منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فلوتیکازون و سالمترول (استنشاقی)

Fluticasone And Salmeterol (Inhalation Route)

دارو شناسی


ازترکیب دو داروی فلوتیکازون و سالمترول برای کمک به کنترل علائم آسم و بهبود تنفس استفاده می شود.  ازترکیب این دو دارو هنگامی برای درمان آسم استفاده می شود که  آسم بیمار با داروهای دیگر کنترل نشده باشد و یا هنگامی که بیماری آنقدر شدید است که مصرف روزانه بیش از یک دارو مورد نیاز است.   

این دارو از حمله آسمی که شروع شده باشد پیشگیری نمی کند.   

این دارو همچنین در درمان بیماری انسدادی ریه و پیشگیری ازتشدید این بیماری و برونشیت مزمن و آمفیزم استفاده می شود.  

فلوتیکازون استنشاقی  به گروه دارویی کورتیکواستروئیدها یا استروئیدها (داروهایی مانند کورتیزون) تعلق دارد.  کاراین دارو جلوگیری ازانتشارموادی است که از سلول های خاصی در ریه ها و معابر تنفسی آزاد می شوند و موجب بیماری آسم می شوند.

سالمترول استنشاقی یک برونکودیلاتور طولانی اثر است.  گشاد کننده های برونش داروهایی هستند که از طریق دهان مصرف می شوند و کارآنها باز کردن لوله های برونش (راه های هوایی) در ریه ها می باشد.  این دارو سرفه، خس خس سینه، تنگی نفس  و تنفس مشکل را با افزایش جریان هوا از طریق لوله های برونش  تسکین می دهد .

این دارو برای  حمله آسم باید با یک دارو کوتاه اثر مانند آلبوترول  استفاده شود تا سریع اثرکند.   
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

داروی فلوتیکازون و سالمترول به اشکال زیرموجود می باشد: 
•    مایع  آئروسل  
•    دیسک
•    پودر آئروسل

اسامی تجاری 
•    Advair DISKUS
•    Advair DISKUS 10،050
•    Advair DISKUS 25،050
•    Advair DISKUS 50،050
•    Advair HFA
•    Advair HFA 11،521
•    Advair HFA 23،021
•    Advair HFA 4521
•    Advair
•    Advair  

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  
برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات انجام شده تا به امروز درمورد مصرف داروی  Advair® Diskus® برای درمان آسم درکودکان محدودیت مصرف را نشان نداده است.   ایمنی و اثربخشی داروی فلوتیکازون و سالمترول درکودکان کمتراز4 سال ثابت نشده است.
مطالعات مناسب در رابطه با سن و اثرات داروی استنشاقی  Advair® HFA  در کودکان کمتر از  12سال  انجام نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از داروی فلوتیکازون و سالمترول محدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز مشکلات   قلبی و عروقی  درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  
درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.   

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:  

•    Fluconazole
•    Posaconazole

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:

•    Alfuzosin
•    Amiodarone
•    Amprenavir
•    Apomorphine
•    Aprepitant
•    Arsenic Trioxide
•    Asenapine
•    Astemizole
•    Atazanavir
•    Azithromycin
•    Boceprevir
•    Bupropion
•    Ceritinib
•    Chloroquine
•    Chlorpromazine
•    Ciprofloxacin
•    Citalopram
•    Clarithromycin
•    Clozapine
•    Cobicistat
•    Conivaptan
•    Dabrafenib
•    Darunavir
•    Dasabuvir
•    Dasatinib
•    Disopyramide
•    Dofetilide
•    Dolasetron
•    Domperidone
•    Droperidol
•    Fingolimod
•    Flecainide
•    Fosamprenavir
•    Fosaprepitant
•    Gatifloxacin
•    Gemifloxacin
•    Granisetron
•    Halofantrine
•    Haloperidol
•    Ibutilide
•    Idelalisib
•    Iloperidone
•    Imatinib
•    Indinavir
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Lapatinib
•    Lopinavir
•    Lumacaftor
•    Lumefantrine
•    Mefloquine
•    Methadone
•    Mifepristone
•    Nefazodone
•    Nelfinavir
•    Nilotinib
•    Norfloxacin
•    Octreotide
•    Ofloxacin
•    Ombitasvir
•    Ondansetron
•    Paliperidone
•    Paritaprevir
•    Perflutren Lipid Microsphere
•    Piperaquine
•    Pixantrone
•    Posaconazole
•    Procainamide
•    Prochlorperazine
•    Promethazine
•    Propafenone
•    Quinidine
•    Quinine
•    Ranolazine
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    Sodium Phosphate
•    Sodium Phosphate, Dibasic
•    Sodium Phosphate, Monobasic
•    Solifenacin
•    Sorafenib
•    Sunitinib
•    Telaprevir
•    Telavancin
•    Telithromycin
•    Tetrabenazine
•    Tipranavir
•    Toremifene
•    Trazodone
•    Trifluoperazine
•    Vardenafil
•    Voriconazole

استفاده از این دارو  با هر یک از داروهای زیر ممکن است خطر عوارض جانبی خاصی را افزایش دهد.  اما چون    این دو دارو بهترین درمان برای بیماری فعلی شما باشد ممکن است پزشک دوز یا نحوه مصرف هردو دارو را تغییردهد.   
•    اریترومایسین
 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. 
استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف آب گریپ فروت خودداری کنید.
 
سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    حمله حاد آسم 
•    برونکواسپاسم (دشواری در تنفس) حاد  
•    COPD   و یا عصبانیت
•    آلرژی شدید به شیر   
•    بیماری رگ های خونی مانند سندرم چرگ اشتراوس 
•    مشکلات استخوانی مانند پوکی استخوان 
•    آب مروارید  
•    دیابت  
•    گلوکوم  
•    بیماری های قلبی  
•    مشکلات ریتم قلب مانند آریتمی 
•    فشار خون بالا  
•    پرکاری تیروئید  
•    هیپوکالمی (پایین بودن سطح پتاسیم خون)  
•    کتواسیدوز (بالا بودن سطح کتون درخون)  
•    تشنج یا سابقه آن  با احتیاط مصرف شود.  ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    آبله مرغان  
•    هرپس سیمپلکس (ویروس) عفونت چشم  
•    عفونت براثرویروس ها، باکتری و یا قارچ   
•    سرخک  
•    سل  فعال و یا سابقه آن   فلوتیکازون استنشاقی توانایی بدن برای مبارزه با این عفونت را کاهش می دهد.
•    عفونت  
•    استرس  
•    عمل جراحی  
•    کورتیکواستروییدهای خوراکی تروما  
•    بیماری کبد    با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.
 

نحوه مصرف


ازترکیب دو داروی فلوتیکازون و سالمترول برای جلوگیری ازحملات آسم ودرمان بیماری انسدادی ریه  استفاده می شود.   این دارو از حمله آسم  پیشگیری نمی کند.   
برای درمان حمله فعلی آسم باید از دارو دیگری استفاده کنید.

دو داروی فلوتیکازون و سالمترول فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید. 

قبل ازاستفاده از دو داروی فلوتیکازون و سالمترول  مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

بدون مشورت با پزشک مصرف این دارو یا سایرداروهای آسم را قطع نکنید زیرا احتمال عوارض جانبی را افزایش می دهد.

به منظور کمک به جلوگیری از حملات آسم  از این دارو طبق تجویزپزشک و در فواصل منظم استفاده کنید.

نحوه  آماده کردن اسپری  :
اگربرای اولین بارازاین اسپری استفاده می کنید ابتدا 4 پاف درهوا و دورازصورتتان بزنید  پس از5 ثانیه اسپری آماده استفاده کردن است.  
شستشوی دهان با آب پس از هر دوز به جلوگیری ازخشونت صدا، سوزش گلو و عفونت  دهان کمک می کند.     پس از شستشوی دهان  آب را قورت ندهید. 
 
نحوه  استفاده از اسپری  دیسکوز: 
•    دیسکوز تان را باز کنید. آن را در کف دستتان نگه دارید، انگشت شست دست دیگرتان را برروی قسمت گیره    بگذارید و تا زمان شنیدن صدای کلیک آن را فشار دهید.
•    اهرم مخصوص را به منظور آماده ساختن دارو  تا حد ممکن بکشید.
•    با فاصله از دیسکوز نفس بکشید.
•    دهانه آن را به آرامی داخل دهانتان قرار دهید و لب هایتان را  ببندید.
•    نفس عمیق  بکشید.
•    دیسکوز را خارج کنید.
•    نفستان را برای 10 ثانیه حبس کرده و سپس هوا را خارج نمایید.
•    همیشه عدد شمارنده دوز را برای بررسی میزان دوز مصرفی  چک کنید.

اگر بعد از پر شدن دیسکوز آن را به حال خود رها کنید ویا در آن نفس بکشید ممکن است  باعث تغییر میزان دوز شوید. در هر صورت اگر این اتفاق رخ داد  قبل از استفاده  وسیله را دوباره پر نمایید.  

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  
اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

دوزدارو
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای اشکال استنشاقی  آئروسل برای  جلوگیری از حمله آسم:
•    بزرگسالان، نوجوانان و کودکان 12 سال به بالا دو پاف  صبح و دو پاف شب.  حداقل  فاصله بین دو دوز حداقل 12 ساعت است.   
    کودکان زیر 12 سال  استفاده و دوز باید توسط پزشک اطفال تعیین  شود. 

برای اشکال استنشاقی  پودر برای  جلوگیری از حمله آسم
    بزرگسالان، نوجوانان و کودکان 4 سال به بالا دو باردرروز صبح و عصر.  حداقل  فاصله بین دو دوز حداقل 12 ساعت است.   
    کودکان کمتر از 4 سال استفاده و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.

برای درمان    COPD :
•    بزرگسالان یک استنشاق دو باردرروز صبح و عصر.  حداقل  فاصله بین دو دوز حداقل 12 ساعت است.   
•    کودکان استفاده و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟ 
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.   

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارو را بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید. 
 

اقدامات احتیاطی


کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  اگرپس ازچند روز ازمصرف دارو بیماری تشدید شد  یا بهترنشدید به پزشک معالج خود مراجعه کنید. 

اگر شما یا فرزندتان از داروهای دیگری برای  COPD   استفاده می کنید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.  ممکن است پزشک این دارو را قطع کند و مصرف دارو را فقط  درهنگام حمله شدید  COPD تجویزکند.  دارو را طبق دستورپزشک مصرف کنید. 

این دارو فقط  باید به عنوان یک درمان اضافه برای بیمارانی که نمی توانند از سایر داروهای آسم (مانند کورتیکواستروئیدهای استنشاقی) استفاده کنند و یا برای بیماران مبتلا به آسم که نیاز به دو دارو از جمله سالمترول  دارند،  استفاده  شود.   

اگر چه این دارو آسم را کاهش می دهد، اما ممکن است احتمال حمله آسم شدید  را افزایش دهد.   در مورد خطرات مصرف این دارو با پزشک مشورت کنید.

شما باید درهنگام شروع حمله آسم این دارو استفاده کنید.  برای درمان حملات حاد آسم پزشک داروهای دیگری مانند  یک داروی استنشاقی کوتاه اثرتجویز خواهد کرد. ازاسپری استنشاقی کوتاه اثربنحو صحیح استفاده کنید.

درصورت بروزمشکلات زیربا مرکزمراقبت های پزشکی تماس بگیرید:
•    اگرنشانه های بیماری شما و یا فرزندتان  پس از استفاده از این دارو به مدت 1 هفته بهترنشد و یا بدترشد.   
•    اگراثرداروی استنشاقی کوتاه اثربخوبی قبل نیست و یا نیازبه بیش از4 پاف داشته باشید.  
•    اگرپزشک هنگام اندازه گیری با اوج جریان سنج متوجه کاهش زیاد جریان بازدم شما یا فرزندتان  شد.   

ازاین دارو برای درمان خس خس سینه ای که بدترشده است استفاده نکنید.  دراینصورت به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 

بدون اطلاع پزشک ازهیچ  داروی دیگری برای مشکلات تنفسی استفاده نکنید.  این دارو نباید با اسپری های دیگر که حاوی بودزونید و فورموترول ترکیبی (Symbicort®)، فورموترول (Foradil® Aerolizer® و Perforomist ™)، و یا arformoterol (Brovona ™)   هستند، استفاده  شود.

این دارو ممکن است باعث  عفونت قارچی دهان یا گلو (برفک) شود.   اگر متوجه لکه های سفید در دهان یا گلو شدید و یا هنگام خوردن و یا بلع غذا  درد داشتید به پزشک معالج خود اطلاع دهید. 

احتمال ابتلای بیماران مبتلا به COPD به  ذات الریه زیاد است.  اگر شما یا فرزندتان با مشکلاتی مانند افزایش خلط ، تغییر در رنگ خلط، تب، لرز، افزایش سرفه یا افزایش مشکلات تنفسی مواجه شدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

استفاده بیش ازحد ویا طولانی مدت ازداروی فلوتیکازون ممکن است خطر بروز مشکلات غده آدرنال را افزایش دهد.  

درصورت وجود نشانه های زیر با پزشک معالج خود تماس بگیرید:  
•    تیره شدن پوست
•    اسهال
•    سرگیجه 
•    غش 
•    ازدست دادن اشتها
•    افسردگی
•    تهوع
•    استفراغ 
•    خستگی و یا ضعف غیرعادی

صرف این دارو ممکن است  باعث برونکواسپاسم متناقض بشود که دراین بیماری  تنفس یا صدای وزوز  بدتر خواهد شد.  
برونکواسپاسم متناقض بیماری خطرناکی است.  

درصورت داشتن علائم زیر پس از استفاده از این دارو با پزشک معالج خود تماس بگیرید:     
•    سرفه 
•    مشکل تنفسی 
•    تنگی نفس  
•    خس خس سینه 

اگربیماردچار مشکلات زیرشد با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
•    بثورات پوستی  
•    کهیر
•    واکنش آلرژیک   

اگردچارعلائمی مانند بثورات پوستی، کهیر یا هر واکنش آلرژیک به این دارو شدید  مصرف دارو را متوقف کرده و با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

اگردچارمشکلات زیرشدید به پزشک  معالج خود اطلاع دهید:    
درد قفسه سینه، ضربان قلب سریع، عصبی بودن، تکان خوردن دست یا پا، تنفس پر سر و صدا، احساس خفگی،  تنگی یا سوزش گلو.  

این دارو ممکن است سطح قند و پتاسیم خون را تحت تاثیر قراردهد.  اگر مبتلا به بیماری قلبی یا دیابت هستند و متوجه تغییری در نتایج آزمایش قند و یا پتاسیم ادرار یا خون شدید به پزشک  معالج خود اطلاع دهید.

اگر تاری دید، مشکل درخواندن  و یا هر تغییر دیگری در دید شما در طول یا پس از درمان رخ داد به چشم پزشک مراجعه کنید.   

این دارو هنگامی که برای مدت زمان طولانی استفاده شود ممکن است تراکم مواد معدنی استخوان ها را کاهش دهد.  کاهش تراکم مواد معدنی استخوان می تواند استخوان ها را ضعیف کرده و یا موجب پوکی استخوان شود. دراین مورد با پزشک معالج خود مشورت کنید.   

مصرف این دارو ممکن است سرعت رشد کودک را کاهش دهد.  اگرمتوجه این وضعیت شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.   

اگرازداروهای مکمل گیاهی و ویتامین یا داروهای دیگری استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی


هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  
گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج
•    مدفوع قیری یا سیاه  
•    کوری
•    تاری دید
•     سوزن سوزن شدن، بی حسی  یا درد در دست ها  و یا پاها
•    لرز
•    سرفه کردن
•    کاهش دید
•    مشکل با تنفس یا بلع
•    چشم درد
•    ضربان قلب سریع
•    تب
•    سردرد
•    کهیر یا تاول
•    تورم در صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها و یا اندام  جنسی
•    تهوع یا استفراغ
•    تنفس پر سر و صدا
•    ادرار کردن دردناک و یا مشکل
•    احساس سوزن سوزن
•    تنگی نفس
•    خارش پوست، بثورات جلدی، یا قرمزی
•    گلو درد
•    زخم  و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•     درد خنجری در دستها و پاها
•    ورم صورت، گلو  یا زبان
•    تورم غدد
•    ریزش اشک
•    خونریزی و یا کبودی غیر عادی
•    خس خس

عوارض جانبی ناشناخته  
•    درد شکم یا معده
•    كمر درد
•    کبودی
•    تیره شدن پوست
•    کاهش قد
•    اسهال
•    مشکلات حرکتی
•    سرگیجه
•    رشد موهای صورت در زنان
•    غش
•    تپش و یا ضربان قلب نامنظم و یا پالس تند و یا کند
•    پوست خشک و برافروخته
•    شکستگی استخوان
•    بوی نفس میوه مانند 
•    صورت، گردن، یا تنه مدور
•    خونریزی شدید
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش تشنگی و یا ادرار کردن
•    کج خلقی
•    تکه های بزرگ  آبی  یا بنفش در پوست
•    کاهش و یا عدم توانایی میل جنسی 
•    بی نظمی های قاعدگی
•    افسردگی
•    درد یا سفتی عضلانی 
•    تحلیل عضله
•    درد در پشت، دنده ها، بازوها، پاها  
•    درد در مفاصل
•    تعریق
•    تنفس مشکل
•    کاهش وزن بدون علت
•    خستگی یا ضعف غیرعادی  
•    افزایش وزن

درصور ت مشاهده علائم مصرف بیش ازحد بلافاصله با مرکزمرافبت های پزشکی تماس بگیرید.  
علائم مصرف بیش از حد
•    درد یا تنگی قفسه سینه 
•    گیجی
•    تشنج  
•    کاهش  ادرار
•    خشکی دهان 
•    غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از موقعیت خوابیده و یا نشسته
•    احساس عمومی  ناراحتی و یا بیماری
•    فشار خون بالا
•    از دست دادن اشتها
•    تغییرات خلق و خو
•    عصبانیت
•    بی حسی یا سوزن سوزن شدن در دست ها، پاها  و یا لب
•    عرق کردن ناگهانی
•    لرزش
•    مشکل  خواب

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  

پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  


عوارض جانبی  بیشتر رایج
•    بدن درد  
•    خفگی
•    احتقان
•    خشکی گلو
•    تنفس با سر و صدا  
•    خشونت صدا
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    مشکل با بلع
•    تغییرات صدا 

عوارض جانبی  کمتر رایج
•    سرفه همراه با خلط
•    علائم شبیه سرماخوردگی
•    التهاب چشم
•    درد عضلانی
•    درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان های گونه
•    اختلالات خواب 
•    گرفتگی بینی
•    تکه های سفید در دهان یا گلو یا روی زبان

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

کنترل علائم آسم و بهبود تنفسبیماری انسدادی ریهدرمان بیماری انسدادی ریهبرونشیت مزمندرمان حمله آسم
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه