شکستگی استخوان نیاز به مراقبت های پزشکی دارد. اگر شکستگی استخوان نتیجه یک حادثه باشد، بلافاصله به اورژانس اطلاع دهید. به علاوه اگر در فرد آسیب دیده علائم زیر را مشاهده می کنید، نیاز به کمک های فوری دارد: 
•    فرد پاسخ نمی دهد، نفس نمی کشد و یا حرکت نمی کند. اگر فرد نفس نمی کشد یا ضربان قلب وی دچار مشکل شده، احیا قلبی و ریوی را شروع کنید. 
•    فرد دچار خونریزی شدید شده است. 
•    حتی فشار یا حرکت کم هم باعث بروز درد می شود. 
•    عضله یا مفصل فرم خود را از دست داده است. 
•    استخوان پوست را پاره کرده است. 
•    اندام آسیب دیده، مانند پا یا انگشت، بی حس یا کبود است. 
•    فکر می کنید که استخوانی در گردن، سر یا کمر دچار شکستگی شده است. 
فرد مجروح را حرکت ندهید، مگر اینکه ضروری باشد. اقدامات زیر را زمانی که منتظر رسیدن کمک های اورژانس هستید، انجام دهید:
•    هر گونه خونریزی را متوقف کنید: بر روی قسمت زخم شده با یک باند استریل یا یک پارچه تمیز فشار وارد کنید. 
•    محل آسیب دیده را پانسمان کنید: سعی نکنید که استخوان شکسته را مجددا تراز کنید یا استخوان در رفته را فشار دهید. اگر چگونگی استفاده از آتل را قبلا آموزش دیده اید و کمک های اولیه در دسترس نمی باشد، بر روی منطقه آسیب دیده از آتل استفاده کنید. استفاده از آتل می تواند میزان درد را کاهش دهد. 
•    برای کاهش میزان التهاب از کیسه یخ استفاده کنید. به طور مستقیم یخ را روی پوست قرار ندهید، ابتدا یخ را در یک حوله یا پارچه قرار دهید. 
•    شوک را درمان کنید: اگر فرد احساس ضعف می کند و یا دچار مشکل در تنفس شده، در صورت امکان پاهای وی را بلند کنید. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران