در اغلب رسانه و سايت هاي اينترنتي، بطور گسترده اي شايع شده است كه پوشيدن سينه بند، خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش ميدهد. نگراني از آنجا نشات ميگيرد كه سينه بند مانع از خروج مايع لنفاوي از زير سينه ميگردد. بنابراين، مواد سمي در سينه تجمع ميابد. 

براي اثبات اين ادعا هيچ مدركي وجود ندارد و بالعكس، مطالعات جديد بيانگر اين است كه بستن سينه بند نه منجربه سرطان ميشود و نه خطر ابتلا به آن را افزايش ميدهد.

بر اساس پژوهشي كه در سال 2014 توسط اپیدمیولوژی سرطان شاخص های زیستی و پیشگیری انجام شد، عادات پوشيدن سينه بند و عوامل خطر سرطان سينه (از جمله وزن و سابقه خانوادگي) در 3 گروه از زنان مورد مطالعه قرار گرفت:

-    454 زن مبتلا به سرطان سينه داكتال مهاجم (تهاجمي يا نفوذي) تشخيص داده شدند.

-    590 زن مبتلا به سرطان سينه لوبولار مهاجم (تهاجمي يا نفوذي) تشخيص داده شدند.

-    469 زن به سرطان سينه مبتلا نبوده اند.

همگي اين زنان سني بين 55 تا 74 سال داشتند. 

محققان دريافتند، زناني كه به سرطان سينه مبتلا شده بودند، در مقايسه با زناني كه به سرطان سينه مبتلا نبوده اند، به احتمال زياد:

-    از روش درمان جايگزيني هورمون (هورمون درماني) استفاده كرده اند.

-    در بستگان درجه يك خود (مادر، خواهر، دختر) سابقه ابتلا به سرطان سينه وجود داشته است.

-    هرگز فرزندي به دنيا نياورده اند.

همچنين در اين پژوهش، محققان دريافتند كه هيچيك از موارد زير با ابتلا به سرطان سينه ارتباطي ندارد:

-    پوشيدن سينه بند

-    اندازه كاپ سينه بند

-    ميانگين تعداد ساعات استفاده از سينه بند در روز

-    سني كه زنان آغاز به استفاده از سينه بند ميكنند

اين پژوهش، يك تحقيق بسيار قابل اعتماد بشمار مي آيد و ساير پژوهش ها نيز هيچ ارتباطي ميان پوشيدن سينه بند و سرطان سينه را نشان نميدهند. 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران