پِساري (pessary) وسيله اي پزشكي است كه داخل واژن قرار ميگيرد تا هم از اندام هاي واژن پشتيباني كند و هم روشي جهت رساندن دارو و درمان محسوب ميگردد.

 

انواع پساري:


1-    پساريِ درماني

پساري هاي درماني يك ابزار پزشكي هستند كه شبيه حلقه بيروني ديافراگم (كاندوم زنانه) ميباشند. اين نوع پساري ها جهت پشتيباني از رحم، واژن، مثانه و مقعد مورد استفاده قرار ميگيرند. يكي از گزينه هاي درماني پرولاپس اندام هاي لگن نيز استفاده از پساري محسوب ميشود. پساري، اغلب در درمان افتادگي رحم مورد استفاده قرار ميگيرد. همچنين از آن جهت درمان بي اختياري ادرار، برگشتگي رحم به عقب، سيستوسل (بيرون زدگي مثانه به داخل واژن يا افتادگي مثانه) و ركتوسل (برآمدگي روده به ديواره پشتي واژن) نيز استفاده ميشود. در برخي موارد، جهت سقط جنين نيز از پساري استفاده ميگردد.

بمنظور پشتيباني از دهانه رحم، پساري سِركلاژ در زنان بارداري مورد استفاده قرار ميگيرد كه داراي دهانه رحم ضعيفي هستند. 

كار گذاري پساري ميتواند بصورت موقتي يا دائمي باشد. اين دستگاه بايد توسط پزشك، دستيار پزشك، ماما يا يك پرستار آموزش ديده نصب شود. برخي از پساري ها را ميتوان در حين مقاربت نيز استفاده كرد.

 

2-    پساريِ دارويي

پساري هاي دارويي جهت اهداف مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين نوع از پساري ها به راحتي از طريق پوست واژن قابل جذب هستند. در گذشته، پساري جهت پيشگيري از بارداري مورد استفاده قرار ميگرفت.

 

3-    پساريِ انسدادي

بطور كلي، استفاده از پساري انسدادي به همراه اسپرم كش، روشي براي جلوگيري از بارداري محسوب ميشود.

 

4-    پساريِ ميله اي

پساري ميله اي، نوعي پساري انسدادي محسوب ميشود كه در حقيقت شكل اوليه كلاهك دهانه رحم بوده است. اين پساري، مانند گنبد، دهانه رحم را پوشش ميداد و ميله مركزي آن كه استم نام داشت، وارد رحم ميشد تا در جاي خودش ثابت شود.

 

عوارض جانبي كلي پساري

انواع مختلف پساري داراي عوارضي چون افزايش ترشحات واژينال، سوزش، زخم، خونريزي و مقاربت دردناك (هم براي زنان و هم مردان) ميباشد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران