سندرم ادواردزیا تریزومی 18 یک بیماری ژنتیکی جدی ناشی ازیک کروموزوم 18 اضافی دربعضی و یا همه سلول های بدن است.  هرسلول درشرایط عادی شامل 23 جفت کروموزوم است که فرد ازپدرومادرخود به ارث می برد اما نوزاد مبتلا به سندرم ادواردز بجای دو کروموزوم 18 سه تا ازآن دارد.

 

این کروموزوم اضافی مانع رشد طبیعی جنین شده و دربسیاری ازموارد منجربه سقط یا مرده بدنیا آمدن نوزاد می شود.  جنین مبتلا به سندرم ادواردزدررحم مادربه آهستگی رشد می کند و وزن کمی دارد و به مشکلات جدی پزشکی مبتلا است. نیمی ازنوزادانی که با این سندرم بدنیا می آیند درعرض دو هفته می میرند و ازهر5 نوزاد یکی ازآنها تا سه ماهگی زنده می ماند.
 

این نوزادان درصورتی که بیشترازیکسال زنده بمانند دچارمعلولیت های شدید جسمی و روانی خواهند بود.  بعضی ازآنها تا رسیدن به سن بلوغ زنده می مانند.
ازهر3000 تا 6000 نوزادی که  بدنیا می آیند یک نفرآنها مبتلا به سندرم ادواردزمی باشد. 
 
علائم و نشانه های سندرم ادواردز
نوزادان مبتلا به سندرم ادواردز می تواند طیف گسترده ای از مشکلات مختلف داشته باشد.
نشانه های جسمانی سندرم ادواردزعبارتند از:
•    سرغیرطبیعی و کوچک
•    فک و دهان کوچک 
•    انگشتان بلند که روی هم قرارگرفته اند، با شستی که رشد نکرده و مشت گره کرده
•    گوش های پایین افتاده 
•    وجود برجستگی درعقب پاشنه پا
•    شکاف در لب بالا و  یا سقف دهان 
•    Exomphalos  که در آن روده ها در یک کیسه در خارج از شکم قراردارند.

نوزاد مبتلا به سندرم ادواردز ممکن است مشکلات زیررا داشته باشد:
•    مشکلات قلبی و کلیوی
•    مشکلات تغذیه که منجر به رشد ضعیف می شود
•    مشکلات تنفسی
•    فتق دیواره معده  
•    اختلالات استخوانی  مانند ستون فقرات خمیده
•    عفونتهای مکرر ریه ها و سیستم ادراری
•    ناتوانی شدید در یادگیری 

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران