جراحي ارتوپدي جهت درمان اسپاسم و گرفتگي عضلات ناشي از فلج مغزي در كودكان صورت ميگيرد. در اين جراحي، روي پوست قسمت آسيب ديده، برشي ايجاد ميشود و سپس بخش هايي از عضلات را براي برطرف ساختن گرفتگي برميدارند.

پس از انجام جراحي ارتوپدي چه اتفاقي خواهد افتاد؟

پس از انجام اين جراحي:

  • مفاصلي كه دچار گرفتگي بودند را به آساني ميتوان حركت داد. با اين حال، عضله مبتلا ممكن است ضعيف تر از ساير عضلات باشد.
  • برخي افراد براي كنترل حركات و جنبش هاي ناحيه آسيب ديده نياز به گرفتن گچ يا استفاده از پوشش هاي طبي (مانند مچ بند يا كمر بند طبي و ...) را دارند.

علل انجام جراحي ارتوپدي

اين نوع جراحي ارتوپدي جهت درمان مشكلات گروهي از عضلات كه ناشي از فلج مغزي هستند، انجام ميشود. اين جراحي جهت رها كردن عضلات زير بكار ميرود:

  • عضلات نزديك كننده ران
  • عضلات همسترينگ (پشت ران)
  • تاندون آشيل (عضلات پشت مچ پا)

اين جراحي جهت درمان كودكان مبتلا به فلج مغزي با شرايط زير صورت ميگيرد:

  • تغيير شكل يك استخوان يا مفصل كه سبب بروز درد يا تداخل در عملكرد شده و به مرور زمان وخيم تر ميگردد.
  • انقباض دائم مفاصل
  • جابجايي يا عملكرد نامنظم مفاصل
  • تغيير شكلي كه سبب بروز اختلال يا غيرممكن شدن انجام برخي امور، مانند حمام كردن و راه رفتن ميگردد.

خطرات ناشي از جراحي ارتوپدي

انجام هر نوع عمل جراحي منجربه بروز خونريزي، عفونت و يا نياز به تكرار جراحي ميگردد. اين نوع جراحي ممكن است منجربه بروز خطراتي ديگري نيز شود كه بر رشد و نمو كودك موثر است.

نكات مهم در جراحي ارتوپدي

پزشكان با انجام اين جراحي در هر سني در كودكان مبتلا به فلج مغزي موافق نيستند. ممكن است تا زمانيكه كودك به سن 2 سالگي برسد، جراحي به تعوبق بيافتند. سپس، پزشك بجاي برداشتن تنها يك عضله، همزمان در طول جراحي، قادر به رها ساختن عضلات منقبض نيز خواهد بود. اجتناب از تكرار عمل جراحي فوايد بسياري بدنبال دارد. برخي از اين فوايد عبارتند از كاهش تعداد دفعات بستري كردن كودك در بيمارستان، كاهش زمان صرف شده جهت درمان فيزيكي و كاهش بروز مشكلات براي كودكان در مدرسه و زندگي اجتماعي.

پيش از انجام جراحي ارتوپدي بررسي اين مساله كه آيا كودك پس از جراحي قادر به راه رفتن خواهد بود يا خير، بسيار حائز اهميت ميباشد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران