پزشکان  بیماریهای ریوی را به دو گروه بیماری های ریوی انسدادی و بیماری های ریوی محدود کننده دسته بندی می کنند . بیماری های ریوی انسدادی در واقع بیماری هایی هستند که بر مسیرهای تنفسی تاثیر می گذارند . بیماری های ریوی محدودکننده در حقیقت به بیماری های تنفسی گفته می شود که اتساع ریه را محدود می کنند .

علامت اصلی و مشترک بیماری های ریوی انسدادی و محدود کننده تنگی نفس همراه با فعالیت است .

بیماری انسدادی ریوی چیست ؟

افراد مبتلا به بیماری انسدادی ریوی  به دلیل کاهش سرعت جریان بازدمی دچار تنگی نفس می شوند . به دلیل آسیب به ریه ها یا تنگی راه های تنفسی داخل ریه ها ، هوای بازدم آهسته تر از حد طبیعی بیرون می آید . در نتیجه بیماری انسدادی ریوی وضعیتی ایجاد می شود که باعث مقاومت به عبور جریان هوا می گردد 

شایع ترین علل بیماری انسدادی ریه عبارتند از:

  • بیماری انسدادی مزمن ریوی (که شامل آمفیزم و برونشیت مزمن می شود) .
  • آسم
  • برونشکتازی
  • فیبروز کیستیک

بیماری های ریوی انسدادی با افزایش فعالیت و یا ورزش تنفس را دشوار می سازد .

بیماریهای ریوی محدود کننده چیست ؟

افراد مبتلا به بیماری های ریوی محدودکننده نمی توانند به طور کامل ریه های خود را با هوا پر کنند .
بیماری های ریوی محدود کننده اغلب در نتیجه نوعی بیماری که باعث سفتی ریه ها  شده ، ایجاد می شود  . در موارد دیگر، سفتی دیواره قفسه سینه، ضعف عضلات، یا آسیب عصبی  ممکن است موجب محدودیت در انبساط  ریه  شود.

برخی از بیماری های ایجاد کننده بیماری ریوی محدود کننده عبارتند از:

  • بیماری ریه بینابینی مانند فیبروز ریوی ایدیوپاتیک
  • سارکوئیدوز(نوعی بیماری خود ایمنی)
  • چاقی، از جمله سندرم پیکویکن
  • اسکولیوز
  • بیماری های عصبی و عضلانی، مانند دیستروفی عضلانی یا اسکلروزیس آمیوتروفیک جانبی (ALS)

 

علائم بیماریهای ریوی انسدادی و محدود کننده

بیماری های ریوی انسدادی و محدود کننده موجب تنگی نفس می شوند . در مراحل اولیه بیماری های ریوی انسدادی و محدود کننده ، تنگی نفس تنها در اثر کار وتلاش مضاعف رخ می دهد. در صورت پیشرفت بیماری های زمینه ای ریوی ، ممکن است تنگی نفس  با انجام حداقل فعالیت  و یا حتی در حالت استراحت رخ دهد.

سرفه یکی ازعلائم شایع در بیماری های محدودکننده و انسدادی ریوی محسوب می شود . معمولا این سرفه ها خشک بوده  و با خلط سفید همراه است .  همچنین علائم افسردگی و اضطراب در میان افراد مبتلا به بیماری های مزمن انسدادی ریوی و بیماری های ریوی محدود کننده شایع است .

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران