داشتن اضافه وزن باعث افزایش مشکلات ناباروری درمردها می شود.  چاق بودن می تواند تعداد و کیفیت اسپرم را تحت تأثیرقرارداده و آن را کاهش دهد.  
همچنین مشکلات  و بیماریهایی ازقبیل بیماری قلبی و دیابت که درافراد چاق شایعتراست،  ممکن است ازتوانایی فرد دررسیدن به نعوظ بکاهد.  
داشتن 3 تا 5 امتیازاضافی درشاخص توده بدنی می تواند عمرتستوسترون را تا 10 سال کاهش دهد.  
سایزکمر102 سانتیمتریا بیشتربرای مردها عامل خطرناکی برای بیماری قلبی محسوب می شود.  بیماری قلبی باعث کند شدن جریان خون درهمه قسمتهای بدن ازجمله آلت تناسلی می شود.  
دیابت یکی دیگرازبیماریهایی است که با افزایش وزن درمردهای مسن همراه است .  این بیماری باعث کاهش میل جنسی و کاهش کیفیت اسپرم می شود.  

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران