گوش دادن به موسیقی از تفریحات روزمره و لذت بخش بیشتر افراد به شمار می‌آید .اما این تفریح میتواند علاوه بر بهبود کیفیت اوقات فراغتتان به بهبود سلامتی شما هم کمک کند .در مطالعاتی به ارتباط بین فشار خون و موزیک پرداخت شده است و نتایج متضادی بدست آمده‌اند .

موزیک میتواند فشار خون شما را کاهش دهد 

در مطالعه‌ای ارتباط بین موزیک و بهبود بیماری‌های قلبی آزمایش شد .22 مطالعه در این زمینه صورت گرفت  و در نهایت مشخص شد که موزیک میتواند با کاهش فشار خون به بهبود بیماری‌های قلبی کمک کند .از آنجایی که فشار خون بالا خود یک فاکتور تشدید کنتده و خطرزا در بیماری‌های قلبی به حساب می‌آید ،کاهش فشار خون خواهد توانست به میزان زیادی در بهبود بیماری‌های قلبی مؤثر باشد .بنابراین بیمارانی که به موزیک گوش داده بودند ،کاهش فشار خون را تجربه کردند .

موزیک ممکن است فشار خون شما را کاهش دهد 

در یکی از مطالعات انجام شده مشخص شد که موزیک ممکن است تأثیری در فشار خون داشته باشد .گوش دادن به موسیقی‌های لذت بخش و یا مضطرب کننده میتواند تأثیر زیادی بر اندازه رگهای خونی داشته باشد و ارتباط میان اندازه رگهای خونی  و فشار خون کاملاً مشخص است .انقباض رگهای خونی  باعث افزایش فشار خون  و برعکس .
مطالعات انجام شده نشان میدهند که بیماران  با گوش دادن به موسیقی‌های لذت بخش ،اتساع کم رگهای خونی را تجربه کردند که خود منجر به کاهش فشار خون می‌شود .گوش دادن  به موسیقی‌های استرس زا دقیقاً تأثیری بر عکس بر رگهای خونی و فشار خون دارد .بنابراین موسیقی هم میتواند آرام‌بخش و هم استرس اور باشد .
در این مطالعه ده نفر شرکت کردند و نتایج نهایی نشان یدهند که افراد مبتلا به فشار خون و بیماری‌های قلبی باید از گوش دادن به موسیقی‌های استرس زا بپرهیزند زیرا وضعیت آن‌ها را وخیم تر میکند .

موزیک تأثیری در فشار خون ندارد 

اگر چه ارتباطی بین گوش دادن به موسیقی و کاهش فشار خون وجود دارد ولی هیچ شواهدی نمیتواند این ارتباط را با دقت بالا تأیید نماید .در بعضی از بیماران با ویژگی‌های خاص هم موزیک هیچ تأثیری در فشار خون نخواهد داشت .بیمارانی که ویژگی‌هایی مانند شادی و آرامش را دارند ،با گوش دادن به موسیقی تأثیر کمتری می‌گیرند .این مطالعات نشان میدهند که واکنش همه افراد به موسیقی با هم یکسان نیست .
/

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران