منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فروموکسیتول

Ferumoxytol (Intravenous Route)

دارو شناسی

آهن یک ماده معدنی است که بدن برای تولید سلولهای قرمزخون به آن نیازمند است.  هنگامی که بدن به اندازه کافی آهن دریافت نمی کند،  قادربه ساختن سلولهای قرمزبه تعداد نرمال و مورد نیازخود نیست.  این سلولها برای سلامت بدن لازم است.   کمبود آهن خون،  فقرآهن یا کم خونی فقرآهن نامیده می شود.
 

این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    تزریقی

 

اسامی تجاری
1.    Feraheme
 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  


آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف فروموکسیتول  درکودکان انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  فروموکسیتول  محدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال احتمال بروز مشکلات کلیه،  کبد و یا قلب درارتباط با سن وجود دارد.  رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
برای جلوگیری ازعوارض جانبی درحین استفاده ازاین دارو ازمصرف آب گریپ فروت خودداری کنید.

 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    افت فشارخون با احتیاط مصرف شود.  ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    مصرف بیش ازحد توصیه نمی شود

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پرستارو بصورت تزریق وریدی به شما تزریق شود.  دوزدوم 3 تا 8 روز پس ازدوز اول داده خواهد شد.
بروشوراین دارو را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 

 

میزان مصرف
دراین مورد پزشک معالج تصمیم گیری لازم را انجام خواهد داد.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را طبق بروشورنگهداری کنید.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است. انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

این دارو ممکن است منجر به واکنشهای  شدید آلرژیک  بنام  آنافلیکسی بشود که می تواند به مرگ منجرشود.  دراینصورت بلافاصله به مرکزاورژانس پزشکی مراجعه کنید.   درصورت بروز مشکلاتی مانند بثورات جلدی،  خارش،  کهیر،  گرفتگی صدا،  مشکلات تنفسی،  مشکل دربلع،  تورم دستها،  صورت یا دهان  بلافاصله با پزشک معالج خود تماس بگیرید.
 

اگرمتوجه علائمی مانند تاری دید،  گیجی،  سرگیجه شدید،  غش کردن،  سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی ازحالت درازکش و یا نشسته ،  تعریق،  خستگی یا ضعف غیرعادی شدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.  
 

این علائم معمولا درشروع مصرف دارو و یا هنگام افزایش دوزدارو دیده می شود.
قبل ازانجام هرگونه معاینات و آزمایشات پزشکی به پزشک اطلاع دهید که درحال مصرف این دارو هستید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
 

اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی کمتررایج

•    ورم صورت ،  دستها،  پایین پاها
•    تاری دید
•    درد قفسه سینه
•    گیجی
•    تنفس مشکل و با زحمت 
•    سرگیجه، غش کردن یا سبکی سرهنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته 
•    تب
•    افزایش سریع وزن 
•    تعریق
•    تنگی قفسه سینه
•    سوزن سوزن شدن دست یا پا
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    افزایش یا از دست دادن وزن غیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته 
•    رنگ مایل به آبی ناخنها،  لبها،  پوست،  کف دست 
•    ناراحتی قفسه سینه
•    سرفه کردن
•    کاهش ادرار
•    عدم وجود بلع
•    گشاد شدن رگهای گردن 
•    سرگیجه
•    خستگی شدید
•    غش
•    ضربان نامنظم و یا سریع قلب
•    کهیر، خارش یا بثورات پوستی
•    تنفس نامنظم
•    ورم صورت،  پلکها،  لبها،  زبان،  گلو،  دستها،  پاها یا اندام جنسی
•    از دست دادن هوشیاری
•    تهوع یا استفراغ
•    نداشتن فشار خون و یا نبض
•    درد شانه ها،  بازوها،  فک یا گردن
•    ورم پلک یا اطراف چشم،  صورت،  لبها و یا زبان 
•    ایست قلبی
•    ورم صورت،  انگشتان دست و یا  پا
•    بیهوشی
•    افزایش وزن

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

عوارض جانبی کمتررایج
•    درد شکم یا معده
•    کمردرد
•    سردرد
•    اسپاسم عضلانی

اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

فقرآهنکم خونیجایگزینی آهنبیماری مزمن کلیویسلولهای قرمزکمبود آهن خونکم خونی فقرآهنآهن
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه