منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

اولاپاریب

Olaparib (Oral Route)

دارو شناسی

ازاین داروبرای درمان سرطان پیشرفته تخمدان دربیمارانی که سه بارو یا بیشترداروهای سرطانی دریافت کرده اند،  استفاده می شود.

آنچه که باید درمورد اولاپاریب بدانید
این دارو تنها درصورتی تجویزمی شود که سلولهای سرطانی ریشه ژنتیکی داشته باشند.  پزشک انجام آزمایشات خاصی را برای اثبات این موضوع تجویزخواهد کرد.  درصورت مشخص شدن وشناخت عوامل  ژنتیکی سرطان،  این دارو برای شما تجویزمی شود.
این دارو فقط با نسخه پزشک دردسترس است.
این محصول درفرم های زیردردسترس می باشد:
•    کپسول

اسامی تجاری
1.    Lynparza

پیش از مصرف

درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.  درانتخاب این دارو دقت کنید.  حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید.  
 

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید.  همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا،  رنگ،  مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید.  برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

اطفال
مطالعات مناسب تا به امروز درمورد مصرف این دارو درکودکان انجام نشده است.  با این حال،  ایمنی و اثربخشی این دارو درکودکان ثابت نشده است.

سالمندان
مطالعات انجام شده وجود مشکل خاصی را درمورد مصرف این دارودر رابطه با استفاده از این دارو دربزرگسالان نشان نداده است.  

دوران بارداری
هرچند مطالعات انجام شده برروی حیوانات اثرات سوء نشان داده اند اما مطالعات کافی برروی زنان  بارداردراین زمینه انجام نشده است.

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد.  دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو،  خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند،  اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند.  درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد.

 درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف    می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
 

استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است خطربعضی ازعوارض جانبی را افزایش دهد اما استفاده ازدو دارو بطورهمزمان ممکن است بهترین درمان برای شما باشد درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزیک دارویا هردو دارو را و یا زمان مصرف یک یا هردو دارو را عوض کند:
•    Abiraterone
•    Amprenavir
•    Aprepitant
•    Atazanavir
•    Bitter Orange
•    Boceprevir
•    Bosentan
•    Carbamazepine
•    Ceritinib
•    Ciprofloxacin
•    Clarithromycin
•    Cobicistat
•    Conivaptan
•    Crizotinib
•    Dabrafenib
•    Darunavir
•    Delavirdine
•    Dexamethasone
•    Diltiazem
•    Dronedarone
•    Efavirenz
•    Enzalutamide
•    Erythromycin
•    Eslicarbazepine Acetate
•    Fluconazole
•    Fosamprenavir
•    Fosaprepitant
•    Fosphenytoin
•    Idelalisib
•    Imatinib
•    Indinavir
•    Itraconazole
•    Ketoconazole
•    Lopinavir
•    Miconazole
•    Mifepristone
•    Mitotane
•    Modafinil
•    Nafcillin
•    Nefazodone
•    Nelfinavir
•    Netupitant
•    Nevirapine
•    Nilotinib
•    Oxcarbazepine
•    Phenobarbital
•    Phenytoin
•    Posaconazole
•    Prednisolone
•    Prednisone
•    Primidone
•    Rifabutin
•    Rifampin
•    Rifapentine
•    Ritonavir
•    Saquinavir
•    St John's Wort
•    Telaprevir
•    Telithromycin
•    Ticagrelor
•    Tipranavir
•    Verapamil
•    Voriconazole

تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 
مصرف آب گریپ فروت درطول درمان با این دارو توصیه نمی شود.

سایرمشکلات پزشکی
وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است برروی استفاده ازاین دارو اثرگذارباشد.  وجود هرگونه مشکل پزشکی دیگری از قبیل موارد زیررا به اطلاع پزشک خود برسانید:
•    مشکلات مغزاستخوان مانند سندرم مییلودیسپلاستیک،  لوسمی میلوئید جاد
•    بیماری ریه با احتیاط استفاده کنید.   ممکن است بیماری را تشدید کند.

 

نحوه مصرف

این دارو برای درمان سرطان استفاده می شود و بسیارقوی است و می تواند عوارض چانبی بسیاری داشته باشد.  
 

این دارو را فقط با تجویزپزشک مصرف کنید.  این دارو فقط باید توسط پزشک برای شما تجویزشود تا شرایط شما را بهبود بخشد.  دارو را بیش از میزان تجویزشده مصرف نکنید.
 

قبل ازاستفاده ازاین دارو مطمئن شوید که از تمامی مزایا و خطرات دارو مطلع هستید.  بروشورآن را مطالعه کنید تا اطلاعات لازم را درمورد دارو کسب کنید. اگر ابهامی وجود داشت با پزشک خود مطرح کنید. 
 

ازمصرف کپسولهای آسیب دیده خودداری کنید.  کپسولها را بازنکنید و نجوید و یا درآب حل نکنید. 
این دارو را با یا بدون غذا مصرف کنید.  

 

درحال مصرف این دارو ازخوردن گریپ فروت و یا آب آن خودداری کنید زیرا ممکن است سطح دارو را درخون بالا نگه دارد.

دوزدارو
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد.  ازاین دارو طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید.  اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد.  

اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را طبق دستورپزشک تغییردهید.
 

مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارو مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.
 

برای اشکال خوراکی داروکپسول برای درمان سرطان پیشرفته تخمدان
•    بزرگسالان 400 میلی گرم ( 8 کپسول 50 گرمی) دوباردرروز.  ممکن است پزشک دوزدارو را بسته به نیازشما تغییردهد.
•    کودکان استفاده و دوز توسط پزشک تنظیم می شود.  

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟ 
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید آن را دراولین فرصت مصرف کنید اما اگربه زمان مصرف دوزبعدی نزدیک هستید تا آن زمان صبرکنید.  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید. 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
اگرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دردمای معمولی اتاق نگهداری کنید و ازگرما، رطوبت، نورمستقیم و یخ زدگی محافظت کنید.  دردارو را محکم ببندید.  دورازدسترس اطفال نگهداری کنید.  دارورا بیش از حد نیاز خود تهیه نکنید.  ازپزشک خود بپرسید با داروهای اضافه چه باید کرد.

 

اقدامات احتیاطی

کنترل و معاینه مرتب بیماردرطول درمان و استفاده ازاین دارو برای اطمینان ازعملکرد آن حائز اهمیت است.  ممکن است انجام آزمایش خون و ادرارجهت بررسی عوارض دارو لازم باشد.
 

استفاده ازاین دارو درطول بارداری ممکن است به جنین آسیب برساند.  درطول درمان با این دارو ازروشهای مطمئن پیشگیری ازبارداری حداقل بمدت یکماه استفاده کنید و اگرباردارشدید به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
 

این دارو ممکن است موجب روزمشکلات مغزاستخوان مانند سندرم میلودیسپلاستیک یا لوسمی میلوئید حاد بشود.  درصورت مشاهده عوارضی مانند تب،  وجود خون درادرار و یا مدفوع،  لرز،  خونریزی غیرعادی،  کبودی،  خستگی یا ضعف و یا کاهش وزن به پزشک خود اطلاع دهید.
 

اگرمتوجه مشکلاتی مانند درد قفسه سینه،  سرفه،  مشکل درتنفس شدید به پزشک اطلاع دهید.  این علائم ممکن است نشاندهنده مشکلات جدی ریه باشند.
 

اگرازداروهایی مانند مکمل های گیاهی  و یا  ویتامینها یا هرداروی دیگری استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

عوارض جانبی

یک داروعلاوه براثرات مورد نیازممکن است عوارض ناخواسته ای هم داشته باشد.  درطول درمان ممکن است بدن با دارو تنظیم شده و عوارض جانبی ازبین برود.  اگرچه تمامی این عوارض دریک فرد مشاهده نمی شود اما درصورت بروزهریک از عوارض جانبی ممکن است به مراقبت های پزشکی نیازداشته باشید.
درصورت بروز عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید.

 

عوارض جانبی بیشتر رایج
•    درد قفسه سینه
•    لرز
•    سرفه کردن
•    التهاب و یا درد گوش
•     تب
•    سردرگمی
•    خشونت صدا یا دیگر تغییرات صدا
•    گرفتگی بینی
•    رنگ پریدگی پوست
•    آبریزش بینی
•    عطسه
•    گلو درد
•    تنفس مشکل با انجام فعالیت
•    خونریزی و یا کبودی غیرعادی
•    خستگی یا ضعف غیرعادی

عوارض جانبی کمتر رایج
•    درد کمریا پهلو 
•    ادرار کردن مشکل و یا دردناک 
•    زخم  و یا لکه های سفید بر روی لب و یا در دهان
•    تورم غدد

برخی ازعوارض جانبی نیازی به توجهات پزشکی ندارد.  این عوارض ممکن است درطول درمان و تنظیم بدن با دارو برطرف شود.  پزشک شما می تواند راههایی برای جلوگیری و یا کاهش عوارض به شما توصیه کند.  
اگرعوارض جانبی برای بیماررخ داد بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی بیشتر رایج
•    اسیدی و یا ترشی  معده 
•    کمر درد
•    آروغ زدن
•    تاول،  پوسته پوسته شدن،  سوزش،  خارش و یا قرمزی پوست
•    تاری دید
•    سوزش،  بی حسی،  سوزن سوزن شدن
•    پوست ترک خورده،  خشک  و یا پوسته پوسته 
•    کاهش اشتها
•    اسهال
•    مشکلات حرکتی
•    خشکی دهان
•    ترس یا عصبانیت
•    پوست خشک و ملتهب
•    بوی میوه مانند نفس
•    سردرد
•    سوزش معده
•    افزایش گرسنگی
•    افزایش تشنگی
•    افزایش ادرار
•    سوء هاضمه
•    فقدان یا از دست دادن توانایی
•    ازدست دادن کنترل مثانه
•    درد یا سفتی عضلانی 
•    حالت تهوع
•    درد مفاصل
•    ناراحتی یا درد معده
•    تعریق
•    تورم یا التهاب دهان
•    مشکلات خواب
•    کاهش وزن بدون علت
•    عدم تعادل و یا ناراحتی
•    ضعف در دستها یا پاها
اگرمتوجه هرگونه عوارض جانبی دیگری شدید با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

سلول سرطانیسرطانسرطان تخمدانداروهای سرطانیداروی ضد سرطانعوامل ژنتیکیعوامل ژنتیکی سرطانریشه ژنتیکیسرطان پیشرفته تخمداندرمان سرطاندرمان سرطان تخمدانبارداریحاملگیلوسمی میلوئید حاد
مقالات مرتبط

ویدئو های سبز و سالم

درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه