منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

ومورافنيب (خوراكي)

Vemurafenib

دارو شناسی

ومورافنيب در درمان ملانوم (نوعي سرطان پوست) كه پيشرفت كرده يا با جراحي برطرف نشده است، موثر واقع ميشود. ومورافنيب متعلق به دسته داروهاي سرطان ميباشد.
اين دارو تنها با نسخه پزشك در دسترس قرا ميگيرد.
اين محصول در اشكال دارويي زير موجود ميباشد:
-    قرص
 

پیش از مصرف

در صورتيكه تصميم به مصرف دارويي داريد همه جوانب آن بايد بدقت بررسي گردد. اين تصميمي است كه شما و پزشكتان ميگيريد. درمورد مصرف اين دارو موارد زير بايد درنظر گرفته شود:

آلرژی و حساسیت
در صورت داشتن حساسيت خاص به اين دارو يا ديگر داروها مساله را با پزشك خود درميان بگذاريد. همچنين درصورتيكه نسبت به برخي مواد غذايي، رنگ مو، مواد نگهدارنده يا حيوانات حساسيت داريد پيش از مصرف اين دارو، موضوع را با پزشك خود مطرح سازيد. در صورتيكه بصورت آزاد و بدون تجويز پزشك قصد استفاده از اين دارو را داريد حتما بروشور و يا توضيحات مندرج بر روي بسته را با دقت مطالعه فرماييد.

اطفال
مصرف اين دارو در كودكان بررسي نشده است و اطلاعات خاصي مبني بر ايمني و اثربخشي آن در كودكان هنوز به اثبات نرسيده است. 

سالمندان
بسياري از داروها بطور انحصاري در افراد مسن مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته اند. بنابراين، اثربخشي اين دارو به همان ترتيبي كه در افراد جوان است، نميباشد و امكان بروز عوارض جانبي مختلف نيز وجود دارد. 


دوران بارداری
طبق مطالعاتي كه بر روي زنان باردار صورت گرفته، بروز اختلالات جنيني نشان داده شده است. اين دارو نبايد در زنان باردار و زناني كه قصد بارداري دارند، مصرف گردد. اما در برخي مواردف اثر اين دارو مهمتر از خطرات بالقوه آن است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
تحقيقات خاصي بر روي زنان شيرده مبني بر مصرف اين دارو صورت نگرفته است. پيش از مصرف اين دارو در زنان شيرده همه جوانب مثبت و منفي آن بايد درنظر گرفته شود.

تداخلات دارویی
اگرچه بي شك هيچ دارويي نبايد همزمان مصرف شود، اما در برخي موارد با وجود رخ دادن تداخل دارويي، ممكن است نياز به مصرف همزمان دو داروي مختلف باشد. در چنين مواردي ممكن است پزشك مربوطه مقدار مصرف دارو را تغيير دهد و يا داروي ديگري تجويز كند. بنابراين در صورت مصرف داروي ديگر آنرا با پزشك خود مطرح سازيد. تداخلات دارويي زير بر اساس اهميت بالقوه شان انتخاب شده و لزوما همه گير نميباشند.
مصرف اين دارو با داروهاي نامبرده زير به هيچ وجه پيشنهاد نميگردد اما در برخي موارد ضروريست. چنانچه هردو دارو با يكديگر تجويز شده اند، ممكن است پزشك درمان با اين دارو را ادامه ندهد و يا داروهاي مصرفي ديگر را تغيير دهد.
-    Amifampridine
-    Atazanavir
-    Bepridil
-    Boceprevir
-    Cisapride
-    Cobicistat
-    Dronedarone
-    Fluconazole
-    Ketoconazole
-    Levomethadyl
-    Lopinavir
-    Mesoridazine
-    Nelfinavir
-    Pimozide
-    Piperaquine
-    Posaconazole
-    Ritonavir
-    Saquinavir
-    Sparfloxacin
-    Telaprevir
-    Terfenadine
-    Thioridazine
-    Tipranavir
-    Ziprasidone

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Alfuzosin
-    Amiodarone
-    Amitriptyline
-    Anagrelide
-    Apomorphine
-    Aripiprazole
-    Arsenic Trioxide
-    Artemether
-    Asenapine
-    Astemizole
-    Azithromycin
-    Bedaquiline
-    Buserelin
-    Carbamazepine
-    Ceritinib
-    Chloroquine
-    Chlorpromazine
-    Ciprofloxacin
-    Citalopram
-    Clarithromycin
-    Clomipramine
-    Clozapine
-    Conivaptan
-    Crizotinib
-    Cyclobenzaprine
-    Dabrafenib
-    Dasatinib
-    Degarelix
-    Delamanid
-    Desipramine
-    Deslorelin
-    Digoxin
-    Disopyramide
-    Dofetilide
-    Dolasetron
-    Domperidone
-    Donepezil
-    Doxepin
-    Droperidol
-    Ebastine
-    Enzalutamide
-    Eribulin
-    Erythromycin
-    Escitalopram
-    Famotidine
-    Felbamate
-    Fingolimod
-    Flecainide
-    Fluoxetine
-    Formoterol
-    Foscarnet
-    Fosphenytoin
-    Galantamine
-    Gatifloxacin
-    Gemifloxacin
-    Gonadorelin
-    Goserelin
-    Granisetron
-    Halofantrine
-    Haloperidol
-    Histrelin
-    Hydroquinidine
-    Hydroxychloroquine
-    Ibutilide
-    Idelalisib
-    Iloperidone
-    Imipramine
-    Indinavir
-    Itraconazole
-    Ivabradine
-    Lapatinib
-    Leuprolide
-    Levofloxacin
-    Lumefantrine
-    Mefloquine
-    Methadone
-    Metronidazole
-    Mifepristone
-    Mizolastine
-    Moxifloxacin
-    Nafarelin
-    Nefazodone
-    Nifedipine
-    Nilotinib
-    Norfloxacin
-    Nortriptyline
-    Octreotide
-    Ofloxacin
-    Olanzapine
-    Ondansetron
-    Paliperidone
-    Panobinostat
-    Paroxetine
-    Pasireotide
-    Pazopanib
-    Pentamidine
-    Perflutren Lipid Microsphere
-    Perphenazine
-    Phenobarbital
-    Phenytoin
-    Primidone
-    Probucol
-    Procainamide
-    Prochlorperazine
-    Promethazine
-    Propafenone
-    Protriptyline
-    Quetiapine
-    Quinidine
-    Quinine
-    Ranolazine
-    Rifabutin
-    Rifampin
-    Rifapentine
-    Rilpivirine
-    Risperidone
-    Sertindole
-    Sevoflurane
-    Sodium Phosphate
-    Sodium Phosphate, Dibasic
-    Sodium Phosphate, Monobasic
-    Solifenacin
-    Sorafenib
-    Sotalol
-    St John's Wort
-    Sunitinib
-    Tacrolimus
-    Tamoxifen
-    Telavancin
-    Telithromycin
-    Tetrabenazine
-    Theophylline
-    Tizanidine
-    Tolterodine
-    Toremifene
-    Trazodone
-    Trifluoperazine
-    Trimipramine
-    Triptorelin
-    Vandetanib
-    Vardenafil
-    Venlafaxine
-    Vilanterol
-    Vinflunine
-    Voriconazole
-    Vorinostat

معمولا مصرف همزمان اين دارو با داروهاي زير توصيه نميشود، اما ممكن است در برخي موارد نياز به استفاده همزمان دو دارو باشد. در چنين مواردي اغلب پزشك دوز يا تعداد دفعات يك يا هر دو دارو را تغيير ميدهد.
-    Dextromethorphan
-    Midazolam
-    Warfarin

تداخلات دارویی دیگر
بي شك هيچ دارويي را نبايد در زمان غذا خوردن يا حوالي آن مصرف نمود چراكه امكان وقوع تداخل وجود دارد. مصرف الكل و تنباكو نيز ايجاد برخي تداخلات ميكند. در صورت بروز مشكل يا مصرف مواد غذايي خاص مانند الكل يا تنباكو، مراتب را به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف اين دارو با هريك از موارد زير پيشنهاد نميشود اما در برخي موارد مصرف همزمانشان امري غيرقابل اجتناب است. در اين صورت پزشك ميزان و دفعات مصرف دارو را تغيير ميدهد و يا دستورالعمل خاصي ارائه ميدهد.
-    آب گريپ فروت
-    كافئين

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشكلات پزشكي ديگر ممكن است بر مصرف اين دارو تاثيرگذار باشد. در صورتيكه مشكل پزشكي ديگري داريد، حتما آنرا با پزشك خود مطرح سازيد، بويژه موارد زير:
-    برادي كاردي (ضربان قلب كند)
-    سندرم مادرزادي كيوتي (QT)
-    نارسايي احتقاني قلب
-    عدم تعادل موارد معدني
-    طولاني شدن زمان QT (ريتم غيرطبيعي قلب)
-    سرطان پوست يا سابقه آن

نحوه مصرف

داروهايي كه جهت درمان سرطان مورد استفاده قرار ميگيرند، بسيار قوي هستند و ميتوانند عوارض جانبي بسياري در بر داشته باشند. پيش از مصرف اين دارو از فوايد و مضرات آن اطمينال حاصل نماييد. ملاقات و مشورت با پزشك حين مصرف اين دارو، از اهميت بالايي برخوردار است.
اين دارو را طبق دستور پزشك مصرف نماييد. هيچگاه بيش از مدت و ميزان تعيين شده، اين دارو را مصرف نكنيد.
اين دارو به همراه اطلاعات دارويي به بيمار ارائه ميگردد. دستورالعمل هاي مندرج در بسته را به دقت مطالعه و دنبال كنيد و در صورت بروز هرگونه ابهام، با پزشك مشورت نماييد.
كل قرص را به همراه يك ليوان آب ببلعيد و از باز كردن، له كردن، شكست و جويدن آن خودداري بعمل آوريد.
ميتوان اين دارو را همراه با غذا نيز ميل نمود.
چنانچه پس از مصرف يك وعده از اين دارو استفراغ كرديد، قرص ديگري مصرف نكنيد و صبر كنيد تا زمان وعده بعدي فرا رسد.

ميزان مصرف
ميزان مصرف اين دارو در بيماران مختلف، متفاوت ميباشد. در اين خصوص دستورالعمل پزشك يا دستورات مندرج در برچسب اين دارو را دنبال نماييد. اطلاعات زير بر اساس متوسط ميزان مصرف اين دارو در نظر گرفته شده است. چنانچه ميزان مصرفي شما متفاوت ميباشد، آنرا تغيير ندهيد، مگر در مواردي كه پزشك دستور دهد.
ميزان مصرف اين دارو بستگي به قدرت دارو دارد. همچنين تعداد دفعات مصرف روزانه، فواصل بين آن و مدت مصرف، به بيماري شما بستگي دارد. 

جهت درمان ملانوم (سرطان پوست):
-    بزرگسالان – 960 ميلي گرم (4 قرص 240 ميلي گرمي)، 2 بار در روز. اولين دوز بايد در صبح و دوز دوم در شب مصرف شود. 2 دوز بايد به فاصله 12 ساعت مصرف شود.
-    كودكان - مصرف و ميزان آن توسط پزشك تعيين ميگردد. 

در صورت فراموش کردن یک وعده  دارویی چه کنیم؟
چنانچه وعده اي از اين دارو را فراموش كرده ايد، به محض يادآوري آنرا استعمال نماييد. چنانچه زمان وعده بعدي دارو فرا رسيده است، وعده فراموش شده را كنار گذاشته و طبق برنامه آنرا مصرف نماييد. هيچگاهدارو را در يك وعده، دو برابر دوز، مصرف ننماييد.


درهنگام استفاده بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در صورت مصرف بيش از حد اين دارو با نزديكترين مركز مسموميت هاي دارويي تماس گرفته شود. در صورتيكه بيمار تنفس نداشت سريعا با اورژانس تماس حاصل كنيد.


درهنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظرگرفت؟
رژيم غذايي عادي خود را دنبال نموده و در تنها صورتيكه پزشك دستور دهد، آنرا تغيير دهيد.


شیوه نگهداری از دارو
اين دارو را در جعبهء در بسته، در دماي اتاق، به دور از گرما، رطوبت و نور مستقيم قرار دهيد. از يخ زدگي دارو جلوگيري شود.
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
در صورت عدم نياز يا منقضي شدن دارو آنرا دور بريزيد.

اقدامات احتیاطی

بسيار حائز اهميت است كه پزشك براي بررسي عملكرد صحيح دارو در بازديدهاي منظم وضعيتتان را كنترل كند تا بتواند براي ادامه مصرف دارو تصميم گيري كند. ممكن است جهت بررسي هرگونه عوارض جانبي به انجام آزمايش خون و الكتروكارديوگرام (ECG) نياز باشد.
مصرف اين دارو حين بارداري به جنين آسيب وارد ميسازد. چنانچه تصور ميكنيد در طول مصرف اين دارو باردار شده ايد، فورا به پزشك اطلاع دهيد.
مصرف اين دارو خطر بروز سرطان هاي جديد پوست، از جمله سرطان سلول سنگفرشي، كراتوآكانتوما و ملانوم  و ساير سرطان ها را افزايش ميدهد. اين احتمال در افراد بالاي 65 سال، افراديكه بيش از حد در معرض نور خوشيد هستند و يا افراديكه داراي سابقه ابتلا به سرطان پوست ميباشند، بيشتر است. در طول مصرف اين دارو ممكن است پزشك جهت بررسي ضايعات پوستي جديد، هر دوماه يكبار فرد را معاينه نمايد.
اين دارو ممكن است سبب بروز واكنش هاي آلرژيك جدي مانند آنافيلاكسي گردد. آنافيلاكسي مشكلي بسيار جدي و خطرناك است و نيازمند مراقبت هاي پزشكي است. در صورت مشاهده بثورات جلدي، خارش، كهير، گرفتگي صدا، مشكلات تنفسي، مشكل در بلع، تورم دست و پا، صورت، دهان يا گلو حين مصرف اين دارو با پزشك تماس بگيريد.
مصرف اين دارو ممكن است منجربه بروز واكنش هاي جدي پوستي گردد. در صورت بروز تاول، پوسته پوسته شدن يا شل شدن پوست، ضايعات پوستي قرمز رنگ، آكنه يا بثورات پوستي شديد، زخم شدن پوست يا تب و لرز به پزشك مراجعه نماييد.
اين دارو ممكن است تغييراتي در ريتم قلب بوجود آورد و منجربه وضعيتي بنام QT گردد. در صورت برزو سرگيجه، ضعف، تپش قلب شديد يا ضربان ناهموار قلب، فورا به پزشك مراجعه نماييد.
در صورت بروز حساسيت به لمس در قسمت فوقاني معده، مدفوع بيرنگ، ادرار تيره، از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ يا زردي پوست و چشم فورا به پزشك مراجعه كنيد. اينها علائم يك مشكل جدي كبدي ميباشند.
اين دارو حساسيت پوست در برابر نور خورشيد را افزايش ميدهد. بطور منظم، زمان خارج شدن از منزل، از كرم ها يا لوسيون هاي ضد آفتاب و برق لب با فاكتور محافظت در برابر نور خورشيد (SPF) حداقل 30 استفاده نماييد. بين ساعات 10 صبح تا 3 بعدازظهر لباس ها و كلاه هاي محافظت كننده در برابر نور خورشيد بپوشيد. از قرار گيري در معرض لامپ هاي خورشيدي و برنزه شدن بپرهيزيد.
در صورت انجام پرتودرماني، پزشك خود را از اين امر آگاه سازيد.
از مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر (داروهاي بدون نسخه، داروهاي تجويز شده، داروهاي گياهي، مكمل ها يا ويتامين ها) بپرهيزيد، مگر اينكه قبلا در اين مورد با پزشك مشورت شده باشد.

عوارض جانبی

عليرغم تاثيرات مورد نظر كه يك دارو بهمراه دارد، امكان بروز برخي عوارض جانبي ناخواسته نيز وجود دارد. بروز هريك از عوارض زير نيازمند مراقبتهاي پزشكي و مراجعه به پزشك ميباشد.
در صورت بروز هريك از اين موارد سريعا با پزشك تماس حاصل نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    تاول، پوسته پوسته شدن يا شل شدن پوست
-    باد كردن يا تورم صورت، دست يا پا
-    تاري ديد يا تغييرات بينايي
-    لرز
-    سرفه
-    اسهال
-    سرگيجه
-    چشم درد
-    غش
-    ضربان تند يا نامنظم قلب
-    تب
-    افزايش حساسيت پوست به نور خورشيد
-    خارش
-    درد مفاصل 
-    رشد غده يا توده روي پوست
-    درد مچ پا يا زانو
-    توده هاي زير پوستي دردناك (اغلب روي پا)
-    فلج اعصاب
-    افزايش سريع وزن
-    بثورات همراه با ضايعات مسطح و كوچك پوستي
-    ضايعات قرمز رنگ پوستي اغلب با يك مركز بنفش
-    تحريك و قرمزي چشم
-    قرمزي و تغيير رنگ پوست
-    قرمزي، درد، تورم يا خارش پوست
-    پوسته پوسته شدن پوست دست و پا
-    حساسيت چشم به نور
-    آفتاب سوختگي شديد
-    جوش
-    گلودرد
-    زخم يا لكه هاي سفيد در دهان يا روي لب
-    زخم يا تاول
-    اشكريزي
-    سوزن سوزن شدن دست و پا
-    زخم هاي پوستي
-    خستگي يا ضعف غيرطبيعي
-    افزايش يا كاهش وزن غيرطبيعي

برخي عوارض جانبي نياز به مراقبت هاي پزشكي خاصي ندارند و ممكن است در طول مدت درمان از بين بروند. همچنين پزشك مربوطه نيز ميتواند با معرفي راه هايي به پيشگيري يا كاهش اين عوارض كمك كند. در صورتيكه هريك از عوارض زير در شما ادامه داشت، با پزشك خود مشورت نماييد:

موارد بيشتر شايع
-    درد كمر يا استخوان
-    سوزش، خارش و درد در نواحي مودار يا چرك كردن ريشه مو
-    تغيير طعم دهان
-    سرفه
-    كاهش اشتها
-    كاهش وزن
-    اسهال
-    مشكل در مدفوع كردن
-    خشكي پوست
-    ريزش مو يا نازك شدن تارهاي مو
-    سردرد
-    نداشتن يا از دست دادن قواي جسماني
-    از دست دادن حس چشايي
-    انقباض عضلات
-    حالت تهوع
-    درد دست و پا
-    بثورات پوستي
-    آفتاب سوختگي
-    استفراغ

در برخي بيماران امكان بروز عوارض ديگر نيز وجود دارد كه در اينجا ليست نشده است. در آنصورت به پزشك مراجعه كنيد.
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

ملانومسرطان پوستومورافنيب
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه