منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فکسوفنادین (خوراکی)

Fexofenadine(oral rout)

دارو شناسی

فکسوفنادین یک آنتی هیستامین است که درتسکین علائم تب یونجه (رینیت آلرژیک فصلی) و کهیرپوستی (کهیرمزمن ایدیوپاتیک)  مؤثرمی باشد.
عملکرد آنتی هیستامین ها به این صورت است که به جلوگیری ازاثرات ماده ای بنام هیستامین ،  که توسط بدن تولید می شود،  کمک می کند.  

هیستامین می تواند باعث خارش،  عطسه،  آبریزش بینی و چشم بشود.  همچنین دربرخی ازافراد هیستامین ممکن است با ورود به لوله های برونش (راه های هوایی ریه) منجربه تنفس دشواربشود.  هیستامین ممکن است موجب کهیر،  یا خارش شدید پوست بشود.


این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.


داروهای سرماخوردگی و سرفه را فقط با تجویزپزشک به کودکان زیر4 سال بدهید و ازداروهای بدون نسخه استفاده نکنید.  استفاده ازاین داروها درکودکان ممکن است به عوارض جدی و خطرناک منجرشود.


اشکال دارویی فکسوفنادین بصورت زیردردسترس می باشد:
•    قرص
•    قرص آهسته رهش
•    کپسول
•    سوسپانسیون


اسامی تجاری
Allegra
    

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات کافی درمورد ارتباط سن با اثرات فکسوفنادین درکودکان زیر6 ماه انجام نشده است.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه استفاده از این دارومحدودیت مصرف را دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال در افراد بزرگسال که به مشکلات کلیوی مبتلا هستند،  رعایت احتیاط و تنظیم دوز فکسوفنادین لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما هیچ تحقیقی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
مطالعات انجام شده برروی زنان  شیرده نشان دهنده میزان حداقل خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
بعضی ازداروها را نباید با غذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود.


اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.


استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Eliglustat
•    Lomitapide
•    Nilotinib
•    Simeprevir
•    Tocophersolan


استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را عوض کند:
•    Aluminum Carbonate, Basic
•    Aluminum Hydroxide
•    Aluminum Phosphate
•    Dihydroxyaluminum Aminoacetate
•    Dihydroxyaluminum Sodium Carbonate
•    Magaldrate
•    Magnesium Carbonate
•    Magnesium Hydroxide
•    Magnesium Oxide
•    Magnesium Trisilicate
•    St John's Wort

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    آب سیب
•    آب گریپ فروت
•    آب پرتقال

تداخلات دارویی دیگر
بیماریها و مشکلات پزشکی دیگر ممکن است برنحوه استفاده ازدارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی را به اطلاع پزشک خود برسانید.  ازجمله مشکلات زیر:
•    بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی این دارو را با احتیاط مصرف کنند.  اثرات دارو به دلیل مشکلات کلیه ممکن است کندترازحد معمول ازبدن خارج شود.
•    قرص های آهسته رهش حاوی فنیل آلانین هستند.  با احتیاط مصرف شود.

 

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را با آب سیب،  آب گریپ فروت، یا آب پرتقال مصرف نکنید.
تا 15 دقیقه قبل ازمصرف این دارو ازمصرف آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم یا منیزیم هیدروکسید خودداری کنید.  

نحوه استفاده ازقرص آهسته رهش:
•    قبل ازاستفاده ازقرص های سریع بازشونده مطمئن شوید که دستهایتان خشک است.  
•    پس ازآمادگی برای مصرف بسته قرص را بازکنید.  قرص را بارامی بیرون بیاورید و دردهان خود بگذارید. 
•     به محض اینکه قرص آب شد ،  آن را با یک جرعه آب یا بزاق دهانتان فرو بدهید. 
•    این دارو را همیشه با معده خالی مصرف کنید.

 

نحوه مصرف سوسپانسیون:
•    قبل ازمصرف شیشه دارو را تکان دهید.
•    دارو را با قاشق یا سرنگ اندازه گیری کرده و سپس مصرف کنید.

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.


برای فرم دوزخوراکی قرص و کپسول برای درمان تب یونجه:
•    بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال  60 میلی گرم دو باردرروز یا 180 میلی گرم یکباردرروز 
•    کودکان 6 تا 11 سال 30 میلی گرم دو باردرروز
•    کودکان 4 تا 6 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
•    کودکان تا 4 سال و نوزادان استفاده ازاین دارو توصیه نمی شود.

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش:
•    کودکان 6 تا 11 سال 30 میلی گرم دو باردرروزبا معده خالی
•    کودکان 4 تا 6 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  
•    کودکان تا 4 سال و نوزادان استفاده ازاین دارو توصیه نمی شود.

برای فرم دوزخوراکی سوسپانسیون:
•    کودکان 4 تا 11 سال 30 میلی گرم یا 5 میلی لیتردو باردرروز
•    کودکان کمتر از4  سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی قرص و کپسول برای درمان علائم کهیرمزمن:
•    بزرگسالان و کودکان بالای 12 سال  60 میلی گرم دو باردرروز یا 180 میلی گرم یکباردرروز 
•    کودکان 4 تا 11 سال 30 میلی گرم دو باردرروز
•    کودکان کمتر از4  سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود. 

 

برای فرم دوزخوراکی قرص آهسته رهش:
•    کودکان 6 تا 11 سال 30 میلی گرم دو باردرروزبا معده خالی
•    کودکان کمتراز 4 سال استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

برای فرم دوزخوراکی سوسپانسیون:
•    کودکان 4 تا 11 سال 30 میلی گرم یا 5 میلی لیتردو باردرروز
•    کودکان 6 ماه تا 4 سال 15 میلی گرم یا 5/2 میلی لیتر در روز
•    کودکان کمتر 6 ماه استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  


درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 
 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است وهمچنین  تغییر دوز دارو بمنظورکاهش عوارض جانبی ممکن است توسط پزشک انجام شود.
 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.

اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.


عوارض جانبی کمتررایج
•    تنگی قفسه سینه
•    احساس گرما،  قرمزی صورت،  گردن و بازوها و گاهی اوقات دربالای قفسه سینه
•    ورم شدید درصورت،  پلک ها،  لب ها،  زبان،  گلو،  دستها و پاها و یا اندام جنسی
•    تنگی نفس و یا تنفس مشکل

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

عوارض بیشتررایج
•    استفراغ
 

عوارض کمتررایج
•    کمردرد
•    بدن درد
•    لرز
•    سرفه
•    اسهال
•    مشکلات حرکتی
•    سرگیجه
•    گرفتگی گوش
•    گوش درد
•    تب
•    سردرد
•    درد مفاصل
•    ازدست دادن صدا
•    دردای عضلانی
•    سفتی عضلات
•    گرفتگی بینی
•    تهوع
•     درد در دستها و پاها
•    درد یا حساس شدن اطراف چشم و یا استخوانهای گونه
•    قاعدگی دردناک
•    قرمزی و ورم گوش
•    صدای زنگ یا وزوزدرگوش
•    گرفتگی یا آبریزش بینی
•    خواب آلودگی غیرعادی
•    عطسه
•    گلودرد
•    ناراحتی معده
•    ورم مفاصل
•    احساس ضعف و خستگی غیرعادی
•    عفونت ویروسی مانند سرما خوردگی و آنفولانزا

 

عوارض نادر
•    عصبانیت
•    راش
•    بیخوابی
•    دیدن کابوس
•    مشکلات خواب

اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

آنتی هیستامینکهیرخارشتب یونجهعطسهآبریزش بینیحساسیت فصلیحساسیتسرفهآلرژی فصلیرینیت آلرژیک فصلیکهیرپوستیکهیرمزمنکهیرمزمن ایدیوپاتیکعلائم تب یونجهتسکین علائم تب یونجه
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه