درمورد بزرگ شدن پستان نوجوانان درمان خاصی توصیه نمی شود زیرا این وضعیت که ناشی ازتغییرات هورمونی دوران بلوغ است،  با گذشت 2 تا 3 سال به شکل طبیعی خود بازمی گردد.
دراین سن نوجوانان همراه با بزرگ شدن پستان درد را نیزتجربه می کنند.  بهترین روش برای کاهش درد استفاده ازکمپرس یخ و داروهای تسکین دهنده  مانند ایبوپروفن می باشد.

 

اگربیماریهای زمینه ای باعث رشد پستان شده باشد،  درمان این بیماری به برطرف شدن مشکل کمک می کند و اگرتغییراندازه پستان به دلیل مصرف دارو باشد،  ممکن است با نظرپزشک دارو را قطع کرده و داروی دیگری جایگزین آن شود. 
همچنین خودداری ازنوشیدن الکل و مواد مخدربه درمان این عارضه کمک می کند. 

 

اگردیدن سینه برجسته شما را ناراحت می کند می توانید با نظرپزشک داروهایی برای کاهش میزان استروژن مصرف کنید.

عمل جراحی
با انجام عمل جراحی شکل ظاهری سینه  تغییرمی کند.  جراح پلاستیک با ایجاد یک برش کوچک بافت اضافی پستان را برمی دارد.  اما به دلیل کوچک شدن پستانها ممکن است لازم شود که نوک سینه نیزجابجا بشود. 
دربعضی مواقع جراح توسط لیپوساکشن و با روش مکش چربیهای اضافی زیرپوست این عمل زیبایی را انجام می دهد.

 

پس ازانجام جراحی، پستان بزرگ نمی شود.  اما برای پیشگیری از بروزمجدد ژنیکوماستی رعایت نکات زیرضروری می باشد:
•    تغییرسبک زندگی برای حفظ فرم جدید بدن   
•    پیشگیری ازافزایش وزن   
•    عدم استفاده ازاستروئیدها   
•    خودداری ازمصرف مواد مخدر   
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران