رابطه میان تستوسترون و ریزش مو بسیارپیچیده است.  این باورعمومی درجامعه وجود دارد که سطح هورمون تستوسترون در مردان طاس بالا است.  

الگوی طاسی مردانه یا آلوپسی آندروژنیک حدود 70%  از آقایان و 40%  ازبانوان را تحت تأثیرقرارمی دهد.  

ازدست دادن موها درنتیجه کوچک شدن فولیکول های مو است.  با کوچک شدن فولیکول ها چرخه رشد نیز دچارمشکل می شود.  موهای جدید نازک و نازکترشده تا جایی که فولیکول ها بکلی ازکارافتاده وهیچ مویی روی سرباقی نمی ماند.

هورمون تستوسترون دربدن به شکل های مختلفی وجود دارد.  تستوسترون آزاد نوعی ازتستوسترون است که به پروتئین محدود نمی شود ودربدن قابل دسترس می باشد.  
اما تستوسترون بیشتردرارتباط با هورمون جنسی  (SHBG) است و فعال نیست.  هرچه سطح  SHBG  پایینترباشد،  سطح هورمون تستوسترون درخون بالاتراست.

دی هیدروتستوسترون  DHT،  پنج برابرازتستوسترون قویتراست و توسط آنزیم ها ساخته می شود.  DHT  دربدن ابتدا درپروستات،  پوست و فولیکول های مو استفاده می شود.

الگوی طاسی مردانه MPB به این صورت است که خط جلوی مو بخصوص درطرفین عقب نشینی کرده،  قسمت جلوی سرطاس شده  و به شکل "U" درمی آید.  این طاسی ممکن است به موهای سینه هم سرایت کند.  موهای قسمت های مختلف بدن به تغییرات هورمونی واکنش نشان می دهند.  بطورمثال ممکن است موی یک قسمت رشد کند و درعین حال بخش دیگرطاس باشد.
سطح هورمون بدن شما ممکن است برروی علائم الگوی طاسی مردانه MPB  تأثیرگذارباشد. 

همچنین میزان هورمون تستوسترون و  دی هیدروتستوسترون درریزش مو دخالتی ندارد و به  میزان حساسیت فولیکول های مو بستگی دارد.  این حساسیت توسط ژنها بوجود می آید.  ژنها باعث می شوند که فولیکول های مو با هورمون تستوسترون درتعامل باشند.  اگرگیرنده موها ضعیف باشد،  دریافت سطح اندکی از DHT  به ریزش آن کمک خواهد کرد.

شواهدی نیزازارتباط بین طاسی و سرطان پروستات و بیماری های دیگروجود دارد. دانشگاه  پزشکی هاروارد گزارشی داده است که برمبنای آن احتمال ابتلای مردان طاس به سرطان پروستات  5/1  برابرسایرمردان است.  خطر ابتلا به بیماری عروق کرونری درمردان طاس  23%  بیش ازسایرمردان است و تحقیقاتی درحال انجام است تا ارتباط بین سطح دی هیدروتستوسترون  DHT و بیماریهای متابولیک مانند دیابت و سایربیماریها مشخص شود.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران