منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سولفین پیرازون

Sulfinpyrazone

دارو شناسی

ازداروی سولفین پیرازون برای درمان نقرس مزمن (نقرس آرتریتی) استفاده می شود.  علت بیماری نقرس مزمن  بالا رفتن اسید اوریک خون است.
 

این دارواسید اوریک اضافی موجود دربدن را بین می برد اما نقرس را درمان نمی کند.  
داروی سولفین پیرازون پس ازچند ماه مصرف به پیشگیری ازحملات نقرس کمک می کند.  این دارو تا زمانی که ازآن استفاده می کنید ازحملات نقرس جلوگیری می کند.

 

این دارو گاهی به پیشگیری یا بهبود بیماریهای دیگری که براثربالا بودن اسید اوریک اتفاق می افتند مؤثراست.  
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•     کپسول

اسامی تجاری
نامی موجود نیست.

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات کافی درمورد مصرف این دارو درکودکان انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات کافی درمورد مصرف این دارو درسالمندان انجام نشده است.   با این حال روش مصرف درسالمندان مانند سایربزرگسالان است.   اطلاعات مقایسه ای درمورد استفاده این دارو درافراد مسن با گروه های سنی دیگر وجود ندارد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.


دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  

درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
 

•    Alipogene Tiparvovec
•    Alteplase, Recombinant
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Argatroban
•    Bivalirudin
•    Certoparin
•    Cilostazol
•    Cyclosporine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Desirudin
•    Desvenlafaxine
•    Dicumarol
•    Dipyridamole
•    Duloxetine
•    Edoxaban
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Fluoxetine
•    Fondaparinux
•    Heparin
•    Lepirudin
•    Levomilnacipran
•    Milnacipran
•    Nadroparin
•    Parnaparin
•    Pegloticase
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Protein C
•    Reviparin
•    Rivaroxaban
•    Tinzaparin
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vortioxetine

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
 

•    Anisindione
•    Bismuth Subsalicylate
•    Salsalate
•    Warfarin

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری های خونی و یا سابقه آن
•    سرطان که توسط antineoplastics (داروی سرطان) یا  اشعه ایکس  تحت درمان باشد.
•    سنگ کلیه یا سابقه آن و یا سایربیماری های کلیوی  
•    زخم معده و یا مشکلات روده  یا سابقه آن
درصورتی که فردی به  بیماری های کلیوی مبتلا باشد ممکن است داروی سولفین پیرازون برای درمان نقرس کار نکند.  احتمال عوارض جانبی جدی ممکن است افزایش یابد.  

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

اگرمصرف این دارو موجب ناراحتی معده شد آن را با غذا مصرف کنید و درصورت ادامه ناراحتی ازآنتی اسید استفاده کنید.  اما اگردچارتهوع،  استفراغ یا تداوم درد معده شدید با پزشک معالج خود مشورت کنید.
 

هنگامی که مصرف داروی سولفین پیرازون را شروع می کنید،  میزان اسید اوریک درکلیه افزایش پیدا کرده و ممکن است باعث سنگ کلیه بشود.  برای پیشگیری ازاین اتفاق نوشیدن روزانه 10 تا 12 لیوان مایعات و یا مصرف داروی دیگری برای کاهش اسید ادرارلازم است.
 

حملات نقرس ممکن است پس ازشروع مصرف دارو تا مدتی ادامه پیدا کند.  اما به مرورزمان و استفاده منظم ازدارو حملات بتدریج کمترشده و درد کاهش پیدا می کند.  پس ازگذشت چند ماه ممکن است حملات نقرس قطع شود.
 

درصورتی که ازداروی دیگری هم برای درمان نقرس استفاده می کنید،  مصرف سولفین پیرازون را قطع نکنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی قرص یا کپسول برای ازبین بردن اسید اوریک ازبدن:
•    بزرگسالان درابتدا 100 یا 200 میلی گرم درروز(نصف یک قرص 100 میلی گرم دو بار در روز، یا 100 میلی گرم قرص یک یا دو بار در روز، یا یک کپسول 200 میلی گرم یا قرص یک بار در روز) سپس دوز تا 800 میلی گرم درروزافزایش پیدا می کند.  
شروع دارو با دوزپایین و افزایش تدریجی دوزدارو ازسنگ کلیه و سایرعوارض جانبی جلوگیری می کند.  پس ازمدتی دوزدارو با توجه به میزان اسید اوریک خون یا ادرارتغییرمی کند.
•     کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرارو سایرآزمایشات جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.
قبل ازانجام هرگونه آزمایش به مسئول اینکاراطلاع دهید که ازداروی سولفین پیرازون استفاده می کنید.

 

مصرف آسپیرین و سایرسالیسیلات ها  اثرسولفین پیرازون را کاهش می دهد.  میزان مصرف آسپیرین و تعداد دفعات مصرف آن براثرات دارو مؤثراست.
 

مصرف الکل میزان اسید اوریک خون را افزایش می دهد واثرسولفین پیرازون را کاهش می دهد.  درهنگام مصرف داروی سولفین پیرازون ازنوشیدن الکل و مصرف آسپیرین و سایرسالیسیلات ها جزبا تجویزپزشک خودداری فرمایید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

 


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

نقرسنقرس مزمننقرس آرتریتیدرمان نقرسدرمان نقرس مزمنعلت بیماری نقرساسید اوریکبالا رفتن اسید اوریکحملات نقرسپیشگیری ازحملات نقرسسنگ کلیهکاهش اسید اوریک
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه