منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سوماتروپین ، مامالین (تزریقی، زیرجلدی)

somatropin .mammalian derived (injection route)

دارو شناسی

 

سوماتروپین تزریقی هورمون رشد است که توسط انسان ها ساخته شده است.   هورمون رشد به طور طبیعی توسط غده هیپوفیز تولید می شود.  وجود این هورمون  برای تحریک رشد در کودکان ضروری می باشد. هورمون رشد انساني ممكن است برای بزرگسالان يا كودكاني كه به بیماری های خاصی مبتلا هستند  كه  از رشد طبيعي آنها جلوگيری مي كند استفاده می شود.  

این بیماری ها  شامل موارد زیر می باشد:

 • نقص رشد ناشی از کمبود هورمون رشد (عدم توانایی بدن در تولید هورمون رشد به میزان کافی کافی)،
 • بیماری های مزمن کلیه،
 • کوتاهی قد ادیوپاتیک (کمبود ناگهانی)،   
 • سندرم ترنر.

از سماتروپین تزریق همراه با یک رژیم غذایی مناسب برای درمان سندرم روده کوچک (SBS) استفاده می شود. این بیماری مانع   جذب غذا از روده می شود.

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:

 • پودر برای تهیه محلول

اسامی تجاری

 1. سروستیم
 2. زوربافتگی
 3. نوتروپین
 4. سایزن
 5. Nutropin Aq

پیش از مصرف

 

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  برای استفاده از این دارو موارد زیر را در نظر داشته باشید:

آلرژی و حساسیت

وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال

مطالعات انجام شده تا به امروز درمورد مصرف  ترکیب تزریقی سوماتروپین ، مامالین درکودکان با مشکلی مواجه نشده است که مصر هورمون رشد در کودکان را محدود کند

مطالعات مناسب در رابطه سن با اثرات تزریق سموتروپین در کودکان مبتلا به سندرم روده کوتاه انجام نشده است

ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان

مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از ترکیب تزریقی سوماتروپین ، مامالین محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال، بیماران سالمند نسبت به اثرات سواتاتروپین حساسیت بیشتری دارند، که ممکن است نیاز به تعدیل دوز در این بیماران داشته باشد.

دوران بارداری

هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده

هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

نحوه مصرف

 

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.

قبل ازاستفاده ازاین دارو  مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.

اگر دارو را در منزل استفاده می کنید، پزشک معالج شما روش تزریق دارو را به شما آموزش خواهد داد. 

اگر داروی تزریقی سوماتروپین ، مامالین را برای درمان سندرم روده کوتاه مصرف می کنید،  حتماً به تذکرات پزشک در مورد رعایت رژیم غذایی خاص توجه نمایید و تمامی دارو ها و مکمل هایی را که پزشک برای تکمیل درمان شما تجویز کرده ، مصرف کنید. 

این دارو در اشکال مختلف مانند ویال، کارتریج و دستگاه خود تزریقی در بازار موجود است.

میزان مصرف

میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. 

دوزدارو

ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 

برای فرم دوز تزریقی برای  درمان کمبود هورمون رشد بزرگسالان:

Nutropin یا Nutropin AQ

 • درابتدا دوز عادی 0.15  تا 0.3 میلی گرم یک  باردرروز زیر پوست تزریق شود.   پزشک شما ممکن است درصورت لزوم دوز را تنظیم کند.

Saizen

 • تعیین دوز بر مبنای وزن بدن است  و باید توسط پزشک تعیین شود. در ابتدا، دوز عادی بیش از 0.006 میلی گرم   در هر کیلوگرم   وزن بدن برای تزریق زیر پوستی یک بار در روز است.  پزشک شما ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.  با این حال، دوز معمولا بیش از 0.025 تا 0.0125 میلی گرم درهر کیلوگرم وزن بدن در روز نیست.

برای فرم دوز تزریقی برای  درمان کمبود هورمون رشد کودکان:

Nutropin  یا Nutropin 

Nutropin  یا Nutropin AQ  

 • تعیین دوز دارو براساس وزن بدن است و باید توسط پزشک تعیین شود. دوز هفتگی تا 0.3 تا 0.7 میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن بدن زیر پوست تزریق م شود و به دوزهای روزانه تقسیم می شود.   پزشک شما ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.  

Saizen  

 • تعیین دوز دارو بر اساس وزن بدن است و باید توسط پزشک تعیین شود.  دوز معمولی 0.06 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن است که سه بار در هفته  زیر پوست یا عضله تزریق می شود.   پزشک شما ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.  

 

برای درمان نارسایی رشد ناشی از بیماری مزمن کلیه:

کودکان

تعیین دوز دارو بر اساس وزن بدن است و باید توسط پزشک تعیین شود.  دوز هفتگی به ازای هر کیلوگرم   وزن بدن  زیر پوست تزریق شده و به دوزهای روزانه تقسیم می شود. پزشک شما ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.     

برای درمان کمبود قد ادیوپاتیک:

تعیین دوز دارو بر اساس وزن بدن است و باید توسط پزشک تعیین شوند.  دوز هفتگی به ازای هر کیلوگرم   وزن بدن در زیر پوست تزریق شده و به دوزهای روزانه تقسیم می شود. پزشک شما ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.

کودکان :  استفاده و دوز باید توسط پزشک اطفال تعیین  شود.

برای درمان سندرم روده کوچک:

بزرگسالان

تعیین دوز دارو بر اساس وزن بدن است و باید توسط پزشک تعیین شود.  در ابتدا، دوز عادی یک میلیگرم  در هر کیلوگرم   وزن بدن یک بار در روز به مدت 4 هفته زیر پوست تزریق می شود.    پزشک شما ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.

استفاده از کودکان و دوز باید توسط دکتر شما تعیین شود.

برای درمان قد کوتاه با سندرم ترنر:

تعیین دوز دارو برای کودکان   بر اساس وزن بدن است و باید توسط پزشک تعیین شود.  میزان دوز هفتگی این دارو    0.375 میلیگرم به نسبت  هر کیلوگرم وزن بدن است که به 3 تا 7 بار در هفته تقسیم می شود و در زیر پوست تزریق می شود.   پزشک شما ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تنظیم کند.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟

این دارو باید به صورت منظم مصرف شود.  مراقب باشید که حتی یک  دوز دارو را  فراموش نکنید.  در غیر این صورت برای دریافت دستورالعمل به دکتر معالج خود مراجعه کنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟

اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو

دارو را دردمای یخچال و فقط به مدت 14 روز  نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. 

کارتریج های ترکیب شده پس از 21 روز باید دور ریخته شوند. 

دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

اقدامات احتیاطی

 

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.   

مصرف این دارو ممکن است موجب واکنش آلرژیک خطرناک شود.  که نیازمند توجه فوری پزشکی است.   اگر پس از تزریق دچار خارش، خارش، تورم صورت، زبان یا گلو، مشکل تنفس یا درد قفسه سینه شدید، بلافاصله به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

این دارو ممکن است به خصوص در بیماران مبتلا به کمبود هورمون رشد یا سندرم ترنر باعث تخریب استخوان لگن شود.  اگر شما یا فرزند تان دچار کمر درد یا درد در ناحیه   زانو شدید، به پزشک خود مراجعه کنید.


ممکن است شما در حال مصرف این  دارو دچار پانکراتیت (پانکراس ملتحمه ای) شوید.   اگر شما یا فرزندتان بیش از یک مورد از این علائم را دارید، با پزشک معالج خود مشورت کنید:

علائم پانکراتیت عبارت هستند از :

نفخ، لرز، یبوست، ادرار تیره رنگ، ضربان سریع  قلب ، تب، سوء هاضمه، از دست دادن اشتها، حالت تهوع، درد  معده، پهلو و یا شکم با احتمال انتشار به پشت، استفراغ، زردی  چشم یا پوست.

این دارو ممکن است سطح قند خون را تحت تأثیر قرار دهد.  اگر تغییراتی در نتیجه آزمایش  قند خون تان دیده شد، و یا اگر سؤلی دارید، با پزشک معالج خود مشورت کنید.

این دارو ممکن است باعث افزایش فشار در سر بشود.  اگر در طول درمان  مشکلاتی مانند سردرد، تهوع، استفراغ، تاری دید و یا هر گونه تغییر دیگر در دید تان اتفاق افتاد، با پزشک خود مشورت کنید.  شاید لازم باشد  چشم هایتان توسط چشم پزشک معاینه شود.

این دارو ممكن است باعث كاهش مایعات بدن  شود.  اگر دچار سوزش، بی حسی، درد یا سوزن سوزن شدن در انگشتان به خصوص انگشت کوچک خود،  تورم دست و پا ، یا درد، تورم یا سفتی عضلات شدید ، به پزشک خود اطلاع دهید.  پزشک شما ممکن است دوز دارو را به منظور کاهش این عوارض جانبی تغییر دهد. 

این دارو معمولاً با آب باکتریوستاتیک برای تزریق مخلوط شده است.  اگر واکنش آلرژیک به الکل بنزیل داشته اید، نباید از باکتریال آب برای تزریق استفاده کنید.  

عوارض جانبی

 

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند. 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتررایج

 • احساس ناخوشایندی یا کاهش احساس لامسه
 • خونریزی پس از تخریب
 • خونریزی، ضعف، سوزش، سردرد، تغییر رنگ پوست، احساس فشار، تاول، عفونت، التهاب، خارش،  بی حسی، درد، بثورات، قرمزی، زخم، درد، تورم، حساسیت، سوزن سوزن شدن،  یا گرما در محل تزریق
 • تورم صورت، دست ها، یا پاها
 • وجود خون در ادرار
 • سوزش،  خارش، بی حسی،  سوزن و سوزن شدن
 • تغییر رنگ پوست
 • علائم سرماخوردگی  
 • سردی دست ها و پاها
 • گیجی
 • یبوست
 • سرفه یا حالت خفگی
 • ادرار تیره  
 • کاهش ادرار
 • اسهال
 • ادرار دشوار
 • سرگیجه
 • خشکی دهان  
 • از دست دادن هوشیاری یا غش کردن
 • ضربان قلب سریع
 • تنفس سریع یا نامنظم
 • احساس غیرعادی سرما
 • تب و  لرز
 • نفخ
 • احساس ناراحتی عمومی یا بیماری
 • سردرد
 • افزایش ضربان قلب
 • خارش
 • درد مفاصل
 • تغییر رنگ مدفوع  
 •  از دست دادن اشتها
 • کمر درد  
 • گرفتگی عضلات
 • درد  یا سفتی عضلات
 • حالت تهوع
 • درد
 • درد، قرمزی یا تورم در دست ها و پاها
 • درد در معده، روده یا شکم با احتمال انتشار  به پشت
 • احساس فشار در معده
 • تنفس سریع و سطحی
 • افزایش سریع وزن
 • خونریزی از رکتوم
 • آب ریزش بینی
 • لرزیدن
 • بثورات پوستی
 • عطسه
 • درد دهان یا زبان
 • گلو درد
 • التهاب ، سوزش، گرفتگی، یا درد معده
 • کاهش ناگهانی مقدار ادرار
 • تعریق
 • تورم ناحیه شکم یا معده
 • تورم چشمها یا پلک ها
 • تورم  صورت
 • تورم مفاصل  
 • تشنگی
 • تنگی قفسه سینه و یا خفگی
 • سوزش دست یا پا
 • مشکلات تنفسی
 • مشکلات خواب
 • تورم  در اطراف حنجره
 • بوی نامطبوع تنفس
 • خستگی یا ضعف غیرعادی
 • افزایش یا کاهش وزن غیرعادی
 • استفراغ
 • استفراغ خونی
 • تکه های سفید در دهان، زبان و یا گلو
 • چروک پوست
 • زرد ی چشم یا پوست

عوارض جانبی کمتر رایج

 • درد های  استخوان -اسکلتی
 • سوزش، بی حسی، درد،  در تمام انگشتان به جز کوچکترین انگشت
 • درد قفسه سینه
 • افسردگی
 • خشکی پوست و مو
 • احساس سرما
 • ریزش مو
 • خفگی  
 • ضربان قلب آهسته
 • تورم مچ پا

در صورت بروز هر یک از علائم زیر، بلافاصله به اورژانس مراجعه کنید.

علائم مصرف  خوراکی دارو

 • اضطراب
 • تاری دید
 • تغییر در دید
 • عرق سرد
 • کوما
 • پوست رنگ پریده و سرد
 • کاهش حجم  ادرار  
 • افسردگی
 • تعرق شدید
 • ضعف شدید
 • خشکی پوست  
 • تکرر ادرار
 • بوی نفس مانند میوه
 • افزایش سایز دست و پا  
 • افزایش گرسنگی
 • افزایش تشنگی
 • افزایش ادرار
 • افزایش حجم ادرار رقیق شده  
 • کابوس
 • نفس کشیدن پر سر و صدا،
 • درد در دست ها یا پاها
 • تشنج
 •  تنگی نفس
 • لکنت زبان
 • توقف در قاعدگی
 • تورم انگشتان دست ها
 • مشکلات تنفسی در حالت استراحت

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند. 

عوارض جانبی بیشتررایج

 • بدن درد  
 • درد سینه
 • تغییر در رنگ، مقدار، یا بو در ترشحات واژن
 • احتقان
 • تغییر رنگ ناخن پا
 • خشکی یا درد گلو
 • تجمع بیش از حد هوا یا  گاز در معده و روده
 • اجابت مزاج  مکرر  
 • افزایش تعریق
 • عبور گاز
 • راش
 • عطسه
 • تنش در هنگام عبور مدفوع
 • گرفتگی بینی
 • تورم ملایم غدد گردن
 • مشکل در بلعیدن
 • تغییرات صدا

عوارض جانبی کمتر رایج

 • دلسردی
 • احساس غمگینی  
 • تحریک پذیری
 • عدم اشتها
 • از دست دادن علاقه یا لذت بردن
 • بی خوابی
 • خستگی
 • مشکل تمرکز
 • بی خوابی

 اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

 

 

تداخلات دارویی

 

اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی دیگر

بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود.

سایرمشکلات پزشکی

وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید: 

 • تومور مغزی ،
 • سرطان  فعال ،
 • بسته شدن اپی فیز (توقف رشد طبیعی استخوانی) در کودکان ،
 • رتینوپاتی دیابتی (بیماری چشم) ،
 • سندرم  پرادرویلی  (نوعی بیماری ژنتیکی)، در صورتی که بیمار دارای اضافه وزن بسیار زیاد و یا مشکلات تنفسی شدید باشد،
 • بیماری شدید پس از جراحی یا اورژانس پزشکی عمده (به عنوان مثال، جراحی قلب باز، جراحی شکم، ترومای تصادفی یا نارسایی تنفسی) . در بیماران با این شرایط نباید استفاده شود.
 • سرطان یا سابقه آن ،  
 • احتباس مایعات یا سابقه آن ،  
 • هیپوپیتوتاریسم  (تولید سطوح پایین هورمون غده هیپوفیز) ،
 • هیپوتیروئیدی (تولید بیش از حد هورمون غده هیپوفیز) ،
 • اوتیت مدیا  (عفونت گوش میانی ) در کودکان،  یا سابقه آن،
 • پانکراتیت (التهاب یا تورم لوزالمعده) ،
 • اسکولیوز (ستون فقرات غیر طبیعی) - با احتیاط مصرف شود.  ممکن است با مصرف این دارو بیماری تشدید شود. 
 • دیابت یا سابقه خانوادگی . با احتیاط مصرف شود.   ممکن است مانع از عملکرد انسولین در بدن شود.
 • بیماری کلیه ، با احتیاط مصرف شود.  عوارض جانبی به دلیل خروج کند دارو ازبدن ممکن است تشدید شود.
 • سندرم ترنر، ممکن است خطر ابتلا به مشکلات تیروئید و شنوایی را افزایش دهد.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

هورمون رشد انسانيبیماری های خاصهورمون رشدغده هیپوفیز
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه