منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اوسلتامیویر

Oseltamivir

دارو شناسی

ازاوسلتامیویردردرمان آنفولانزای ویروسی (influenza A and influenza B) استفاده می شود.  همچنین این داروبرای پیشگیری و درمان آنولانزا با علائمی مانند ضعف،  سردرد،  تب،  سرفه،  آبریزش و یا گرفتگی بینی و گلو درد و نیزجلوگیری ازعفونت آنفولانزا هنگامی که شما درتماس نزدیک با فرد مبتلا به آنفولانزا هستید،  تجویزمی شود.  
 

اوسلتامیویر جایگزین واکسن آنفولانزا نیست.  کسانی که هرساله علیه آنفولانزا واکسینه می شوند،  اینکاررا ادامه بدهند.
این داروفقط با نسخه پزشک دردسترس می باشد.
 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    کپسول
•    پودربرای سوسپانسیون

 

اسامی تجاری
Tamiflu

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
ازاوسلتامیویر دردرمان کودکان زیر2 هفته و جلوگیری ازآنفولانزا درکودکان زیر1 سال استفاده نمی شود.  ایمنی و اثربخشی این دارو ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده در رابطه با استفاده  محدودیت مصرف اوسلتامیویررا دربزرگسالان نشان نداده است.  با این حال رعایت احتیاط و تنظیم دوز دارو لازم می باشد.

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
مصرف این دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  پزشک ممکن است داروهای دیگرشما را تغییردهد:


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.

 وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    بیماری قلبی
•    سایرعفونتهای ویروسی
•    بیماریهای شدید کبدی
•    بیماری ریه
•    بیماریهایی که نیازبه بستری شدن دربیمارستان دارد.
•    ضعف سیستم ایمنی بدن  مصرف دارو مورد تأئید نیست.
•    عدم تحمل ارثی فروکتوز با احتیاط مصرف شود.  سوسپانسیون ممکن است بیماری را تشدید کند.
•    بیماری کلیه با احتیاط مصرف شود. زیرا اثرات جانبی ممکن است بدلیل خارج شدن آهسته دارو دربدن افزایش یابد.

نحوه مصرف

این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. 
 

استفاده ازداروی اوسلتامیویربرای درمان آنفولانزا در2 روز اول پس ازشروع بیماری با علائمی مانند ضعف،  سردرد،  تب،  سرفه،  آبریزش و گرفتکی بینی،  گلودرد مؤثراست.  مصرف این دارو باید تا 5 روز ادامه پیدا کند.  
 

دارو را تا پایان دوره ادامه بدهید حتی اگراحساس بهبودی کامل کردید.  درغیراینصورت علائم بیماری بازمی گردد.
 

نحوه استفاده ازداروی اوسلتامیویربرای پیشگیری  از آنفولانزا هنگامی که درتماس با فرد مبتلا هستید، به این صورت است که این دارو درعرض دوروز و به مدت 10 روز گرفته شود.
 

دارو را می توانید با یا بدون غذا مصرف کنید.  مصرف دارو با غذا امکان ناراحتی معده را کاهش می دهد.
 

نوع سوسپانسیون دارو با دو نوع غلظت دردسترس می باشد.  اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

نحوه مصرف سوسپانسیون
•    قبل ازاستفاده شیشه را بخوبی تکان دهید.  دوز دارو را بدقت اندازه گیری کنید.  
•    به تاریخ انقضای دارو توجه داشته باشید.

 

اگربه سوسپانسیون دسترسی نداشتید ممکن است کپسول را بازکرده و درمایعات شیرین بدون قند مانند شربت ذرت،  پودرکارامل،  یا شکرقهوه ای ریخته و سپس مصرف کنید.  
 

دوزدارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

برای فرم دوزخوراکی کپسول یا سوسپانسیون برای درمان آنفولانزا
•    بزرگسالان و نوجوانان  75میلی گرم  یا 5 /12 میلی لیتردوباردرروز هنگام صبح و شب به مدت 5 روز مصرف شود. 
•    کودکان 2 ساله و بزرگتر دوزدارو توسط پزشک و نسبت به وزن بدن تعیین می شود.  دوزدارو معمولاً بین 30 تا 75 میلی گرم یا 5 تا 5 /12 میلی لیتردو باردرروز به مدت 5 روز می باشد.
•    مصرف این دارودرکودکان زیر2 هفته توصیه نمی شود.  

 

برای پیشگیری ازآنفولانزا
•    بزرگسالان و نوجوانان  75میلی گرم  یا5 / 12 میلی لیتر1باردرروز به مدت حداقل 10  روز مصرف شود. 
•    کودکان 1 ساله و بزرگتر دوزدارو توسط پزشک و نسبت به وزن بدن تعیین می شود.  دوزدارو معمولاً بین 30 تا 75 میلی گرم یا 5  تا  5 /12 میلی لیتر1 باردرروز به مدت 10 روز می باشد.
•    مصرف این دارودرکودکان زیر1 سال توصیه نمی شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

سوسپانسیون را دریخچال نگهداری کنید وتا قبل از گذشت 17 روز ازمخلوط کردن، آن را مصرف کنید.

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگرهنگام استفاده ازاین دارو متوجه بثورات جدی پوستی مانند تاول،  شل شدن پوست،  نقاط قرمز،  آکنه شدید،  زخم یا تب و لرز شدید،  مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.
 

اوسلتامیویر دربرخی افراد بخصوص کودکان و نوجوانان ممکن است موجب تحریک پذیری و یا رفتارهای غیرطبیعی شود که منجربه آسیب دیدگی می شوند.  اگرمتوجه هریک ازاین عوارض شدید به پزشک اطلاع دهید.
 

اگرمی خواهید قبل ازدریافت این دارو واکسن آنفولانزا تزریق کنید به پزشک خود اطلاع دهید.   
 

اگرعلائم بیماری شما بهترنشد،  و یا تشدید شد،  با پزشک خود دراین مورد مشورت کنید. 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد. درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
 

درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی کمترشایع

•    سرفه خلط دار
•    خس خس

عوارض جانبی نادر
•    گرفتگی یا حساسیت شکم یا معده 
•    درد دست،  کمرو یا فک
•    نفخ
•    درد یا احساس ناراحتی درقفسه سینه 
•    اسهال آبکی و شدید که ممکن است خونی شود.
•    آبریزش از دهان
•    ورم صورت
•    ضربان سریع یا نامنظم قلب
•    خشونت صدا
•    افزایش تشنگی
•    درد
•    تنگی نفس
•    کاهش وزن غیرغیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته 
•    تاول یا شل شدن پوست
•    تشنج 
•    ادرار تیره
•    عدم وجود بلع
•    غش
•    ضرباننامنظم سریع و یا آهسته قلب
•    کهیر یا تاول
•    خارش، پف کردگی، یا ورم پلکها یا اطراف چشم، صورت، لبها و زبان 
•    درد مفاصل و عضلات
•    مدفوع به رنگ روشن
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    از دست دادن هوشیاری
•    اسپاسم عضلانی و یا حرکات تند و سریع بدن
•    ضایعات پوستی قرمز با مرکز بنفش
•    چشمهای قرمزو ملتهب
•    راش پوستی یا خارش بدن
•    زخم و یا لکه های سفید در دهان یا روی لب
•    عرق کردن
•    درد شکم یا معده درسمت راست بالا
•    زردی چشمها و پوست

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
 

اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی بیشتر شایع

•    اسهال
•    حالت تهوع
•    استفراغ

 

عوارض جانبی کمتر شایع
•    درد شکم یا معده
•    خونریزی بدون علت از بینی که بیشتردر کودکان رخ می دهد.
•    خارش،  سوزش و خشکی چشم که بیشتردر کودکان رخ می دهد.
•    سرگیجه
•    اختلال گوش که بیشتردر کودکان رخ می دهد.
•    ریزش بیش از حد اشک از چشم که بیشتردرعمده در کودکان رخ می دهد.
•    قرمزی، درد یا تورم چشم یا پلک که بیشتردرعمده در کودکان رخ می دهد.
•    مشکل  خواب

عوارض جانبی نادر
•    رنگپریدگی پوست
•    تنفس مشکل
•    خونریزی یا کبودی غیرعادی

عوارض جانبی ناشناخته 
•    تاری دید
•    پوست ترک خورده، خشک، و یا پوسته پوسته 
•    خشکی دهان
•    تغییرات روانی و خلقی
•    بثورات پوستی همراه با ترشح

اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

ضد ویروسعفونتهای ویروسیدرمان عفونتهای ویروسیعفونت آنفولانزاواکسن آنفولانزاگلودردگرفتکی بینیآبریزش بینیپیشگیری از آنفولانزادرمان آنفولانزاسردردتبسرفهضعف
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه