کوردی یک بیماری مادرزادی (نقص مادرزادی) است که به دلیل رشد غیرطبیعی آلت تناسلی اتفاق می افتد.  انجام عمل جراحی به اصلاح این وضعیت کمک می کند.  دراین بیماری آلت تناسلی خمیده و رو به پایین است و مجرای ادرارممکن است در قسمت زیرآلت تناسلی (هیپوسیادیس) قرارداشته باشد.  
 

درهنگام رشد جنین دررحم،  ممکن است بافت آلاستیک قسمت بالای آلت تناسلی بیش ازقسمت پایین آن رشد کند.  این حالت باعث می شود که درهنگام نعوظ نیزآلت حالت خمیدگی داشته باشد.  
 

سایرمشکلات رشد که به بیماری کوردی منجرمی شوند عبارتند از:

  • وجود یک اتصال درقسمت زیرین آلت تناسلی که نعوظ مستقیم را غیرممکن می سازد.
  • رشد غیرطبیعی بافت اسکاردراطراف مجرای ادرار
     

مجرای ادراردربیماری کوردی گاهی به درستی رشد نمی کند و بجای آنکه درقسمت نوک آلت قرارداشته باشد،  ممکن است درقسمت زیرین آلت تناسلی (هیپوسیادیس) قرارداشته باشد. 
بعضی ازپزشکان هرانحنای رو به پایین پنیس را حتی اگربا مشکلات رشد ربطی نداشته باشند،  کوردی می نامند.  اغلب این اشکالات دربزرگسالی و پس ازانجام عمل های جراحی برروی پنیس برای برطرف کردن سایرمشکلات پنیس اتفاق می افتد.  

 

علائم کوردی

بیماری کوردی بخصوص درمورد مردانی که مبتلا به هیپوسیادیس نیستند بغیراز زمان نعوظ مشکل قابل توجهی ایجاد نمی کند.  

بیماری کوردی درمورد مردانی که مبتلا به هیپوسیادیس نیستند به آسانی قابل تشخیص نیست و فرد مبتلا دراواخردوران کودکی و یا دربزرگسالی متوجه این مشکل می شود.

هیپوسیادیس اغلب باعث بروز مشکل درادرارکردن می شود و اگراین مشکل حاد باشد،  لازم است که فرد بصورت نشسته ادرارکند.  هیپوسیادیس همچنین باعث انزال غیرطبیعی می شود.

بیماری کوردی ممکن است برای مردان و شریک جنسی آنها مشکلاتی درطول رابطه جنسی ایجاد کند و ازکیفیت این رابطه بکاهد.


درمان کوردی

بهترین روش درمان برای این مشکل جراحی است.  زمان مناسب برای انجام این کارقبل از2 سالگی است.  
اگرقبل از2 سالگی این مشکل تشخیص داده شود و اگربا هیپوسیادیس هم همراه باشد،  توسط جراحی قابل ترمیم است.  عمل جراحی احتمال رشد طبیعی پنیس را ممکن می سازد.

این جراحی را می توان به صورت سرپایی انجام داد و پس ازجراحی،  پنیس پانسمان می شود تا از ورم آن جلوگیری شود.  جراح ممکن است برای مدت یک هفته پس ازعمل ازکتترادراری درکودکان استفاده کند.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران