سن بلوغ  95%  ازپسران بین 9 تا 14 سالگی است.  بنابراین بلوغ دیررس زمانی است که بلوغ قبل از14 سالگی اتفاق نیفتاده باشد.  

سن و سال علامت بلوغ درپسران نیست بلکه نشانه هایی مانند بزرگ شدن بیضه ها،  رشد آلت  وموهای ناحیه تناسلی درنظرگرفته می شود.  بلوغ هنگامی اتفاق می افتد که غده هیپوفیزشروع به ساخت میزان بیشتری ازهورمونهای جسم زرد و هورمون محرک می کند.  این هورمونها باعث رشد بیضه ها و تولید هورمون مردانه تستوسترون می شوند.  

رشد فیزیکی معمولاً پس ازیکسال ازبزرگ شدن اندام تناسلی و درحدود 15 سالگی شروع می شود.  

چه چیزی باعث به تأخیرافتادن بلوغ درپسران می شود؟
درپسران سالم شایعترین علت به تأخیرافتادن بلوغ ،  بلوغ دیررس یکی ازوالدین است.  ممکن است مادریا پدربلوغ دیررس داشته و پسرشان این خصوصیت را ازآنها به ارث برده باشد. همچنین پسران مبتلا به بیماریهای مزمن مانند بیماری التهابی روده،  بیماری کم خونی داسی شکل و یا فیبروزکیستیک بلوغ دیررس دارند. 
تعداد اندکی ازاین افراد درطول زندگی خود دچارکمبود هورمونهای جسم زرد و محرک هستند که نقص مادرزادی گنادوتروپین نامیده می شود.  دراین وضعیت که ازبدو تولد وجود دارد آلت تناسلی کوچکترازحد معمول است.
سایرهورمونهای غده هیپوفیزنرمال هستند و رشد فرد طبیعی است.  نشانه دیگرکمبود گنادوتروپین بلوغ درسن 17 سالگی است.  این افراد ممکن است شامه ضعیفی داشته باشند و یا مبتلا به بیماری سندرم کالمن باشند.  درهرصورت عده ای ازپسران با بلوغ دیررس مشکل بیضه خواهند داشت.

علائم و نشانه های بلوغ دیررس در پسران چیست؟
دراین افراد اغلب بیضه رشد کرده اما آلت تناسلی همچنان کوچک مانده است و نشاندهنده این است که بلوغ درعرض 6 تا 12 ماه آینده اتفاق خواهد افتاد.  این پسران درمقایسه با همسالان خود تأخیررشد دارند اما تا سن 18 سالگی به حد نرمال می رسند.

درمان بلوغ دیررس پسران
چون انتظارکشیدن برای رسیدن به بلوغ تا سن 18 سالگی برای این پسران سخت است  و نمی خواهند 6 تا 12 ماه صبرکنند،  بنابراین مراجعه به متخصص غدد اطفال و مصرف تستوسترون برای مدتی کوتاه جهشی دربلوغ آنها ایجاد خواهد کرد.
تجویزاین هورمون بصورت تزریق ماهانه برای چند ماه است.  دوزدارو و تعداد دفعات تزریق درافراد مختلف متفاوت است.  دربیشترموارد نیازی به این درمان نیست و پیشرفت این افراد بدون درمان بهتراست.  
مصرف تستوسترون هیچ تأثیری برقد پسران ندارد.  
درآسیب های بیضه هم ازتستوسترون بعنوان درمان انتخابی استفاده می شود.  اما دوزدارو درطول زمان باید افزایش پیدا کند و همچنین مصرف دارو دربزرگسالی نیزباید ادامه داشته باشد.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران