منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سولفی سوکسازول

Sulfisoxazole

دارو شناسی

از سولفی سوکسازول برای درمان و یا پیشگیری از عفونت در قسمت های مختلف بدن استفاده می شود.  این دارو  به گروه دارویی آنتی بیوتیک سولفانامید تعلق دارد.  کارسولفی سوکسازول جلوگیری از رشد باکتری ها است. با این حال، این دارو برای درمان سرماخوردگی، آنفولانزا یا عفونت های ویروس مؤثرنیست.
 

این دارو به اشکال زیرموجود می باشد:
•    قرص
•     کپسول
•    سوسپانسیون

اسامی تجاری
1.     Gantrisin Pediatric
2.    Truxazole

 

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مصرف این دارو به دلیل سمی بودن درنوزادان زیر2 ماه توصیه نمی شود.   

سالمندان
مطالعات کافی درمورد مصرف این دارو درسالمندان انجام نشده است.   با این حال روش مصرف درسالمندان مانند سایربزرگسالان است.  ما با این حال احتمال سالمندان به مشکلات کلیوی و کبدی وجود دارد که نیازبه رعایت احتیاط درمورد مصرف این دارو دارد. 

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
 تحقیقات انجام شده  برروی زنان  شیرده  نشان دهنده حداقل میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.

تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.  درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
•    Methenamine

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد:
•    Methotrexate
•    Warfarin

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند: 
•    Acetohexamide


تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    آسم
•    مشکلات خونی مانند آگرانولوسیتوز، آنمی آپلاستیک  و یا کمبود گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز (G6PD) ( مشکل آنزیمی)  
•    بیماری کلیوی
•    بیماری کبدی   با احتیاط مصرف شود.  عوارض بیماری به دلیل ازبین رفتن کند دارو ازبدن افزایش می یابد.

 

نحوه مصرف

مصرف این دارو برای نوزادان زیر2 ماه فقط باید توسط پزشک تجویزشود زیرا ممکن است عوارض ناخواسته جدی برای این گروه سنی ایجاد کند.    
 

این دارو را همراه با یک لیوان پرازآب مصرف کنید و درطول روز نیزمقدارزیادی آب بنوشید.  اینکاربه پیشگیری ازعوارض ناخواسته دارو کمک خواهد کرد.
 

هنگامی که میزان دارو درخون و یا ادرارثابت باشد اثرآن بهترخواهد بود به همین دلیل دوزهای دارویی را بموقع مصرف کنید.  درمورد زمان مناسب مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
 

حتی درصورت احساس بهبودی دوره درمان را کامل کنید.  درصورتی که دارو را سرخود قطع کنید احتمال برگشت بیماری وجود دارد.
 

قبل ازمصرف سوسپانسیون ظرف آن را بخوبی تکان دهید و دارو را با سرنگ و یا قاشق مخصوص اندازه گیری کرده و سپس مصرف کنید.
 

دوز دارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد.  همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای فرم دوزخوراکی قرص:
•    بزرگسالان 4000 تا 8000  میلی گرم  درروزکه باید به 4 تا 6 دوزتقسیم شود.    
•    کودکان و نوزادان بالای 2 ماه دوزدارو به نسبت وزن بدن و توسط پزشک تنظیم می شود.  دوز اولیه دارو معمولاً 75 میلی گرم برای هرکیلوگرم ازوزن بدن تعیین می شود که باید به 4 تا 6 دوزدر یک روزتقسیم شود.    
•    نوزادان زیر 2 ماه  مصرف دارو توصیه نمی شود.

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید فوراً آن را مصرف کنید اما اگر به مصرف دوزبعدی نزدیک هستید دارورا طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید. دردارو را محکم ببندید. دورازدسترس اطفال نگهداری کنید. ازداروهایی که مورد استفاده قرارنمی گیرند نگهداری نکنید. 

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  انجام آزمایش خون و ادرارو سایرآزمایشات جهت بررسی عوارض دارو ممکن است لازم باشد.
 

اگرعلائم بیماری درعرض چند روز بهبود پیدا نکرد و یا تشدید شد با پزشک خود دراین باره مشورت کنید.
مصرف این دارو ممکن است موجب بروزواکنش های پوستی شدید بشود.  

درصورت مشاهده علائم زیرمصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید:
•    بثورات پوستی
•    تاول
•    شل شدن پوست
•    سرفه کردن
•    اسهال
•    خارش
•    زخم و یا لکه های سفید دردهان یا برروی لب
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

 

درصورت مشاهده علائم زیر به پزشک خود اطلاع دهید:
•    تب،  
•    درد مفاصل و عضلات
•    رنگپریدگی
•    لکه های قرمزیا بنفش برروی پوست 
•    تنگی نفس
•    گلودرد
•    درد بالای معده
•    زردی چشم و یا پوست 

مصرف این دارو ممکن است باعث اسهال شود که دربعضی موارد شدید است .  هنوز هیچ دارویی برای درمان اسهال بدون تجویزپزشک وجود ندارد.  داروهای اسهال ممکن است اسهال را بدترکند یا آن را طولانی ترکند.  هرگونه ابهام دراین مورد را با پزشک خود بررسی کنید.

اگرازداروهای دیگری مانند مکمل های گیاهی و ویتامینها استفاده می کنید،  به پزشک خود اطلاع دهید.

عوارض جانبی

هردارویی با وجود مزایا درمورد درمان ممکن است عوارض جانبی هم بدنبال داشته باشد.  عوارض جانبی جدی ممکن است درطول درمان با این دارو رخ دهد.  

گاهی عوارض جانبی بدون هیچگونه پیش آگاهی اتفاق می افتند.  اما اغلب علائم هشداردهنده وجود دارند.  
اگرهرکدام ازعوارض جانبی زیررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی نادر
•    اضطراب
•    تاری دید
•    تغییرات در دوره قاعدگی
•    لرز
•    عرق سرد
•    اغماء
•    گیجی
•    پوست رنگ پریده و سرد
•    کاهش توانایی جنسی در مردان
•    افسردگی
•    سرگیجه
•    پوست پف کرده و خشک
•    ضربان قلب سریع
•    احساس سرما
•    سردرد
•    افزایش گرسنگی
•    حالت تهوع
•    عصبانیت
•    کابوس
•    تشنج
•    لرزش
•    لکنت زبان
•    ورم قسمت جلوی گردن
•    خستگی یا ضعف غیرعادی
•    افزایش وزن

 

عوارض جانبی ناشناخته   
•    درد شکم یا معده، 
•    گرفتگی عضلات  
•    حساسیت
•    بیقراری
•    درد پشت،  پا و یا معده
•    خونریزی لثه
•    خونریزی  زیر پوست
•    نابینایی یا تغییرات بینایی
•    تاول،   یا شل شدن پوست
•    نفخ
•    ادرار خونی یا کدر
•    مدفوع قیری ، خونی  و یا سیاه
•    رنگ مایل به آبی  ناخن، لب ها و پوست 
•    سوزاختن صورت یا دهان
•    سوزش،   خارش،  بی حسی،  درد و یا سوزن سوزن شدن  
•    تغییر دردیدن رنگ ها، به خصوص رنگ آبی یا زرد
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    مدفوع برنگ خاک رس
•     عدم تعادل
•    یبوست
•     صدای زنگ یا وزوز یا دیگر صدا های غیر قابل توضیح در گوش
•    سرفه یا گرفتگی صدا
•    ترک  پوست
•    ادرار تیره
•    کاهش دفعات ادرار کردن
•    کاهش حجم ادرار
•     اسهال آبکی و شدید، که ممکن است خونی شود
•    ادرار کردن  سخت یا دردناک
•    مشکل در دفع ادرار  
•    مشکلات تنفسی
•    عدم وجود بلع
•    سرگیجه یا سبکی سر
•    خواب آلودگی
•    غدد بزاقی متورم
•    غش
•    ضربان قلب نامنظم ویا سریع   
•    احساس ناراحتی
•    احساس سرمای غیرعادی
•    تب با یا بدون لرز
•    ورم کل بدن 
•    احساس عمومی  ناراحتی  یا بیماری
•    احساس عمومی خستگی یا ضعف
•    ریزش مو
•    سردرد
•    از دست دادن شنوایی
•    کهیر یا تاول
•    خصومت
•    افزایش حساسیت پوست به نور خورشید
•    افزایش تشنگی
•    سوء هاضمه
•    التهاب مفاصل
•    بد خلقی
•    خارش
•    درد مفاصل و عضلات
•     ورم صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها  و یا اندام های جنسی
•    بی حالی
•    مدفوع به رنگ روشن
•    از دست دادن اشتها و وزن
•    از دست دادن گرمای بدن
•    از دست دادن قدرت یا انرژی
•    کمر یا پهلودرد  
•    دردهای عضلانی
•    درد و ضعف عضلانی 
•    کشش عضلات
•    خونریزی از بینی  
•    عدم دفع ادرار
•    درد
•    درد یا سوزش درهنگام ادرارکردن
•    درد  معده، پهلو و یا شکم با لمس
•    پوست رنگپریده
•      لکه های قرمز یا بنفش بر روی پوست
•    پف و یا ورم پلک یا اطراف چشم،  صورت،  لبها، زبان  
•    سریع شدن ضربان قلب
•    افزایش سریع وزن 
•    راش
•    ضایعات پوستی قرمز با مرکز بنفش
•    قرمزی والتهاب چشم
•    قرمزی و ورم پوست  
•    قرمزی قسمت سفید چشم
•    قرمزی، درد یا خارش پوست
•    پوست پوسته پوسته
•    آفتاب سوختگی شدید
•    لرزش و پیاده روی نامتعادل
•    لرز
•    تنگی نفس
•    بثورات پوستی
•    گلو درد
•    درد عضلات
•      زخم  و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    زخم  یا تاول
•    بی حسی
•    ورم اطراف چشم
•    ورم صورت،  دست وپا
•    ورم یا التهاب دهان
•    تورم غدد لنفاوی
•    غدد متورم و دردناک
•    غلیظ شدن ترشحات برونش
•    تنگی  قفسه سینه
•    تنفس مشکل
•    تنفس مشکل با انجام فعالیت
•    بوی ناخوشایند نفس  
•    عدم تعادل،  لرزش، و یا مشکلات دیگر با کنترل یا هماهنگی عضلانی  
•    خونریزی و یا کبودی غیر عادی
•    احساس ضعف غیرعادی
•    افزایش وزن غیرعادی
•    کاهش وزن غیرعادی
•    درد شکم سمت راست بالا
•    استفراغ
•    استفراغ خونی  
•    ضعف  دست  و یا پا
•    کاهش وزن
•    خس خس

 

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راهکارهایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی ناشناخته   
•     سردرگمی در مورد تشخیص هویت، مکان و زمان
•    مشکلات حرکتی
•    هوای اضافی و یا گاز در معده یا روده
•    ترس
•    احساس  ثابت بودن خود و یا محیط اطراف
•    احساس  کنترل شدن توط دیگران
•     توهم
•    فقدان   احساسات
•    عبور گاز
•    قرمزی،  تورم یا درد زبان
•    احساس سرگیجه
•    بد خلقی یا تغییرات ذهنی
•    بیخوابی
•     بد خوابی
•    رفتار غیر عادی
اگربا مشکلات دیگری دررابطه با مصرف این دارو مواجه شدید با پزشک خود مشورت و بررسی کنید.

 


 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

پیشگیری از عفونتدرمان عفونتباکتریرشد باکتریجلوگیری از رشد باکتری هاآگرانولوسیتوزآنمی آپلاستیککمبود گلوکز 6بیماری کبدیبیماری کلیوی
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه