منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سوفوسبوویر

Sofosbuvir

دارو شناسی

ازداروی سوفوسبوویرهمراه با ribavirin (Copegus®, Rebetol®) و با یا بدون  peginterferon alfa (Pegasys®, Pegintron®) تزریقی برای درمان عفونت مزمن هپاتیت C  استفاده می شود.  

این دارو با و بدون  نسخه پزشک دردسترس می باشد. 
این دارو به صورت های زیر موجود است:
•    قرص
 
اسامی تجاری
1.      Sovaldi

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  نکات زیررا درنظرداشته باشید.


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. 
برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب درمورد اثرات   sofosbuvir درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارودرکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارومحدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.   

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
• Amiodarone
•  Carbamazepine
•  Fosphenytoin
•  Oxcarbazepine
•  Phenobarbital
•  Phenytoin
•  Rifabutin
•  Rifampin
•  Rifapentine
•  St John's Wort
•  Tipranavir

 

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  ازجمله مشکلات زیر:  
•    بیماری های قلبی  
•    بیماری های پیشرفته کبد، ممکن است خطر ابتلا به برادی کاردی را افزایش دهد.
•    سیروز کبدی 
•    پیوند کبد یا سابقه آن
•    بیماری های کلیوی شدید 

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
برای گرفتن نتیجه بهترو درمان کامل عفونت، داروی sofosbuvir باید همراه با آلفا پگ و ریباویرین مصرف شود.  مصرف دارو را تا رسیدن به بهبودی کامل ادامه دهید.  
دارو را با یا بدون غذا مصر ف کنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  
اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 

برای فرم دوزخوراکی قرص  برای درمان  عفونت ویروسی هپاتیت C :
همراه با آلفا پگ و ریباویرین

•    بزرگسالان 400  میلی گرم یکباردرروز    
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید.  مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون  جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

استفاده ازاین دارو دردوران بارداری برای جنین ضرردارد. اگرهنگام استفاده ازاین دارو باردارشدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.  زیرا درصورت مصرف دارو حتی توسط پدر و بارداری ممکن است جنین دچارنقص های هنگام تولد شود. 
 

پیش ازمصرف دارو مطمئن شوید که باردارنیستید و درطول مصرف دارو و تا 6 ماه پس ازآن  ازدو روش پیشگیری ازبارداری بطورهمزمان استفاده کنید.  

برای اطمینان ازعدم بارداری درزمان مصرف دارو و تا 6 ماه پس ازآن هرماه تست بارداری انجام دهید.
 

مصرف این دارو همزمان با  آمیودارون و یا سایر داروهای ضد ویروس مانند simeprevir  ممکن است موجب کندی  ضربان قلب بشود.   درصورت مشاهده علائم زیربه پزشک مراجعه فرمایید:
•    درد قفسه سینه یا احساس ناراحتی 
•    احساس سبکی سر 
•    سرگیجه، یا غش 
•    تنگی نفس 
•    کاهش سرعت ضربان قلب  
•    خستگی غیرعادی

 

هنگام استفاده ازاین دارو بدون مشورت با پزشک خود ازداروهای دیگری مانند ویتامین ها و مکمل های گیاهی استفاده نکنید.
 

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی بیشتررایج
•    لرز
•    تب
•    کمر یا پهلودرد  
•    پوست رنگپریده
•    زخم معده، زخم یا لکه های سفید در دهان
•    خستگی یا ضعف غیرعادی 

عوارض جانبی نادر
•    تغییرات رفتاری
•    دلسردی
•    احساس غم  
•    از دست دادن علاقه یا لذت بردن
•    افکار خودکشی
•    مشکل در تمرکز

عوارض جانبی نا شناخته  
•    درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه 
•    سبکی سر، سرگیجه، یا غش
•    تنگی نفس
•    ضربان قلب کند یا نامنظم
•    خستگی غیرعادی
برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.
عوارض جانبی بیشتر رایج
•     کاهش اشتها
•    اسهال
•    مشکل با حرکت
•    سردرد
•    کج خلقی
•    فقدان یا از دست دادن قدرت
•    درد عضلانی  
•    درد یا سفتی عضلانی 
•    حالت تهوع
•    جوش یا خارش پوست
•    مشکل خواب
اگرهرکدام ازعوارض جانبی  رخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.  اگرمتوجه هرگونه عارضه دیگری شدید با پزشک خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان عفونت مزمن هپاتیت Cدرمان عفونت ویروسی هپاتیت Cعفونت مزمن هپاتیت Cعفونت ویروسی هپاتیت C
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه