما را تضعیف و خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد.  در مورد هر گونه مشکل سیستم ایمنی بدن و یا عفونت از جمله تب خال در چشم یا سل،  آبله مرغان یا سرخک با پزشک معالج خود مشورت کنید.

احتمال ابتلای بیماران مبتلا به COPD به  ذات الریه زیاد است.  اگر شما یا فرزندتان با مشکلاتی مانند افزایش خلط ، تغییر در رنگ خلط، تب، لرز، افزایش سرفه یا افزایش مشکلات تنفسی مواجه شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

استفاده بیش ازحد ویا طولانی مدت ازاین دارو ممکن است خطر بروز مشکلات غده آدرنال را افزایش دهد.  

درصورت وجود نشانه های زیر با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  
•    تیره شدن پوست
•    اسهال
•    سرگیجه 
•    غش 
•    ازدست دادن اشتها
•    افسردگی
•    تهوع
•    استفراغ 
•    خستگی و یا ضعف غیرعادی

مصرف این دارو ممکن است  باعث برونکواسپاسم متناقض بشود.  دراین بیماری  تنفس یا صدای وزوز بدتر خواهد شد.  
برونکواسپاسم متناقض بیماری خطرناکی است.  درصورت داشتن علائم زیر پس از استفاده از این دارو با پزشک معالج خود تماس بگیرید:     
•    سرفه 
•    مشکل تنفسی 
•    تنگی نفس  
•    خس خس سینه 

اگربیماردچار مشکلات زیرشد با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
•    بثورات پوستی  
•    کهیر
•    واکنش آلرژیک   

اگردچارعلائمی مانند بثورات پوستی، کهیر یا هر واکنش آلرژیک به این دارو شدید  مصرف دارو را متوقف کرده و با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 این دارو ممکن است سطح قند و پتاسیم خون را تحت تاثیر قراردهد.  اگر مبتلا به بیماری قلبی یا دیابت هستند و متوجه تغییری در نتایج آزمایش قند و یا پتاسیم ادرار یا خون شدید به پزشک  معالج خود اطلاع دهید.

اگر در طول یا پس از درمان تاری دید، مشکل درخواندن  و یا هر تغییر دیگری در دید شما رخ داد به چشم پزشک مراجعه کنید. 

هنگامی که این دارو برای مدت زمان طولانی استفاده شود ممکن است تراکم مواد معدنی استخوان ها را کاهش دهد.  کاهش تراکم مواد معدنی استخوان می تواند استخوان ها را ضعیف کرده و یا موجب پوکی استخوان شود. دراین مورد با پزشک معالج خود مشورت کنید.    

اگرازداروهای مکمل گیاهی و ویتامین یا داروهای دیگری استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی


هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  
گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    بدن درد  
•    لرز یا تب
•    سرفه کردن
•    مشکل تنفسی
•    احتقان گوش
•    سردرد
•    از دست دادن صدا
•    دردهای عضلانی
•    عطسه
•    گلو درد
•    گرفتگی بینی یا آبریزش
•    خستگی یا ضعف غیرعادی  

عوارض جانبی کمتر رایج
•    ورم صورت، دستها، پایین پاها  یا پا
•    تاری دید
•    درد قفسه سینه
•    اسهال
•    سرگیجه
•    احساس عمومی  ناراحتی و یا بیماری
•    درد مفاصل و عضلات
•    از دست دادن اشتها
•    تهوع یا استفراغ
•    عصبانیت
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه
•    تپش در گوش
•    ضربان قلب آهسته یا سریع
•    تعریق
•    تنگی قفسه سینه
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    مشکل خواب
•    تنفس مشکل
•    افزایش و یا کاهش وزن غیر عادی 

درصور ت مشاهده علائم مصرف بیش ازحد بلافاصله با مرکزمرافبت های پزشکی تماس بگیرید.  
علائم مصرف بیش از حد

•    درد شکم یا معده
•    درد فک، بازو  یا کمر
•    ناراحتی قفسه سینه
•    تنگی قفسه سینه و یا احساس سنگینی
•    گیجی
•    تشنج
•    کاهش ادرار
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده و یا نشسته
•    خواب آلودگی
•    ضربان قلب سریع، نامنظم 
•    بوی نفس میوه مانند
•    احساس عمومی ناراحتی و یا بیماری
•    افزایش گرسنگی یا تشنگی
•    افزایش ادرار
•    از دست دادن اشتها
•    گرفتگی عضلانی
•    بی حسی یا سوزن سوزن شدن در دست ها، پاها  و یا لب
•    تنفس سریع یا عمیق
•    بی قراری
•    لرزش در دستها و پاها
•    گرفتگی معده
•    کاهش وزن بدون علت

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  
پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  

عوارض جانبی  کمتر رایج
•    قطعات شبیه به خامه و یا کشک  در دهان یا گلو
•    مشکلات حرکتی
•    سفتی عضلات
•    درد در هنگام خوردن غذا و یا بلع

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

کنترل علائم آسمدرمان برونشیت مزمن و آمفیزمفلوتیکازون استنشاقیبیماری انسدادی مزمن ریویبرونکودیلاتور طولانی اثر
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه