ماموگرافي سه بعدي، روش ابتكاري جديدي در غربالگري سرطان سينه محسوب ميشود. ماموگرافي سه بعدي بطور رسمي با عنوان توموسنتز ديجيتال سينه (DBT) نيز شناخته ميشود. در اين نوع ماموگرافي، ناهنجاري هايي كه توسط شما يا پزشكتان رويت يا حس نميشوند، شناسايي ميگردند. بسياري از اين ناهنجاري ها و اختلالات صرفا سرطاني نيستند، اما بايد توسط يك راديولوژيست بررسي شوند.

در ماموگرافي سه بعدي از اشعه ايكس با دوز پايين استفاده ميشود تا يك تصوير سه بعدي از سينه گرفته شود. اسكنر به دور سينه ميچرخد و تصاويري با زواياي مختلف (بين 10 تا 15 درجه) تهيه ميكند. در اين روش نيز مانند ماموگرافي معمولي لازم است سينه فشرده شود.

باوجوديكه در ماموگرافي سه بعدي تصاوير بيشتري گرفته ميشود اما بيش از ماموگرافي معمولي، اشعه تابيده نميشود. پس از آنكه تصاوير گرفته شد، توسط برنامه هاي پيچيده كامپيوتري در كنار هم مرتب شده و يك تصوير سه بعدي از سينه را تشكيل ميدهند. سپس راديولوژيست قادر به مشاهده بافت سينه در برش هاي باريك (مشابه تصاوير بدست آمده از سي تي اسكن) خواهد بود.

در ماموگرافي معمولي (دو بعدي) ممكن است تداخل و همپوشاني بافت ها سبب شود كه منطقه مشكوك پوشيده شود. اما در ماموگرافي سه بعدي به دليل تصاوير متعددي كه از لايه هاي نازك سينه گرفته شده، اين تداخل و همپوشاني از بين ميرود و در نتيجه ناهنجاري ها بسيار آسانتر شناسايي ميگردند. مطالعات نشان داده است كه تشخيص بهتر بافت، رويت بهتر توده و تكرار كمتر آزمايشات، حاصل از دقتي است كه در ماموگرافي سه بعدي وجود دارد.

درحاليكه ماموگرافي معمولي همچنان بعنوان روشي اوليه در غربالگري سرطان سينه محسوب ميشود، كارشناسان برآورد ميكنند كه تا 10 سال آينده ماموگرافي سه بعدي جايگزين آن خواهد شد.
ماموگرافي سه بعدي نيز مانند ماموگرافي معمولي از سرطان سينه جلوگيري نميكند، بلكه در كشف هرچه سريعتر سرطان به پزشك كمك ميكند. ماموگرافي سه بعدي قادر به تشخيص اندازه توده خواهد بود. با كشف سرطان سينه در مراحل اوليه، زنان ميتوانند از شانس بيشتر زنده ماندن و گزينه هاي درماني بيشتر برخوردار شوند. علاوه بر اين، شناسايي زودهنگام سرطان سينه سبب ميشود زنان براي حفظ سينه بتوانند گزينه هاي درماني مختلفي را انتخاب نمايند.

 

خطرات ناشي از ماموگرافي سه بعدي

خطري كه در خصوص ماموگرافي سه بعدي وجود دارد، خطر قرار گرفتن در معرض اشعه است. اما ميزان اشعه بكار برده شده بسيار كمتر از آن است كه منجربه بروز عوارض جانبي گردد. از آنجاييكه ماموگرافي سه بعدي نيز مانند ساير آزمايشات پزشكي بطور 100% دقيق نميباشد، اين احتمال وجود دارد كه سرطان سينه در نتيجه آزمايش رويت نشود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران