منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

سالیسیلیک اسید (استفاده موضعی)

Salac

دارو شناسی


آنچه که باید درمورد سالیسیلیک اسید بدانید
سالیسیلیک اسید یک داروی موضعی است که دردرمان بسیای ازاختلالات پوستی مانند آکنه، شوره سر، پسوریازیس، درماتیت سبورئیک پوست و پوست سر، پینه، میخچه، زگیل معمولیو زگیل کف پا، باتوجه به دوزو قدرت دارواستفاده می شود.
این دارو بدن نسخه دردسترس می باشد. تهیه برخی ازانواع آن فقط با نسخه دکترامکان پذیراست.

 

این محصول به صورتهای زیردردسترس می باشد:
•    صابون
•    لوسیون
•    مایع
•    فوم
•    پماد
•    ژل
•    محلول
•    کرم
•    پد
•    خمیر
•    شامپو
•    پانسمان
•    چسب

اسامی تجاری
اسامی تجاری امریکایی
1.    Akurza
2.    Aliclen
3.    Avosil
4.    Betasal
5.    Compound W
6.    Corn Removing
7.    Dermarest Psoriasis
8.    DHS Sal
9.    Drytex
10.    Duofilm
11.    Duoplant
12.    Durasal
13.    Freezone
14.    Fung-O
15.    Gets-It CornCallus Remover
16.    Gordofilm
17.    Hydrisalic
18.    Ionil
19.    Ionil Plus
20.    Keralyt
21.    Keralyt Scalp
22.    Lupicare
23.    Mediplast
24.    Mg217 Sal-Acid
25.    Mosco Corn Callus Remover
26.    Neutrogena
27.    Occlusal-HP
28.    Off-Ezy
29.    Oxy Balance
30.    P S
31.    Palmers Skin Success Acne Cleanser
32.    Propa pH
33.    Salac
34.    Sal-Acid Plaster
35.    Salactic Film
36.    Salacyn
37.    Salex
38.    Salitop
39.    Salkera
40.    Sal-Plant Gel
41.    Salvax
42.    Seba-Clear
43.    Stri-Dex
44.    Thera-Sal
45.    Therasoft Anti-Acne
46.    Tinamed
47.    Ti-Seb
48.    Virasal
49.    Wart-Off Maximum Strength
50.    Zapzyt
اسامی تجاری کانادایی                                                                                                   
1.    Acnex
2.    Acnomel Acne Mask
3.    Clear Away Wart Removal System
4.    Compound W One-Step Wart Remover
5.    Compound W Plus
6.    Dr Scholls Clear Away One Step Plantar Wart Remover
7.    Dr Scholls Cushlin Ultra Slim Callus Removers
8.    Dr Scholls Cushlin Ultra Slim Corn Removers
9.    Duoforte 27
10.    Freezone - One Step Callus Remover Pad
11.    Freezone - One Step Corn Remover Pad

 

پیش از مصرف


درتصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد. درانتخاب این دارو دقت کنید. حتما با نظر پزشک ازاین دارو استفاده کنید. نکات زیررا درنظرداشته باشید:

آلرژی و حساسیت
وجود هرگونه حساسیت به این دارو یا داروهای دیگررا به اطلاع پزشکتان برسانید. همچنین وجود هرگونه حساسیت به غذا، رنگ، مواد نگهدارنده و یا حیوانات را به پزشکتان اطلاع دهید. برای استفاده ازداروهای بدون نسخه حتما بروشورآنها را به دقت مطالعه کنید.

 

اطفال
کودکان خردسال ممکن است درمعرض خطراثرات ناخواسته این دارو به دلیل افزایش جذب آن ازطریق پوست قراربگیرند. همچنین ممکن است کودکان پس ازدریافت سالیسیلیک اسید دچارالتهاب پوستی بشوند. ازاین دارو نباید درمنطقه بزرگی ازپوست استفاده کرد و یا برای مدت طولانی نباید ازاین دارو استفاده کرد و یا نباید برروی محلی که این دارو مالیده شده پوشش گذاشت. 
استفاده ازسالیسیلیک اسید درکودکان زیر2 سال توصیه نمی شود.

 

سالمندان
مطالعات انجام شده مشکلات خاصی در رابطه استفاده از سالیسیلیک اسید و اثرات این دارودربزرگسالان را نشان نداده است.  با این حال افراد مسن بیشتراحتمال دارد که به بیماری رگهای خونی مبتلا باشند  بهتراست دربیمارانی که سالیسیلیک اسید را بطورموضعی دریافت می کنند احتیاط کرد.

 

دوران بارداری
در این مورد با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

دوران شیردهی و مادران شیرده
هیچ تحقیقی برروی زنان  شیرده انجام نشده که نشان دهنده میزان خطر برای نوزاد دردوران شیردهی باشد. دردوران شیردهی برای استفاده از یک دارو، خطرات ناشی از مصرف دارو باید کمتر ازمزایای آن باشد.


تداخلات دارویی
اگرچه بعضی ازداروها نباید با یکدیگرمصرف بشوند، اما گاهی اوقات لازم است دو دارو همزمان استفاده شوند حتی اگرتداخل دارویی داشته باشند. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزدارو را عوض کند و یا سایراقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد. درصورتی که هرنوع داروی دیگری چه با نسخه پزشک و چه بدون نسخه پزشک مصرف می کنید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.
•    Ketorolac

 

استفاده ازاین دارو با داروهای زیرتوصیه نمی شود. پزشک شما ممکن است داروی شما را عوض کند.
•    Abciximab
•    Amineptine
•    Amitriptyline
•    Amitriptylinoxide
•    Amoxapine
•    Anagrelide
•    Apixaban
•    Ardeparin
•    Argatroban
•    Beta Glucan
•    Bivalirudin
•    Certoparin
•    Cilostazol
•    Citalopram
•    Clomipramine
•    Clopidogrel
•    Cyclosporine
•    Dabigatran Etexilate
•    Dalteparin
•    Danaparoid
•    Desipramine
•    Desirudin
•    Desvenlafaxine
•    Dibenzepin
•    Dipyridamole
•    Dothiepin
•    Doxepin
•    Duloxetine
•    Edoxaban
•    Enoxaparin
•    Eptifibatide
•    Erlotinib
•    Escitalopram
•    Feverfew
•    Fluoxetine
•    Fluvoxamine
•    Fondaparinux
•    Ginkgo
•    Gossypol
•    Heparin
•    Imipramine
•    Lepirudin
•    Levomilnacipran
•    Lofepramine
•    Meadowsweet
•    Melitracen
•    Methotrexate
•    Milnacipran
•    Nadroparin
•    Nefazodone
•    Nortriptyline
•    Opipramol
•    Parnaparin
•    Paroxetine
•    Pemetrexed
•    Pentosan Polysulfate Sodium
•    Pentoxifylline
•    Pralatrexate
•    Prasugrel
•    Protein C
•    Protriptyline
•    Reboxetine
•    Reviparin
•    Rivaroxaban
•    Sertraline
•    Sibutramine
•    Tacrolimus
•    Tianeptine
•    Ticlopidine
•    Tinzaparin
•    Tirofiban
•    Trimipramine
•    Venlafaxine
•    Vilazodone
•    Vortioxetine

 استفاده ازاین دارو با هریک ازداروهای زیرممکن است افزایش خطر ابتلا به عوارض جانبی را بیشترکند اما استفاده ازهردو داروشاید بهترین درمان برای شما باشد. درچنین مواردی ممکن است پزشک دوزداروو یا چگونگی مصرف دارو را عوض کند.
•    Acebutolol
•    Acenocoumarol
•    Alacepril
•    Alprenolol
•    Amiloride
•    Amlodipine
•    Anisindione
•    Arotinolol
•    Atenolol
•    Azilsartan
•    Azilsartan Medoxomil
•    Azosemide
•    Befunolol
•    Bemetizide
•    Benazepril
•    Bendroflumethiazide
•    Benzthiazide
•    Bepridil
•    Betaxolol
•    Bevantolol
•    Bisoprolol
•    Bopindolol
•    Bucindolol
•    Bumetanide
•    Bupranolol
•    Buthiazide
•    Candesartan Cilexetil
•    Canrenoate
•    Captopril
•    Carteolol
•    Carvedilol
•    Celiprolol
•    Chlorothiazide
•    Chlorpropamide
•    Chlorthalidone
•    Cilazapril
•    Clopamide
•    Cyclopenthiazide
•    Delapril
•    Dicumarol
•    Dilevalol
•    Diltiazem
•    Enalapril
•    Enalaprilat
•    Eprosartan
•    Esmolol
•    Ethacrynic Acid
•    Felodipine
•    Flunarizine
•    Fosinopril
•    Furosemide
•    Gallopamil
•    Glimepiride
•    Glipizide
•    Glyburide
•    Hydrochlorothiazide
•    Hydroflumethiazide
•    Imidapril
•    Indapamide
•    Irbesartan
•    Isradipine
•    Labetalol
•    Lacidipine
•    Landiolol
•    Levobunolol
•    Lidoflazine
•    Lisinopril
•    Losartan
•    Manidipine
•    Mepindolol
•    Methyclothiazide
•    Metipranolol
•    Metolazone
•    Metoprolol
•    Moexipril
•    Nadolol
•    Nateglinide
•    Nebivolol
•    Nicardipine
•    Nifedipine
•    Nilvadipine
•    Nimodipine
•    Nipradilol
•    Nisoldipine
•    Nitrendipine
•    Olmesartan Medoxomil
•    Oxprenolol
•    Penbutolol
•    Pentopril
•    Perindopril
•    Phenindione
•    Phenprocoumon
•    Pindolol
•    Piretanide
•    Polythiazide
•    Pranidipine
•    Probenecid
•    Propranolol
•    Quinapril
•    Ramipril
•    Repaglinide
•    Sotalol
•    Spirapril
•    Spironolactone
•    Talinolol
•    Tamarind
•    Tasosartan
•    Telmisartan
•    Temocapril
•    Tertatolol
•    Timolol
•    Tolazamide
•    Tolbutamide
•    Torsemide
•    Trandolapril
•    Triamterene
•    Trichlormethiazide
•    Valsartan
•    Verapamil
•    Warfarin
•    Xipamide
•    Zofenopril

 تداخلات دارویی دیگر
بعضی ازداروها را نباید باغذا و یا درنزدیکی وقت غذا و یا با غذاهای خاصی مصرف کرد چون ممکن است تداخل داروی پیش بیاید. استفاده ازالکل یا سیگاردرهنگام مصرف بعضی ازداروها هم ممکن است موجب تداخل دارویی بشود. 

 

سایرمشکلات پزشکی
داشتن مشکلات پزشکی دیگرممکن است دراستفاده ازاین دارو اثربگذارد. چنانچه هرگونه مشکل پزشکی دیگری داری حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

به ویژه:
•    بیماری رگهای خونی
•    دیابت   با احتیاط مصرف شود. 
•    التهاب، سوزش و یا عفونت پوست این دارو ممکن است باعث تحریک شدید قسمت ملتهب و یا آلوده پوست بشود.
•    آنفولانزا
•    آبله مرغان  خطرسندرم ری وجود دارد.
•    بیماریهای کلیوی
•    بیماری کبدی  استفاده ازاین دارو به مدت طولانی می تواند موجب اثرات ناخواسته شود

نحوه مصرف


ازاین دارو فقط با دستورپزشک استفاده کنید. بیش ازمیزان لازم و برای مدت طولانی ازآن استفاده نکنید مگر طبق تجویزپزشک. استفاده بیش ازحد ممکن است احتمال مسمومیت با اسید سالیسیلیک را افزایش دهد.
این دارو فقط برای استفاده خارجی است اگردارو با چشم، بینی و یا دهانتان تماس پیداکرد بلافاصله محل را با آب شستشو دهید.

 

قبل ازاستفاده ازاین دارو برای باراول دردرمان آکنه، مقداری ازآن را به مدت 3 روزروی قسمتهای کوچکی ازپوست خود تست کنید. اگرحساسیتی پیش نیامد می توانید ازاین محصول استفاده کنید.
اگرپزشک شما دستوراستفاده ازاسید سالیسیلک را با پانسمان داده مطمئن شوید که این کاررابه درستی انجام می دهید زیرا که پانسمان انسدادی میزان جذب داروازطریق پوست را افزایش می دهد. اگرهرسؤالی دراین مورد دارید ازپزشک خود بپرسید.

 

برای استفاده ازکرم، لوسیون  یا پماد:
•    مقدارکافی ازپماد را به آرامی برروی قسمت آسیب دیده بمالید.

 

برای استفاده ازژل
قبل ازاستفاده ازژل اسید سالیسیلیک، قسمت آسیب دیده را به مدت 5 دقیقه با دستمال مرطوب تمیزکنید. اگرهرسؤالی دراین مورد دارید ازپزشک خود بپرسید.
•    مقدارکافی ازژل را به آرامی برروی قسمت آسیب دیده بمالید.

 

برای استفاده ازپد:
•    محل آسیب دیده را با پد پاک کنید.
•    پس ازاستفاده ازدارو محل را آبکشی نکنید.

 

برای استفاده از مشمع برای زگیل، میخچه، پینه :
•    این دارو همراه با دستورالعمل بیمار است. قبل از استفاده از آنها را بخوانید.
•    این دارو ممکن است باعث تحریک شدید قسمت ملتهب و یا آلوده پوست بشود. همچنین اگرمبتلا به دیابت هستید و یا گردش خون کند دارید ازاین دارو استفاده نکنید.
•    ازاین دارو دردرمان زگیل با موهای درحال رشد، درزگیل بر روی صورت، زگیل برروی دستگاه تناسلی  و یا در داخل بینی یا دهان و خالهای گوشتی استفاده نمی کنند، این  کار ممکن است باعث تحریک شدید شود.
•    محل زگیل را قبل از درمان به مدت 5 دقیقه در آب گرم بشویید و به طور کامل خشک کنید.
•    برش مشما به تناسب زگیل، میخچه و یا پینه باشد.

 

برای میخچه و پینه:
•    تا 14 روز، هر 48 ساعت دارو را تکرارکنید ، تا زمانی که میخچه یا پینه ازبین برود.
•    قراردادن میخچه یا پینه در آب گرم به مدت 5 دقیقه ممکن است به زودترازبین رفتن آن کمک کند.
برای ازبین بردن زگیل:
•    برروی محل زگیل مشما بگذارید و درصورت لزوم هر48 ساعت این کاررا تکرارکنید.
•    هنگام خواب برروی زگیل مشما بگذارید و صبح پس از8 ساعت آن را بردارید ای کاررا هر24 ساعت تکرارکنید تا زمانی که زگیل ازبین برود. 
•    محل زگیل را قبل از درمان به مدت 5 دقیقه در آب گرم بشویید و به طور کامل خشک کنید.
•    اگردرطول درمان مشکلی پیش آمد با پزشک خود تماس بگیرید.

 

برای استفاده ازشامپو:
•    قبل ازاستفاده ازدارو، موها را با آب ولرم خیس کنید به مقدارکافی دارو بریزید تا کف کند وبه مدت 2 تا 3 دقیقه مالش دهید و سپس موها را آبکشی کنید.

 

برای استفاده ازصابون:
•    با استفاده ازکف صابون و آب گرم با یک لیف حمام یا اسفنج صورت محل را بشوئید.
•    اگر ازصابون برای شستشوی پاها استفاده می کنید، پاها را به مدت 10 تا 15 دقیقه درکف فرائان قراردهید. سپس بدون آب کشی خشک کنید.

 

برای استفاده ازمحلول موضعی:
•    یک تکه پنبه را به محلول آغشته کرده و به موضع بمالید.
•    پس از مالیدن محلول موضع را آبکشی نکنید.

 

برای استفاده ازمحلول موضعی دردرمان زگیل، میخچه و پینه:
•    این دارو همراه با دستورالعمل است. قبل از استفاده آن را بخوانید.
•    این دارو قابل اشتعال است. آن را درنزدیکی حرارت و یا شعله قرارندهید و یا درحال سیگارکشیدن ازآن استفاده نکنید.
•    این دارو ممکن است باعث تحریک شدید منطقه ملتهب و یا آلوده پوست بشود. همچنین اگرمبتلا به دیابت هستید و یا گردش خون کند دارید ازاین دارو استفاده نکنید.
•    ازاین دارو دردرمان زگیل با موهای درحال رشد، درزگیل بر روی صورت، زگیل برروی دستگاه تناسلی  و یا در داخل بینی یا دهان و خالهای گوشتی استفاده نمی کنند، این  کار ممکن است باعث تحریک شدید شود.
•    ازتنفس دربخاردارو اجتناب کنید.
•    محل زگیل را قبل از درمان به مدت 5 دقیقه در آب گرم بشویید و به طور کامل خشک کنید.
•    اگردرطول درمان مشکلی پیش آمد با پزشک خود تماس بگیرید

میزان مصرف
میزان مصرف این دارو در بیماران مختلف متفاوت می باشد. ازاین مکمل طبق دستورپزشک و یا دستورات روی جعبه استفاده کنید. اطلاعات داده شده مقدارمتوسط مصرف این دارو را نشان می دهد. اگرمیزان مصرف شما با آنچه روی برچسب جعبه نوشته شده متفاوت است آن را تغییرندهید مگرطبق دستورپزشک.
مقدارمصرف شما بستگی به میزان دوزدارو دارد. همچنین تعداد دفعاتی که درطول روز دارد مصرف می کنید و فاصله بین دوزهای دارویی و همچنین مدت زمان مصرف داروبستگی به بیماری شما دارد.

 

درصورت فراموش کردن یک وعده دارویی چه کنیم؟
اگریکبارمصرف دارو را فراموش کردید بلافاصله آن را مصرف کنید اما اگرزمان دوزبعدی نزدیک است،  دوزبعدی را طبق معمول مصرف کنید. مصرف دارو را دو برابرنکنید.

 

درهنگام استفاده بیش ازحد و موارد اورژانسی چه کنیم؟
در این صورت با پزشک معالج خود تماس بگیرید.

 

 درهنگام مصرف دارو چه موارد تغذیه ای را باید درنظرگرفت؟
ا گرپزشک معالج رژیم غذایی خاصی را توصیه نکرده است رژیم معمولی و نرمال روزانه خود را ادامه دهید.

 

شیوه نگهداری ازدارو
دارو را دورازدسترس اطفال نگهدارید. دارو را دردمای اتاق نگهداری کنید و از نورمستقیم ، گرما و رطوبت محافظت کنید

اقدامات احتیاطی


اگرنشانه های بیماری درطی چند روز بهبود پیدانکرد و یا بدترشد، با پزشک خود تماس بگیرید.
درهنگام استفاده از سالیسیلیک اسید ازهیچ محصول دیگری که اثری مشابه این دارو دارد استفاده نکنید مگربا دستورپزشک:
•    صابون یا پاک کننده
•    ترکیبات حاوی الکل
•    هرگونه ترکیبی برای لایه برداری( مانند بنزوئیل پراکسید، رزورسینول، سولفور یا اسیدA ترتینوئین) 
•    لوازم آرایشی بهداشتی و یا صابون مخصوص پوست خشک
•    لوازم آرایشی و دارو
•    هرنوع داروی موضعی برای پوست

 

این دارو ممکن است به یک بیماری جدی به نام مسمومیت سالیسیلات بویژه درکودکان شود. اگربه دیابت یا بیماری کلیوی و کبدی مبتلا هستید به پزشک خود اطلاع دهید. اگردچارحالت تهوع، سرگیجه، ازدست دادن شنوایی، وزوزگوش، ضعف و بی حالی، اسهال و اختلالات روانی شدید به پزشک خود اطلاع دهید.
 

حصولات ضد آکنه گاهی ممکن است تهدیدی برای زندگی شما باشند. اگردچارکهیر، خارش، مشکلات تنفسی، تورم چشم، صورت، لبها یا زبان، گرفتگی گلو و یا احساس ضعف ناشی ازاستفاده ازاین محصولات شدید بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.

 

عوارض جانبی


هردارویی ممکن است اثرات نامطلوبی داشته باشد. البته تمامی عوارض دریک فرد دیده نمی شود اما درصورت بروزهریک ازآنها با پزشک مشورت کنید.
درصورت بروز هریک از عوارض جانبی هرچه زودتر با پزشک خود تماس بگیرید:
 

عوارضی جانبی نادر
•    التهاب پوست

 

عوارض جانبی ناشناخته:
•    تنفس مشکل
•    خشکی و پوسته پوسته شدن پوست
•    غش
•    کهیریا خارش
•    قرمزی پوست
•    تورم چشم، صورت، لبها یا زبان
•    گرفتگی گلو
•    گرمای غیرعادی پوست

 

علائم مصرف بیش ازحد: 
•    گیجی 
•    اسهال
•    سرگیجه
•    تنفس سریع یا عمیق
•    سردرد شدید و مداوم
•    ازدست دادن شنوایی
•    سبکی سر
•    تهوع
•    وزوزگوش
•    خواب آلوگی شدید
•    دل درد
•    استفراغ
بعضی ازعوارض جانبی نیازی به مراقبت های پزشکی ندارند و درطول درمان و هماهنگی بدن با دارو ازبین می روند. بعلاوه ممکن است پزشک راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش عوارض جانبی به شما نشان بدهد. درصورت تداوم عوارض جانبی زیربا پزشک خود مشورت کرده و اگرسؤالی دارید ازاو بپرسید.

 

درمان بی خوابی بدون دارو
روی عکس زیر کلیک کنید:

اختلالات پوستیدرمان اختلالات پوستیآکنهشوره سرپسوریازیسدرماتیت سبورئیک پوستپینهمیخچهزگیلزگیل کف پااسید سالیسیلکمسمومیت با اسید سالیسیلیکخالهای گوشتیزگیل دستگاه تناسلیزگیل صورتزگیل با موهای درحال رشد
مقالات مرتبط
درمان بی خوابی بدون دارو (کلیک کنید)
اینجا باهوش تر میشوید!
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه