منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

آپرپیتانت

(Aprepitant (Oral Route

دارو شناسی

کپسول و سوسپانسیون خوراکی آپرپیتانت در ترکیب با داروهای دیگر برای جلوگیری از تهوع و استفراغ که ممکن است در طول درمان سرطان (شیمی درمانی) رخ می دهد ، استفاده می شود. کپسول آپرپیتانت نیز برای جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی استفاده می شود. 
این دارو فقط با نسخه دکتر و دراشکال زیر موجود است:
پودر محلول در آب
کپسول
 

پیش از مصرف

در تصمیم گیری برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود. برای این دارو، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند: 
آلرژی وحساسیت
اگر تاکنون واکنش غیرعادی و آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، با پزشک خود در میان بگذارید.  به علاوه هرگونه حساسیت دیگر، مانند حساسیت غذایی، حساسیت به مواد نگهدارنده و حساسیت به حیوانات، را به پزشک خود اطلاع دهید. برای محصولات غیر تزریقی، دستورالعمل روی بسته بندی و ترکیبات دارو را با دقت مطالعه کنید..
اطفال
مطالعات مناسبی در رابطه سن با اثرات آپرپیتانت در کودکان انجام نشده است. ایمنی و اثربخشی آپرپیتانت برای جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی در کودکان، و برای جلوگیری از تهوع و استفراغ داروهای سرطانی در کودکان کمتر از 6 ماه ثابت نشده است.
سالمندان
مطالعات انجام شده تا به امروز هیچ مشکل و محدودیتی در رابطه بااستفاده این دارو بر روی سالمندان نشان نداده است.در بیماران کلیوی ،کبدی با احتیاط و حداقل میزان ممکن بکار رود.
دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعاتی در مورد استفاده  این دارو در دوران شیردهی حاصل نشده است. برای استفاده، بهتر است خطرات مربوط به این داروی مورد نظر گرفته شوند و در مقابل مزیت های آن قرار گیرند. این تصمیم توسط پزشک و شما گرفته می شود.
تداخلات دارویی
 گرچه برخی داروها نباید همزمان با یکدیگر مصرف شوند، اما برخی موارد وجود دارند که با وجود تداخلات دارویی، بهتر است که به طور همزمان استفاده شوند. در اینگونه موارد پزشک به بیمار توصیه می کند که میزان مصرف داروها را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری را به وی گوش زد می کند. به هرحال هر داروی دیگری که مصرف می کنید (تجویز شده توسط پزشک یا داروهای موجود در بازار) را به پزشک خود اطلاع دهید. 
Eliglustat
Flibanserin
Isavuconazonium Sulfate
Ivabradine
Lomitapide
Naloxegol
Pimozide
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.
Amiodarone
Apixaban
Atazanavir
Boceprevir
Bosutinib
Brexpiprazole
Cabazitaxel
Carbamazepine
Ceritinib
Cilostazol
Clarithromycin
Clozapine
Cobicistat
Cobimetinib
Colchicine
Conivaptan
Crizotinib
Dabrafenib
Dasatinib
Diltiazem
Docetaxel
Domperidone
Donepezil
Doxorubicin
Doxorubicin Hydrochloride Liposome
Dronedarone
Erlotinib
Erythromycin
Everolimus
Fentanyl
Fluconazole
Fluticasone
Fosphenytoin
Hydrocodone
Ibrutinib
Idelalisib
Imatinib
Indinavir
Itraconazole
Ivacaftor
Ketoconazole
Lopinavir
Lumacaftor
Lurasidone
Nefazodone
Nelfinavir
Nilotinib
Olaparib
Oxycodone
Paclitaxel
Palbociclib
Panobinostat
Phenytoin
Piperaquine
Posaconazole
Ranolazine
Rifampin
Ritonavir
Saquinavir
Simeprevir
Sonidegib
St John's Wort
Suvorexant
Tacrolimus
Telaprevir
Telithromycin
Tolvaptan
Troleandomycin
Verapamil
Vilazodone
Voriconazole
Warfarin
استفاده این دارومعمولا با داروهای زیر توصیه نمیشود ، اما در شرایطی استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.
Desogestrel
Dexamethasone
Dienogest
Drospirenone
Estradiol Cypionate
Estradiol Valerate
Ethinyl Estradiol
Ethynodiol Diacetate
Etonogestrel
Levonorgestrel
Medroxyprogesterone Acetate
Mestranol
Methylprednisolone
Midazolam
Norelgestromin
Norethindrone
Norgestimate
Norgestrel
Paroxetine
Quetiapine
Sirolimus
Tolbutamide
تداخلات دارویی دیگر
برخی داروها نباید موقع صرف غذا یا  نزدیک به این زمان مصرف شوند. به علاوه ممکن است خوردن برخی غذاها و مصرف تنباکو و الکل در زمان تجویز این داروممنوع میباشد. در رابطه با تمام این محدودیت های دارویی و غذایی با پزشک متخصص خود مشورت کنید. استعمال همزمان داروها ممکن است بهترین گزینه درمانی برای بیمار به شمار آید. در صورت استعمال هر داروی مشخص، پزشک ممکن است میزان یکی از داروهای تجویز شده را تغییر دهد.   
Grapefruit Juice

سایر مشکلات پزشکی
وجود مشکلات دارویی دیگر نیز بر روی اثربخشی این دارو تاثیر خواهد داشت. هرگونه مشکل پزشکی را با دکتر خود در میان بگذارید.
 

نحوه مصرف

این دارو توسط پزشک برای بهبود وضعیت فعلی شما تجویزشده است. بیش از حد وبیش از زمانی که  این دارو تجویز شده است،استفاده ننمایید.  
این دارو با بروشوری برای اطلاعات بیمار بهمراه است.دستورالعمل را با دقت بخوانید و بر طبق آن پیروی نمایید. دکتر خود بپرسید اگر هر گونه سوالی داشتید از دکتر خود بپرسید.
این داروهمراه با دیگر داروها برای جلوگیری از استفراغ ناشی از شیمی درمانی استفاده می شود. با دقت دستورالعمل دکتر را در مورد چگونگی مصرف داروها پیروی کنید.
شما می توانید این دارو با غذا یا بدون غذا مصرف نمایید.

کپسول را کاملا ببلعید و از باز نمودن، شکستن یا جویدن آن خودداری نمایید.
میزان مصرف
 بیمار می بایست طبق دستور العمل پزشک یا راهنمایی های موجود بر روی برچسب دارو اقدام به استفاده و مصرف دارو کند. مقدار داروی مصرفی به شدت بیماری و قدرت اثربخشی دارو بستگی دارد. تعداد دفعاتی که دارو در طی روز دریافت می شود، فاصله زمانی میان هر بار مصرف کپسول و دوره زمانی تعیین شده و مجاز برای استفاده از دارو به شدت بیماری و نوع دارو بستگی بسیار دارد.
اشکال خوراکی (کپسول):
برای پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی:
بزرگسالان و کودکان 12 سال و بزرگتر: 125 میلی گرم 1 ساعت قبل از شیمی درمانی سپس، 80 میلی گرم یک بار در صبح 
کودکان کمتر از 12 سال وزن حداقل 30 کیلوگرم : یک کپسول 125 میلی گرمی 1 ساعت قبل از شیمی درمانی . سپس، 80 میلی گرم یک بار در صبح  و در طی روز 2 و 3 مرتبه.
کودکان کمتر از 12 سال: با وزن کمتر از 30 کیلوگرم: استفاده و میزان دارو باید توسط دکتر شما تعیین شود.
برای پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی:
بزرگسالان:40 میلی گرم در عرض 3 ساعت قبل از عمل جراحی.
کودکان: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.
اشکال خوراکی (سوسپانسیون):
برای پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی:
بزرگسالان و کودکان 6 ماه تا 11 سال : میزان مصرف بستگی به وزن بدن و باید توسط دکتر تعیین شود.میزان مصرف معمولا 3 میلی گرم به ازای هر یک کیلوگرم از وزن بدن و حداکثر میزان مصرف 125 میلی گرم 1 ساعت قبل از شیمی درمانی است. سپس، 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و حداکثر میزان مصرف 80 میلی گرم یک بار در صبح و در طی روز 2 و 3 مرتبه است.
در کودکان کمتر از 6 ماه: استفاده و میزان مصرف باید توسط دکتر تعیین شود.
در صورت فراموش کردن یک وعده ی دارویی چه کنیم؟
اگر بیمار، یک نوبت دارو را فراموش کند، به‌محض یادآوری، باید آن را مصرف کند. اگر نزدیک نوبت بعدی باشد، باید نوبت بعدی را حذف کند و سپس به برنامۀ داروییِ منظم‌ خود بازگردد. مقدار دارو را نباید دوبرابر کرد.
در هنگام استفاده ی بیش از حد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این شرایط به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نموده و چنانچه وضعیت بیمار بحرانی گشته و قادر به تنفس نمیباشد با مرکز فورییت های پزشکی تماس بگیرید.
در هنگام استفاده از دارو چه موارد تغذیه ای را باید در نظر گرفت؟
تا زمانیکه کتر معالجتان به شما رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.
شیوه ی نگهداری از دارو
از قرار دادن دارو در معرض نور مستقیم خورشید، رطوبت و آتش خودداری کنید. 
دارو را از دسترس کودکان دور نگاه دارید. 
از مصرف داروهای تاریخ گذشته و قدیمی پرهیز کنید.
دارو در یخچال نگهداری شود.
از پزشک معالج خود سئوالاتی راجع به نحوه ی دور ریزی داروهای بی مصرف مطرح کنیم. 

اقدامات احتیاطی

مصرف‌کنندۀ دارو باید به‌طور منظم به پزشک خود مراجعه کند تا بهبود او را زیر نظر داشته‌باشد.
استفاده این دارو با پیموزاید (Orap) توصیه نمی شود.استفاده هم زمان این دو دارو باهم ممکن است باعث عوارض جانبی ناخواسته جدی شود.
این دارو ممکن است  باعث نوع جدی از واکنش های آلرژیک، شامل آنافیلاکسی شود. آنافیلاکسی نیاز به توجه فوری پزشکی دارد. نشانه این واکنش به هنگام تنفس بسیار سریع یا نامنظم، نفس نفس زدن ، خس خس، یا غش. نشانه های دیگرشامل تغییر در رنگ پوست صورت، تورم در صورت، پلک ها، لب ها، زبان و یا گلو. اگر دچار این عوارض شدید بلافاصله به فوریتهای پزشکی مراجعه نمایید.
قرص های ضد بارداری ممکن است به  هنگام مصرف این دارو به خوبی اثر نکند. برای جلوگیری از بارداری، از روش دیگری برای جلوگیری از بارداری استفاده نمایید . دیگر اشکال جلوگیری از بارداری عبارتند از کاندوم، دیافراگم، یا فوم پیشگیری از بارداری یا ژل.
از داروهای دیگر استفاده نکنید مگربا اطلاع دکتر خود این شامل  داروهای بانسخه و بدون نسخه، داروهای گیاهی و یا مکمل های ویتامین میباشد.
 

عوارض جانبی

به همراه تاثیرات مفید، هر دارو دارای اثرات ناخواسته ای نیز می باشد. گرچه تمام این عوارض جانبی اتفاق نمی افتند، اما در صورت مشاهده ی هرکدام از آنها درمان های فوری نیاز خواهد بود. در صورتی که هر یک از عوارض زیر را مشاهده کردید، فورا به پزشک مراجعه کنید: 
عوارض غیرشایع
مدفوع سیاه یا قیری 
لرز
سرفه
تب
کمر یا پهلو درد
دفع ادرار دردناک و یا سخت
پوست رنگپریده
تنگی نفس
گلو درد
زخم معده، زخم یا لکه های سفید در دهان
خونریزی غیر معمول و یا کبودی
خستگی یا ضعف غیر معمول
عوارض ناشناخته 

تاول پوستی، یا شل شدن پوست
سردرگمی در مورد هویت، مکان و زمان
اسهال
خارش پوست
درد مفاصل و عضلات
تورم در صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها و یا اندام های جنسی
قرمزی پوست
تحریک چشم
ضایعات پوستی قرمز، اغلب با یک مرکز بنفش
ضربان قلب کند یا نامنظم
برخی عوارض جانبی نیازی به درمان ندارند و پس از مطابقت بدن با دارو، به خودی خود برطرف می شوند. به علاوه پزشک می تواند روش هایی برای مقابله و پیشگیری از بروز این عوارض ارائه دهد. در صورتی که هر یک از عوارض زیر برای شما ایجاد مشکل کرده و یا پس از گذشت زمان برطرف نشدند، به پزشک خود مراجعه کنید.
عوارض شایع
اسیدی شدن معده 
آروغ زدن
گیجی
کاهش ادرار
سرگیجه
خشکی دهان
غش
سوزش معده
سکسکه
افزایش ضربان قلب
سوء هاضمه
فقدان یا از دست دادن قدرت
سبکی سر
از دست دادن اشتها
حالت تهوع
تنفس سریع
ناراحتی یا درد معده 
چشمهای گود رفته
تورم یا التهاب دهان
تشنگی
کاهش وزن
پوست چروکیده
عوارض غیرشایع
سوزش در قفسه سینه و معده
گرگرفتگی
سوء هاضمه
درد یا ناراحتی در قفسه سینه، قسمت فوقانی معده یا گلو
حساسیت به لمس در ناحیه معده
پس از استفاده این دارو عوارض دیگری هم ممکن است مشاهده شود که در اینجا ذکر نشده است در صورت مشاهده ی هرگونه علائم خطرناک به پزشک مراجعه کنید.
 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

داروی گوارشیآپرپیتانتجلوگیری از تهوع و استفراغشیمی درمانیدرمان سرطان
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه