سایرعوامل مژثردرناباروری مردان عبارتند از:
•    ورزش بیش ازحد باعث ترشح بیش ازحد هورمونهای استروئیدی شده و می تواند برروی باروری تأثیربگذارد
•    استرس
•    چاقی
•    مصرف مواد مخدر مانند ماری جوانا و کوکائین،  مصرف استروئید،  نوشیدن مشروبات الکلی  و  سیگارکشیدن باعث کاهی تعداد اسپرم می شود.
•    قرارداشتن درمعرض مواد سمی و خطرات زیست محیطی،  آفت کشها،  سرب،  تشعشعات رادیواکتیو،  جیوه و فلزات سنگین ممکن است برروی باروی اثربگذرد. 
•    گرمای بیش ازحد بیضه ها با کاهش تعداد اسپرم موجب ناباروری موقت می شود.  همچنین پوشیدن لباسهای تنگ، دوچرخه سواری زیاد،  استفاده بیش ازحد از حمام آب گرم و سونا باعث ناباروری می شود.

 

اگراحتمال ناباروری برای شما هم وجود دارد از پزشک خود بخواهید راهکارهایی برای افزایش شانس باروری شما ارائه دهد.  
اگرتعداد اسپرمهای شما کم است،  پزشک معمولاً  داشتن مقاربت کمتر را به منظورتجمع بهتراسپرم ها توصیه می کند.  

درمورد مصرف ویتامین نیز با پزشک خود مشورت کنید.  مطالعات نشان داده است که تعداد اسپرم با مصرف ترکیبی ازاسید فولیک و روی بالا می رود.
 

اگرسطح هورمونهای بدن شما غیرطبیعی است یکی ازروشهایی که پزشک توصیه می کند هورمون درمانی است.  
 

افرادی که مشکل پس کشیدن انزال دارند،  می توانند آین مشکل  را با مصرف داروهای بدون نسخه مخصوص سرماخوردگی درمان کنند.
دربعضی ازمردن با ناباروری خفیف تکنیک هایی مانند تلقیح مصنوعی یا کمک باروری ممکن است مؤثرباشد.  یکی ازراههای درمان ناباروری مردان و پایین بودن تعداد اسپرم انجام دستکاری ظریف میکروسکوپی بنام تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم است.  دراین روش آزمایشگاهی اسپرم و تخمک بازیابی شده و سپس یک اسپرم به تخمک تزریق می شودو سپس دررحم زن قرارداده می شود.

 

اگراسپرم درمایع منی مردی وجود نداشته باشد،  بااستفاده ازچند راهکارو تکنیک می توان بازیابی اسپرم ازبیضه ها را انجام داد. میزان موفقییت این نوع درمان حدود 65% است اما عواملی مانند پایین بودن کیفیت  اسپرم،  کیفیت تخمک،  سن مادر درشانس موفقیت مؤثرمی باشد.  سایرتکنیکهایی که به باروری مردان کمک می کنند درحال بررسی و توسعه می باشند.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران