منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

شربت تریاک

Opium

دارو شناسی

ازشربت تریاک برای درمان اسهال استفاده می شود. این دارو متعلق به گروه  داروهای  مخدر است.
استفاده طولانی مدت ازمواد مخدر ممکن است ایجاد عادت ویا وابستگی روانی یا جسمی کند.  اگردرمان به طور ناگهانی قطع شود، ممکن است موجب بروزعوارض جانبی ترک مواد مخدردربدن بشود.  

ازعوارض جانبی شدید ترک معمولاً می توان با کاهش تدریجی دوز درطی یک دوره  بعد از درمان به طور کامل پیشگیری کرد.  

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:

 • شربت

اسامی تجاری

 1. Pantopon

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت Opium

وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

مصرف شربت تریاک در اطفال

مطالعات مناسب در رابطه با استفاده از این دارو درکودکان انجام نشده است. مصرف این دارو برای کودکان توصیه نمی شود.

مصرف شربت تریاک در سالمندان

مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده از این دارو محدودیت مصرف را درسالمندان نشان نداده است.  با این حال ممکن است پزشک درمورد تجویزشربت تریاک برای افراد مسنی که به مشکلات کبد، ریه، و یا تنفس وابسته به سن مبتلا هستند،  احتیاط کند.

مصرف شربت تریاک در دوران بارداری

هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

مصرف شربت تریاک در دوران شیردهی و مادران شیرده

هیچ تحقیقی برروی زنان شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد. دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی شربت تریاک

اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد. درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. اما ممکن است پزشک این دارو و یا داروهای دیگر را عوض کند:

 • Naltrexone

 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:

 • Alfentanil
 • Anileridine
 • Bromazepam
 • Buprenorphine
 • Carbinoxamine
 • Codeine
 • Fentanyl
 • Flibanserin
 • Hydrocodone
 • Hydromorphone
 • Levorphanol
 • Meclizine
 • Meperidine
 • Methadone
 • Morphine
 • Morphine Sulfate Liposome
 • Opium
 • Oxycodone
 • Oxymorphone
 • Propoxyphene
 • Remifentanil
 • Sufentanil
 • Suvorexant
 • Tapentadol

تداخلات دارویی دیگر

بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی

وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:

 • سوء مصرف الکل یا سابقه آن
 • بیماری مغزی (مانند تصلب شرائین مغزی)  
 • مشکلات تنفسی (مانند آسم، آمفیزم)  
 • وابستگی به داروها بخصوص مواد مخدر یا سابقه آن
 • ضربه به سر  
 • افزایش فشارسر  
 • بیماری کبد (مانند سیروز)  
 • خونریزی معده یا روده  
 • تیروئید  با احتیاط مصرف شود. احتمال افزایش عوارض جانبی وجود دارد. 
 • اسهال ناشی ازمسمومیت  دربیماران مبتلا به این بیماری استفاده نمی شود.
   

نحوه مصرف

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید. این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد. دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید. بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید.

دارو را توسط قاشق مخصوص دارو اندازه گیری کرده و با آب رقیق کنید و بخصوص برای سالمندان و کودکان  بیش ازحد مصرف نکنید.
مصرف بیش ازحد این دارو ایجاد وابستگی می کند.

میزان مصرف شربت تریاک

میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  

دوز دارو

ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی محلول برای درمان اسهال

 • بزرگسالان 6/0 میلی لیتر 4 باردرروز    
 • مصرف این داروبرای کودکان توصیه نمی شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟

اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟

در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟

اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری از شربت تریاک

دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید. ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.

مصرف این دارو اثرات داروهای افسردگی، آنتی هیستامین و همچنین الکل را افزایش می دهد.  

هنگام استفاده ازاین دارو قبل از مصرف هر یک از داروهای زیر با پزشک خود مشورت کنید.

 • داروهای مسکن تجویزی  
 • داروهای مخدر
 • دارو برای تشنج یا باربیتورات ها 
 • شل کننده های عضلانی 
 • داروهای بیهوشی  
 • داروهای بی حسی دندانپزشکی 

این دارو ممکن است ایجاد عادت بکند.  دراین صورت مصرف دارو را افزایش ندهید.

دوزدارو را تغییرندهید و بدون اطلاع پزشک دارو را ناگهانی قطع نکنید.  ممکن است پزشک مصرف دارو را بتدریج کاهش داده و سپس آن را قطع کند.  این کارموجب کاهش علائم ترک ازقبیل گرفتگی عضلات شکم یا معده، ، اضطراب، تب، حالت تهوع، آبریزش بینی، تعریق، لرزش، و یا مشکلات  خواب می شود.
 

عوارض جانبی


 هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:

عوارض جانبی ناشناخته شربت تریاک

 • مشکل اجابت مزاج  
 • کهیر یا تاول
 • حالت تهوع
 • استفراغ

درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر به مرکزمراقبتهای پزشکی مراجعه کنید:

علائم مصرف بیش از حد

 

 • اضطراب
 • تاری دید
 • لب و ناخن آبی رنگ
 • درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه 
 • لرز
 • عرق سرد
 • اغماء
 • گیجی
 • مردمک تنگ یا ریزشده  
 • پوست سرد و رنگ پریده
 • سرفه  گاهی همراه با خلط کف آلود صورتی
 • افسردگی
 • تنفس دشوار، سریع  و یا پر سر و صدا  گاهی همراه با خس خس
 • تنفس مشکل  
 • مشکلات  خواب
 • سردرگمی
 • سرگیجه، غش کردن یا سبکی سر هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته 
 • خواب آلودگی به کما عمیق
 • ضربان سریع قلب
 • توهم
 • سردرد
 • افزایش گرسنگی
 • افزایش تعریق
 • تنفس نامنظم، سریع یا آهسته، و یا سطحی 
 • بی حالی
 • سبکی سر
 • تغییرات ذهنی  یا خلق و خو 
 • عصبانیت
 • کابوس
 • قطع فشار خون و یا پالس
 • عدم حرکت عضلات
 • قطع تنفس  
 • لب ، ناخن، پوست رنگ پریده یا آبی   
 • تشنج
 • لرزش
 • تنگی نفس
 • ضربان قلب کند یا نامنظم
 • لکنت زبان
 • توقف قلب
 • تورم در پاها و مچ پا
 • بیهوشی
 • خستگی یا ضعف غیرعادی  

بعضی ازعوارض جانبی نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و درطول درمان و هماهنگی بدن با دارو ازبین می روند. بعلاوه ممکن است پزشک راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش عوارض جانبی به شما نشان بدهد. درصورت تداوم عوارض جانبی زیربا پزشک خود مشورت کرده و اگرسؤالی دارید ازاو بپرسید:
 

عوارض جانبی ناشناخته شربت تریاک

 • خارش پوست
 • قرمزی پوست
 • بثورات پوستی

 
عوارض جانبی دیگری نیزممکن است دربرخی ازبیماران رخ دهد. درصورت بروز هرگونه عارضه ای با پزشک خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

درمان اسهالعوارض جانبی ترک مواد مخدرداروهای مخدروابستگی روانی یا جسمی به داروهای مخدر
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه