منوی اصلی

آیا به آینده امیدوارید؟

12 سوال
داﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس زای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدی، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد. پرسشنامه امیدواری که توسط اشنایدر، هاریس، اندرسون، هولران، ایرونیک و همکاران (۱۹۹۱) تهیه شده است دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می باشد. امید به عنوان یکی از منابع مقابله ای انسان در سازگاری با مشکلات و حتی بیماریهای صعب العلاج درنظر گرفته می شود. همچنین امید می تواند به عنوان یک عامل شفادهنده، چندبعدی، پویا و قدرتمند توصیف شود و نقش مهمی در سازگاری با فقدان داشته باشد. با توجه به این نکات، ﭘﺮسشناﻣﻪ اﻣﯿﺪ به آینده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ، ﻣﯿﺰان اﻣﯿﺪواری ﺧﻮد به آینده را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ.

1- به نظر من راه‌های زیادی برای رهایی از فشارهای زندگی وجود دارد.

2- من انرژی زیادی برای رسیدن به هدف‌هایم در خودم احساس می‌کنم.

3- من بیشتر اوقات احساس خستگی و بی‌حوصلگی می‌کنم.

4- شک ندارم که راه‌های زیادی درباره حل مشکلات وجود دارد.

5- من با یک استدلال از طرف دیگران درباره موضوعات مختلف به آسانی کوتاه می‌آیم.

6- به نظر من راه‌های زیادی برای رسیدن به چیزهایی که در زندگی‌ام مهم است، وجود دارد.

7- من در مورد سلامتی‌ام ناراحت و نگرانم.

8- باور دارم که توان پیدا کردن راه حل برای حل هر مشکلی را دارم.

9- تجربه‌های گذشته من برای رسیدن به موفقیت در آینده مناسب است.

10- من در زندگی‌ام تاکنون موفقیت‌های زیاد و قابل قبولی به دست آورده‌ام.

11- من معمولا در خودم نگرانی‌هایی در باره بعضی چیز‌ها احساس می‌کنم که کلافه کننده است.

12- من برای ادامه زندگی‌ام، اهداف کوتاه و بلندمدت دارم.

گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

گوش و حلق و بینی

کمک‌های اولیه

کمک‌های اولیه

کمک‌های اولیه

دهان و دندان

دهان و دندان

دهان و دندان

پوست، مو و ناخن

پوست، مو و ناخن

پوست، مو و ناخن

روانپزشکی و روانشناسی

روانپزشکی و روانشناسی

روانپزشکی و روانشناسی

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه