بیش از 15% زوج ها پس ازگذشت یکسال از ازدواج و ارتباط زناشویی بچه دار نمی شوند. ناباروری مردان علت بیش ازنیمی از این ناباروری ها است. 

علل ناباروری درمردان تولید کم اسپرم، عملکرد غیرعادی اسپرم ویا عدم عبوراسپرم می باشد. بیماریها، آسیب های جسمی، مشکلات مزمن مربوط به سلامتی، سبک زندگی و عوامل دیگردرناباروری مردان تأثیرگذارهستند. دانستن اینکه بچه دارنمی شوید مأیوس کننده است. اما دربعضی موارد هم ناباروری مردان قابل درمان است.

بچه دارنشدن نشانه اصلی ناباروری مردان است که ممکن است نشانه ای نهفته از بیماریهای ارثی مانند عدم تعادل هورمونها، گشادی عروق اطراف ناحیه بیضه و یا تنگی مجرای عبوراسپرم باشد. اکثرمردان ناباروربه نشانه های دیگر بیش از بیماریهای ارثی توجه می کنند. 
 

نشانه های ناباروری درمردان شامل موارد زیر است:

 1. داشتن مشکل دربرقراری ارتباط زناشویی
 2. درد یا تورم درناحیه بیضه
 3. عفونتهای تنفسی
 4. اشکال دربویایی
 5. کم شدن موهای صورت یا بدن که نشانه اشکالات هورمونی و یا کروموزومی است
 6. کم بودن تعداد اسپرمها
 7. رشد غیرعادی پستان

پس از گذشت یکسال ازازدواج و بچه دارنشدن و درصورت داشتن مشکلاتی ازقبیل موارد زیربه پزشک مراجعه کنید.

 • مشکلات نعوذ
 • داشتن درد، ناراحتی و تورم درناحیه بیضه
 • داشتن سابقه بیماری، مشکل دربرقراری ارتباط زناشویی، بیماری بیضه و یا پروستات
 • سابقه جراحی دراندام تناسلی
 • باروری درمردان پروسه پیچیده ای دارد. برای اینکه همسرتان باردارشود می بایست شرایط زیر فراهم باشد:
 • تولید اسپرم سالم
 • خارج شدن اسپرم از مجرا
 • کافی بودن تعداد اسپرمها
 • اسپرمها باید قادربه حرکت باشند

مشکلات ناباروری مردان ممکن است به یکی از علل زیر باشد:

 • واریکوسل یا واریس عروق بیضه که ازعلل شایع ناباروری مردان است
 • عفونت ها
 • مشکل دربیرون رانده شدن منی که به دلیل بیماریهایی ازقبیل دیابت، مشکلات نخاعی و عمل جراحی برروی مثانه، پروستات و یا مجرای ادراراتفاق می افتد
 • آنتی بادی (پادتن) هایی که که دراثراشتباه سیستم ایمنی بدن اسپرمها را مضرتشخیص داده و به آنها حمله می کنند
 • بیضه ای که درشکم مانده و پایین نیامده
 • عدم تعادل هورمونها
 • وجود نقص درلوله های عبوراسپرم
 • عیوب کروموزومی
 • وجود مشکلات درارتباط زناشویی
 • بیماریهای شکمی
 • استفاده از بعضی از داروها
   

علل محیطی ناباروری

 • درمعرض مواد شیمیایی صنعتی قرارگرفتن
 • درمعرض فلزات سنگین قرارگرفتن
 • درمعرض اشعه ایکس قرارگرفتن
 • گرم بودن بیش ازحد بیضه ها
   

علل ناشی از سبک زندگی در ناباروری مردان:

 • استفاده از مواد مخدر و یا کشیدن سیگار
 • نوشیدن الکل
 • هیجانات عاطفی و احساسی
 • اضافه وزن
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران